SYD, functie

Geeft als resultaat een waarde van het type Double die de afschrijving van activa over een bepaalde termijn vertegenwoordigt, berekend met behulp van de 'Sum-Of-The-Years-Digits'-methode.

Syntaxis

SYD( kosten;restwaarde;duur;termijn )

De syntaxis van de functie SYD heeft deze argumenten:

Argument

Beschrijving

kosten

Vereist. Een waarde van het gegevenstype Double die de aanschafkosten van het activum aangeeft.

restwaarde

Vereist. Een waarde van het gegevenstype Double die de waarde van het activum aan het einde van de levensduur aangeeft.

duur

Vereist. Een waarde van het gegevenstype Double die de lengte van de levensduur van het activum aangeeft.

termijn

Vereist. Een waarde van het gegevenstype Double die de periode aangeeft waarvoor de afschrijving van het activum wordt berekend.

Opmerkingen

De argumenten duur en termijn moeten in dezelfde eenheden worden opgegeven. Als u voor duur bijvoorbeeld maanden gebruikt, moet u voor termijn ook maanden gebruiken. Alle argumenten moeten positieve getallen zijn.

Queryvoorbeelden

Expressie

Resultaten

SELECT SYD([LoanAmount],[LoanAmount]*.1,20,2) AS Expr1 FROM FinancialSample;

Berekent de afschrijving voor een activawaarde als 'LoanAmount', met een restwaarde van 10% ('LoanAmount' vermenigvuldigd met 0.1), rekening houdend met de levensduur van het activum tot 20 jaar. De afschrijving wordt berekend voor het tweede jaar.

SELECT SYD([LoanAmount],0,20,3) AS SLDepreciation FROM FinancialSample;

Bedraagt de afschrijving van een activawaarde als 'LoanAmount', met een restwaarde van $ 0, rekening houdend met de levensduur van het activum tot 20 jaar. De resultaten worden weergegeven in de kolom SLDepreciation. De afschrijving wordt berekend voor het derde jaar.

Voorbeeld van VBA

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie SYD gebruikt om de afschrijving van een activum voor een opgegeven periode te retourneren, op basis van de aanschafkosten van het activum (InitCost), de restwaarde aan het einde van de levensduur van het activum (SalvageVal) en de totale levensduur van het activum in jaren (LifeTime). PDepr is de periode in jaren waarvoor de afschrijving is berekend.

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, PDepr
Const YEARMONTHS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("What's the asset's value at the end of its life?")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YEARMONTHS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YEARMONTHS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YEARMONTHS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("For which year do you want depreciation?"))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = CInt(InputBox("For what year do you want depreciation?"))
Loop
PDepr = SYD(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & Format(PDepr, Fmt) & "."

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×