Spelling en grammatica in een andere taal controleren in Excel en Access

Als u aan een document werkt en tekst moet toevoegen die is geschreven in een andere taal dan de taal die u normaal gesproken gebruikt, kunt u de spelling en grammatica van die tekst laten controleren door Office. 

Instructies voor het gebruiken van taalprogramma’s of het in- of uitschakelen van de spelling- of grammaticacontrole vindt u hier: Spelling en grammatica controleren in Office 2010 en nieuwere versies

Opmerking: Als uw documenten talen bevatten die niet op Latijnse letters zijn gebaseerd, zoals Arabisch of Chinees, kunt u de toetsenbordindeling omschakelen met de Taalbalk. Wanneer u de toetsenbordindeling wijzigt, wijzigt Office voor u de taal voor spelling en grammatica. Zie De taal van de toetsenbordindeling inschakelen of wijzigen voor meer informatie.

Als u de taal wilt wijzigen tijdens de spellingcontrole van een database of werkmap, wijzigt u de taal voor de woordenlijst tijdens de spellingcontrole:

  1. Klik op het tabblad Controleren in Excel of het tabblad Start in Access op Spelling.

  2. Kies in het deelvenster of dialoogvenster Spelling de gewenste taal in de lijst Taal voor woordenlijst.

    Tip: Als de spellingcontrole geen fouten vindt, wordt er geen dialoogvenster Spelling weergegeven. Als dat gebeurt wanneer u de taal van de woordenlijst probeert te veranderen, kunt u een woord opzettelijk verkeerd spellen om te forceren dat het dialoogvenster wordt weergegeven.

Als de gewenste taal niet beschikbaar is, hebt u mogelijk een Office-taalpakket nodig. Zie Language Accessory Pack voor Office 2016 voor meer informatie.

Als u de standaardbewerkingstaal wilt wijzigen om de spelling te controleren, raadpleegt u De taal van Microsoft Office voor menu’s en taalprogramma’s wijzigen.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×