SourceItem (bronitem), eigenschap

Van toepassing op

BoundObjectFrame-object

ObjectFrame-object

U kunt de eigenschap SourceItem gebruiken om de gegevens te specificeren in een bestand dat moet worden gekoppeld als u een gekoppelde OLE-object maakt. Tekenreeks lezen/schrijven.

expressie.SourceItem

expressie Required. Een expressie die een van de objecten in de lijst Van toepassing op retourneert.

Opmerkingen

U kunt de eigenschap SourceItem instellen door gegevens te specificeren in eenheden die worden herkend door de toepassing die het object levert. Als u bijvoorbeeld voor een koppeling met Microsoft Office Excel 2007 zorgt, geeft u de instelling voor de eigenschap SourceItem op door een verwijzing naar een cel of cellenbereik, zoals R1C1 of R3C4:R9C22, of een benoemd bereik, zoals Omzet, te gebruiken.

Opmerking: Raadpleeg de documentatie voor de toepassing die werd gebruikt om het object te maken om vast te stellen welke syntaxis wordt gebruikt om een gegevenseenheid voor een specifiek object te beschrijven.

U kunt deze eigenschap instellen via de eigenschappenvenster van een besturingselement, een macro of VBA-code (Visual Basic for Applications).

U kunt deze eigenschap in Visual Basic instellen door een reeksexpressie te gebruiken.

De eigenschap OLETypeAllowed van het besturingselement moet Linked of Either zijn als u deze eigenschap wilt gebruiken. Gebruik de eigenschap SourceDoc van het besturingselement om het bestand op te geven dat u wilt koppelen.

Voorbeeld

Het volgende voorbeeld maakt een gekoppeld OLE-object met behulp van een niet-afhankelijk objectkader met de naam OLE1 en past de grootte van het besturingselement zo aan da t de gehele inhoud van het object wordt weergegeven als de gebruiker op een opdrachtknop klikt.

Sub Command1_Click
OLE1.Class = "Excel.Sheet" ' Set class name.
' Specify type of object.
OLE1.OLETypeAllowed = acOLELinked
' Specify source file.
OLE1.SourceDoc = "C:\Excel\Oletext.xls"
' Specify data to create link to.
OLE1.SourceItem = "R1C1:R5C5"
' Create linked object.
OLE1.Action = acOLECreateLink
' Adjust control size.
OLE1.SizeMode = acOLESizeZoom
End Sub

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×