StrConv, functie

Geeft een variant (tekenreeks) als resultaat die is geconverteerd zoals is opgegeven.

Syntaxis

StrConv ( tekenreeks, conversie [, LCID ] )

De syntaxis van de functie StrConv bevat deze argumenten:

Argument

Beschrijving

tekenreeks

Vereist. Een tekenreeksexpressie die moet worden geconverteerd.

conversie

Vereist. Geheel getal. De som van de waarden die aangeeft welk type conversie moet worden uitgevoerd.

LCID

Optioneel. De LocaleID, als deze afwijkt van de LocaleID van het systeem. (De LocaleID van het systeem is de standaardwaarde.)

Instellingen

Dit zijn de instellingen voor het conversie-argument:

Constante

Waarde

Beschrijving

vbUpperCase

1

Converteert de tekenreeks naar hoofdletters.

vbLowerCase

2

Converteert de tekenreeks naar kleine letters.

vbProperCase

3

Converteert de eerste letter van elk woord in de tekenreeks naar een hoofdletter.

vbWide *

4*

Converteert smalle (single-byte) tekens in de tekenreeks naar brede (double-byte) tekens.

vbNarrow *

8*

Converteert brede (double-byte) tekens in de tekenreeks naar smalle (single-byte) tekens.

vbKatakana **

16**

Converteert Hiragana-tekens in een tekenreeks naar Katakana-tekens.

vbHiragana **

32**

Converteert Katakana-tekens in een tekenreeks naar Hiragana-tekens.

vbUnicode

64

Converteert de tekenreeks naar Unicode met behulp van de standaardcodetabel van het systeem. (Niet beschikbaar voor de Mac.)

vbFromUnicode

128

Converteert de tekenreeks van Unicode naar de standaardcodetabel van het systeem. (Niet beschikbaar voor de Mac.)

*Van toepassing op landinstellingen voor Oost-Azië.

**Alleen van toepassing op Japan.

Opmerking: Deze constanten worden opgegeven door Visual Basic for Applications (VBA). Hierdoor kunnen ze overal in de code worden gebruikt in plaats van de werkelijke waarden. De meeste constanten kunnen worden gecombineerd, bijvoorbeeld vbUpperCase + vbWide, behalve wanneer ze elkaar wederzijds uitsluiten, wat bijvoorbeeld het geval is bij vbUnicode + vbFromUnicode. De constanten vbWide, vbNarrow, vbKatakana en vbHiragana veroorzaken een runtimefout wanneer ze worden gebruikt met landinstellingen waarvoor de constanten niet van toepassing zijn.

Hier volgen geldige woordscheidingstekens voor een juist hoofdlettergebruik: Null (Chr$(0)), horizontale tab (Chr$(9)), nieuwe regel (Chr$(10)), verticale tab (Chr$(11)), paginadoorvoer (Chr$(12)), Enter-teken (Chr$(13)), spatie (SBCS) (Chr$(32)). De werkelijke waarde voor een spatie verschilt per land/regio voor DBCS.

Opmerkingen

Als u wilt converteren van een Byte-matrix in ANSI-indeling naar een tekenreeks, moet u de functie StrConv gebruiken. Als u een dergelijke matrix wilt converteren en deze de Unicode-indeling heeft, gebruikt u een toewijzingsinstructie.

Queryvoorbeelden

Expressie

Resultaten

SELECT strConv(ProductDesc,1) AS Expr1 FROM ProductSales;

Converteert de waarden van het veld ProductDesc naar hoofdletters en wordt weergegeven in kolom Expr1

SELECT strConv(ProductDesc,2) AS LowercaseID FROM ProductSales;

Converteert de waarden van het veld ProductDesc naar kleine letters en wordt weergegeven in kolom Kleine letters-id. Zet de eerste letter van elk woord van ProductDesc om in hoofdletters en wordt weergegeven in de kolom PropercaseID. Alle andere tekens worden als kleine letters overgelaten.

Voorbeeld van VBA

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie StrConv gebruikt om een Unicode-tekenreeks te converteren naar een ANSI-tekenreeks.

Dim i As Long
Dim x() As Byte
x = StrConv("ABCDEFG", vbFromUnicode) ' Convert string.
For i = 0 To UBound(x)
Debug.Print x(i)
Next

Zie ook

Tekenreeksfuncties en hoe ze worden gebruikt

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×