Beheer afspraken, plannen, budgetten en eenvoudig met Microsoft 365.

Subtotaal-en totaalvelden in een draaitabel

Wanneer u werkt met een draaitabel, kunt u subtotalen voor afzonderlijke kolommen en rijvelden weergeven of verbergen, de eindtotalen van kolommen en rijen voor het gehele rapport weergeven of verbergen, en de subtotalen en eindtotalen met of zonder gefilterde items berekenen.

Subtotaal van rij- en kolomvelden

 1. Selecteer in een draaitabel een item van een rij- of kolomveld. Zorg ervoor dat het een veld is en geen waarde.

 2. Klik op het tabblad analyseren in de groep actief veld op Veldinstellingen.

  Veldinstellingen op het lint

  Hiermee wordt het dialoogvenster Veldinstellingen weergegeven.

  Subtotalen & tabblad filters in het dialoogvenster Veldinstellingen

 3. Voer in het dialoogvenster Veldinstellingen onder Subtotalen een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het subtotaal van een buitenste rij- of kolomlabel wilt berekenen met de standaardsamenvattingsfunctie, klikt u op Automatisch.

  • Klik op Geen als u subtotalen wilt verwijderen.

   Opmerking: Als een veld een berekend item bevat, kunt u de samenvattingsfunctie Subtotaal niet wijzigen.

  • Als u een andere functie wilt gebruiken om meer dan één type subtotaal weer te geven of om het subtotaal te berekenen voor een binnenste rij- of kolomlabel, klikt u op Aangepast (als deze optie beschikbaar is) en selecteert u vervolgens een functie.

   Functies die u als subtotaal kunt gebruiken

   Functie

   Beschrijving

   Som

   De som van de waarden. Dit is de standaardfunctie voor numerieke gegevens.

   Aantal

   Het aantal gegevenswaarden. De samenvattingsfunctie Aantal werkt op dezelfde manier als de functie AANTALARG. Aantal is de standaardfunctie voor gegevens die geen getal zijn.

   Gemiddelde

   Het gemiddelde van de waarden.

   Max

   De grootste waarde.

   Min

   De kleinste waarde.

   Product

   Het product van de waarden.

   Aantal nummers

   Het aantal gegevenswaarden die een getal zijn. De samenvattingsfunctie Aantal nummers werkt op dezelfde manier als de werkbladfunctie AANTALARG.

   StDev

   De geschatte standaarddeviatie van een populatie, waarbij de steekproef een subset van de gehele populatie omvat.

   Stdevp

   De standaarddeviatie van een populatie, waarbij de populatie wordt gevormd door alle samen te vatten gegevens.

   Var

   De geschatte variantie van een populatie, waarbij de steekproef een subset van de gehele populatie omvat.

   Varp

   De variantie van een populatie, waarbij de populatie wordt gevormd door alle samen te vatten gegevens.

   Opmerking: U kunt niet gebruikmaken van een aangepaste functie die een OLAP-gegevensbron (Online Analytical Processing) gebruikt.

 4. Als u nieuwe items wilt opnemen of uitsluiten wanneer u een filter toepast waarvoor u specifieke items in het menu Filter hebt geselecteerd, schakelt u het selectievakje Nieuwe items opnemen in handmatig filter in of uit.

Tips: 

 • Als u het huidige subtotaal snel wilt weergeven of verbergen, klikt u met de rechtermuisknop op het item van het veld en schakelt u het selectievakje naast Subtotaal < labelnaam > in of uit.

 • Voor de buitenste rijlabels in compacte vorm of overzichtsvorm kunt u als volgt subtotalen boven of onder de bijbehorende items weergeven, of de subtotalen verbergen:

  1. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Indeling op Subtotalen.

  2. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Selecteer Subtotalen niet weergeven.

   • Selecteer Alle subtotalen onder de groep weergeven.

   • Selecteer Alle subtotalen boven de groep weergeven.

Eindtotalen voor het volledige rapport weergeven of verbergen

U kunt de eindtotalen voor de huidige draaitabel weergeven of verbergen. U kunt ook standaardinstellingen opgeven voor het weergeven en verbergen van eindtotalen.

Eindtotalen weergeven of verbergen

 1. Klik ergens in de draaitabel.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Indeling op Eindtotalen en selecteer vervolgens de gewenste weergaveoptie voor het eindtotaal.

  Groep indeling op het lint

Het standaardgedrag voor het weergeven of verbergen van eindtotalen wijzigen

 1. Klik op de draaitabel.

 2. Klik op het tabblad analyseren in de groep draaitabel op Opties.

  Opties voor draaitabellen op het lint

 3. Klik in het dialoogvenster Opties voor draaitabel op het tabblad Totalen & filters en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u eindtotalen wilt weergeven, selecteert u eindtotalen voor kolommen weergeven of totalen voor rijen weergevenof beide.

  • Als u eindtotalen wilt verbergen, schakelt u de optie totalen voor kolommen weergeven of totalen voor rijen weergevenof beide uit.

De subtotalen en eindtotalen met of zonder gefilterde items berekenen

 1. Klik ergens in de draaitabel.

 2. Klik op het tabblad analyseren in de groep draaitabel op Opties.

  Opties voor draaitabellen op het lint

 3. Voer in het dialoogvenster Opties voor draaitabel op het tabblad Totalen en Filters een van de volgende handelingen uit:

  • Ga op een van de volgende manieren te werk voor OLAP-brongegevens (Online Analytical Processing):

   • Schakel het selectievakje Subtotaal van gefilterde pagina-items berekenen in of uit om gefilterde items wel of juist niet in het rapport op te nemen.

    Opmerking: De OLAP-gegevensbron moet de subselectiesyntaxis van MDX-expressies ondersteunen.

   • Schakel het selectievakje Totalen markeren met * in of uit om naast de totalen een sterretje weer te geven of te verbergen. Het sterretje geeft aan dat de waarden die worden weergegeven en bij de berekening van het totaal door Excel worden gebruikt, niet de enige waarden zijn die in de berekening worden gebruikt.

    Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als de OLAP-gegevensbron de subselectiesyntaxis van MDX-expressies niet ondersteunt.

  • Voor niet-OLAP-brongegevens schakelt u het selectievakje Meerdere filters per veld toestaan in of uit om gefilterde items wel of niet in totalen op te nemen.

Video bekijken

Foto van Surface Book

Subtotaal van rij- en kolomvelden

 1. Selecteer in een draaitabel een item van een rij- of kolomveld. Zorg ervoor dat het een veld is en geen waarde.

 2. Klik op het tabblad Opties in de groep Actief veld op Veldinstellingen.

  afbeelding van excel-lint

  Hiermee wordt het dialoogvenster Veldinstellingen weergegeven.

  Subtotalen & tabblad filters in het dialoogvenster Veldinstellingen

 3. Voer in het dialoogvenster Veldinstellingen onder Subtotalen een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het subtotaal van een buitenste rij- of kolomlabel wilt berekenen met de standaardsamenvattingsfunctie, klikt u op Automatisch.

  • Klik op Geen als u subtotalen wilt verwijderen.

   Opmerking: Als een veld een berekend item bevat, kunt u de samenvattingsfunctie Subtotaal niet wijzigen.

  • Als u een andere functie wilt gebruiken om meer dan één type subtotaal weer te geven of om het subtotaal te berekenen voor een binnenste rij- of kolomlabel, klikt u op Aangepast (als deze optie beschikbaar is) en selecteert u vervolgens een functie.

   Functies die u als subtotaal kunt gebruiken

   Functie

   Beschrijving

   Som

   De som van de waarden. Dit is de standaardfunctie voor numerieke gegevens.

   Aantal

   Het aantal gegevenswaarden. De samenvattingsfunctie Aantal werkt op dezelfde manier als de functie AANTALARG. Aantal is de standaardfunctie voor gegevens die geen getal zijn.

   Gemiddelde

   Het gemiddelde van de waarden.

   Max

   De grootste waarde.

   Min

   De kleinste waarde.

   Product

   Het product van de waarden.

   Aantal nummers

   Het aantal gegevenswaarden die een getal zijn. De samenvattingsfunctie Aantal nummers werkt op dezelfde manier als de werkbladfunctie AANTALARG.

   StDev

   De geschatte standaarddeviatie van een populatie, waarbij de steekproef een subset van de gehele populatie omvat.

   Stdevp

   De standaarddeviatie van een populatie, waarbij de populatie wordt gevormd door alle samen te vatten gegevens.

   Var

   De geschatte variantie van een populatie, waarbij de steekproef een subset van de gehele populatie omvat.

   Varp

   De variantie van een populatie, waarbij de populatie wordt gevormd door alle samen te vatten gegevens.

   Opmerking: U kunt niet gebruikmaken van een aangepaste functie die een OLAP-gegevensbron (Online Analytical Processing) gebruikt.

 4. Als u nieuwe items wilt opnemen of uitsluiten wanneer u een filter toepast waarvoor u specifieke items in het menu Filter hebt geselecteerd, schakelt u het selectievakje Nieuwe items opnemen in handmatig filter in of uit.

Tips: 

 • Als u het huidige subtotaal snel wilt weergeven of verbergen, klikt u met de rechtermuisknop op het item van het veld en schakelt u het selectievakje naast Subtotaal < labelnaam > in of uit.

 • Voor de buitenste rijlabels in compacte vorm of overzichtsvorm kunt u als volgt subtotalen boven of onder de bijbehorende items weergeven, of de subtotalen verbergen:

  1. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Indeling op Subtotalen.

  2. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Selecteer Subtotalen niet weergeven.

   • Selecteer Alle subtotalen onder de groep weergeven.

   • Selecteer Alle subtotalen boven de groep weergeven.

Eindtotalen voor het volledige rapport weergeven of verbergen

U kunt de eindtotalen voor de huidige draaitabel weergeven of verbergen. U kunt ook standaardinstellingen opgeven voor het weergeven en verbergen van eindtotalen.

Eindtotalen weergeven of verbergen

 1. Klik ergens in de draaitabel.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Indeling op Eindtotalen en selecteer vervolgens de gewenste weergaveoptie voor het eindtotaal.

  afbeelding van excel-lint

Het standaardgedrag voor het weergeven of verbergen van eindtotalen wijzigen

 1. Klik op de draaitabel.

 2. Klik op het tabblad Opties in de groep Draaitabel op Opties.

  afbeelding van excel-lint

 3. Klik in het dialoogvenster Opties voor draaitabel op het tabblad Totalen & filters en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u eindtotalen wilt weergeven, selecteert u eindtotalen voor kolommen weergeven of totalen voor rijen weergevenof beide.

  • Als u eindtotalen wilt verbergen, schakelt u de optie totalen voor kolommen weergeven of totalen voor rijen weergevenof beide uit.

De subtotalen en eindtotalen met of zonder gefilterde items berekenen

 1. Klik ergens in de draaitabel.

 2. Klik op het tabblad Opties in de groep Draaitabel op Opties.

  afbeelding van excel-lint

 3. Voer in het dialoogvenster Opties voor draaitabel op het tabblad Totalen en Filters een van de volgende handelingen uit:

  • Ga op een van de volgende manieren te werk voor OLAP-brongegevens (Online Analytical Processing):

   • Schakel het selectievakje Subtotaal van gefilterde pagina-items berekenen in of uit om gefilterde items wel of juist niet in het rapport op te nemen.

    Opmerking: De OLAP-gegevensbron moet de subselectiesyntaxis van MDX-expressies ondersteunen.

   • Schakel het selectievakje Totalen markeren met * in of uit om naast de totalen een sterretje weer te geven of te verbergen. Het sterretje geeft aan dat de waarden die worden weergegeven en bij de berekening van het totaal door Excel worden gebruikt, niet de enige waarden zijn die in de berekening worden gebruikt.

    Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als de OLAP-gegevensbron de subselectiesyntaxis van MDX-expressies niet ondersteunt.

  • Voor niet-OLAP-brongegevens schakelt u het selectievakje Meerdere filters per veld toestaan in of uit om gefilterde items wel of niet in totalen op te nemen.

In Excel voor het web kunt u subtotalen en totalen in een draaitabel weergeven als de werkmap draaitabellen bevat waarin ze worden weergegeven. U kunt echter geen subtotalen of totalen velden. U moet de bureaubladversie gebruiken om met subtotalen en totalen te kunnen werken. Subtotalen en totaalvelden in een draaitabelweergeven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×