Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In dit artikel worden de syntaxis van de formule en het gebruik van de functie T.TOETS in Microsoft Excel beschreven.

Berekent de kans met behulp van de Student T-toets. Gebruik T.TOETS om te bepalen of het waarschijnlijk is dat twee steekproeven behoren tot dezelfde twee onderliggende populaties met hetzelfde gemiddelde.

Belangrijk: Deze functie is vervangen door een of meer nieuwe functies die nauwkeuriger zijn en een duidelijkere naam hebben. Deze functie is op dit moment nog beschikbaar ten behoeve van compatibiliteit met eerdere versies, maar u wordt aangeraden om vanaf nu de nieuwe functies te gebruiken, omdat deze functie mogelijk in een toekomstige versie van Excel wordt verwijderd.

Zie T.TEST, functie voor meer informatie over de nieuwe functie.

Syntaxis

T.TOETS(matrix1;matrix2;zijden;type)

De syntaxis van de functie T.TOETS heeft de volgende argumenten:

  • matrix1     Vereist. De eerste gegevensverzameling.

  • matrix2     Vereist. De tweede gegevensverzameling.

  • zijden     Vereist. Geeft aan of een eenzijdige of tweezijdige verdeling moet worden gebruikt. Als zijden = 1, gebruikt T.TOETS de eenzijdige verdeling. Als zijden = 2, gebruikt T.TOETS de tweezijdige verdeling.

  • type_getal     Vereist. Het type T-toets dat u wilt uitvoeren.

Als type_getal gelijk is aan

Wordt deze toets uitgevoerd

1

Gepaarde T-toets

2

Twee steekproeven met gelijke varianties

3

Twee steekproeven met ongelijke varianties

Opmerkingen

  • Als matrix1 en matrix2 een verschillend aantal gegevenspunten bevatten en type_getal = 1 (gepaard), geeft T.TOETS de foutwaarde #N/B als resultaat.

  • De argumenten zijden en type_getal worden afgekapt tot gehele getallen.

  • Als zijden of type_getal een niet-numerieke waarde is, geeft T.TOETS de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

  • Als zijden niet het getal 1 of 2 is, geeft T.TOETS de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

  • T.TOETS gebruikt de gegevens in matrix1 en matrix2 om een niet-negatieve toetsingsgrootheid t te berekenen. Als zijden=1, geeft T.TOETS de kans van een hogere waarde van de toetsingsgrootheid t als resultaat waarbij ervan uit wordt gegaan dat matrix1 en matrix2 steekproeven zijn van populaties met hetzelfde gemiddelde. De waarde die door T.TOETS als resultaat wordt gegeven wanneer zijden=2, is het dubbele van de waarde die als resultaat wordt gegeven wanneer zijden=1 en komt overeen met de kans van een hogere absolute waarde van de toetsingsgrootheid t waarbij wordt uitgegaan van 'dezelfde populatiegemiddelden'.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens 1

Gegevens 2

3

6

4

19

5

3

8

2

9

14

1

4

2

5

4

17

5

1

Formule

Beschrijving (resultaat)

Resultaat

=T.TOETS(A2:A10;B2:B10;2;1)

Kans die hoort bij een paarsgewijze T-toets van een student met een dubbele verdeling. Gebruik waarden in A2:A10 en B2:B10.

0;19602

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×