Van toepassing op

BoundObjectFrame-object

Image-object

OptionGroup-object

SubForm-object

CheckBox-object

Label-object

Page-object

TabControl-verzameling

ComboBox-object

Line-object

PageBreak-object

TextBox-object

CommandButton-object

ListBox-object

Rectangle-object

ToggleButton-object

CustomControl-object

ObjectFrame-object

Rapportobject

Formulierobject

OptionButton-object

Section-object

Hiermee wordt extra informatie opgeslagen over een formulier, rapport, Data Access-pagina, sectie of besturingselement die nodig is voor een Microsoft Office Access 2007-toepassing. Tekenreeks lezen/schrijven.

expressie.Label

expressie Vereist. Een expressie die een van de objecten in de lijst Van toepassing op retourneert.

Opmerkingen

U kunt een reeksexpressie van maximaal 2048 tekens invoeren. De standaardinstelling is een tekenreeks met lengte 0 (' ').

U kunt deze eigenschap instellen met het eigenschappenvenster van het object, een macro of VBA-code (Visual Basic for Applications).

In tegenstelling tot andere eigenschappen is de eigenschap Label niet van invloed op een van de kenmerken van een object.

U kunt deze eigenschap gebruiken om een identificatietekenreeks toe te wijzen aan een object zonder dat dit gevolgen heeft voor een van de andere instellingen van de eigenschap of andere bijeffecten veroorzaakt. De eigenschap Label is handig als u de identiteit van een formulier, rapport, Data Access-pagina, sectie of besturingselement wilt bekijken die wordt doorgegeven als een variabele aan een procedure.

Voorbeeld

Het volgende voorbeeld gebruikt de eigenschap Label om aangepaste bericht en weer te geven over besturingselementen in een formulier. Als een besturingselement de focus heeft, wordt er beschrijvende tekst weergegeven in een labelbesturingselement genoemd lblMessage. U specificeert de tekst van het bericht door de eigenschap Label voor elk besturingselement in te stellen op een korte tekenreeks. Als een besturingselement de focus ontvangt, wordt de eigenschap Label toegewezen aan de eigenschap Caption van het labelbesturingselement. In dit voorbeeld wordt de beschrijvende tekst voor een tekstvak met de naam txtDescription en een opdrachtknop met de naam cmdButton in een formulier weergegeven.

Sub Form_Load()
Dim frmMessageForm As Form
Set frmMessageForm = Forms!Form1
frmMessageForm!lblMessage.Caption = "" ' Clear text.
frmMessageForm!txtDescription.Tag = _
"Help text for the text box."
frmMessageForm!cmdButton.Tag = _
"Help text for the command button."
End Sub
Sub txtDescription_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!txtDescription.Tag
End Sub
Sub txtDescription_LostFocus()
Me!lblMessage.Caption = ""
End Sub
Sub cmdButton_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!cmdButton.Tag
End Sub
Sub cmdButton_LostFocus()
Me.lblMessage.Caption = " "
End Sub

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×