StringFromGUID, functie

Gebruik de functie StringFromGUID om een GUID, wat een matrix van het type Byte is, te converteren naar een reeks.

Syntaxis

StringFromGUID ( guid )

Het vereiste argument guid is een matrix met gegevens van het type Byte die worden gebruikt voor de unieke aanduiding van een toepassing, onderdeel of gegevensitem voor het besturingssysteem.


Opmerkingen

In de database-engine van Microsoft Access worden GUID's opgeslagen als matrices van het type Byte. Microsoft Office Access 2007 kan echter geen gegevens van het type Byte retourneren uit een besturingselement in een formulier of rapport. Om de waarde van een GUID op te vragen uit een besturingselement, moet u de id converteren naar een tekenreeks. Dit kan met de functie StringFromGUID. Als u een tekenreeks terug wilt converteren naar een GUID, gebruikt u de functie GUIDFromString.

Stel dat u tijdens databasereplicatie moet verwijzen naar een veld dat een GUID bevat. Om de waarde op te vragen van een besturingselement in een formulier dat is gebonden aan een veld met een GUID, gebruikt u de functie StringFromGUID om de GUID naar een tekenreeks te converteren.

Voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In het volgende voorbeeld wordt de waarde van het besturingselement s_GUID in een formulier (Employees) opgevraagd als een tekenreeks, die daarna wordt toegewezen aan een variabele. Het besturingselement s_GUID is gebonden aan het veld s_GUID, een van de systeemvelden die wordt toegevoegd aan elke gerepliceerde tabel in een gerepliceerde database.

Public Sub StringValueOfGUID()
Dim ctl As Control
Dim strGUID As String
' Get the GUID.
Set ctl = Forms!Employees!s_GUID
Debug.Print TypeName(ctl.Value)
' Convert the GUID to a string.
strGUID = StringFromGUID(ctl.Value)
Debug.Print TypeName(strGUID)
End Sub

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×