Technische functies (overzicht)

Klik in de eerste kolom op de naam van een functie voor gedetailleerde informatie over deze functie.

Opmerking: Versiemarkeringen geven aan in welke versie van Excel een functie is geïntroduceerd. Deze functies zijn niet beschikbaar in eerdere versies. Een versiemarkering van 2013 geeft bijvoorbeeld aan dat deze functie beschikbaar is in Excel 2013 en alle versies erna.

Functie

Beschrijving

BESSEL.I, functie

Berekent de gemodificeerde i-functie van Bessel In(x)

BESSEL.J, functie

Berekent de gemodificeerde j-functie van Bessel Jn(x)

BESSEL.K, functie

Berekent de gemodificeerde k-functie van Bessel Kn(x)

BESSEL.Y, functie

Berekent de gemodificeerde y-functie van Bessel Yn(x)

BIN.N.DEC, functie

Converteert een binair getal naar een decimaal getal

BIN.N.HEX, functie

Converteert een binair getal naar een hexadecimaal getal

BIN.N.OCT, functie

Converteert een binair getal naar een octaal getal

BIT.EN, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat een bitsgewijze 'En' van twee getallen

BIT.VERSCHUIF.LINKS, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat een getal dat naar links is verschoven met de waarde van hoeveelheid_verschuiving

BIT.OF, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat een bitsgewijze 'Of' van twee getallen

BIT.VERSCHUIF.RECHTS, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat een getal dat naar rechts is verschoven met de waarde van hoeveelheid_verschuiving

BIT.EX.OF, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat een bitsgewijze 'Exclusieve of' van twee getallen

COMPLEX, functie

Converteert reële en imaginaire coëfficiënten naar complexe getallen

CONVERTEREN, functie

Converteert een getal in de ene maateenheid naar een getal in een andere maateenheid

DEC.N.BIN, functie

Converteert een decimaal getal naar een binair getal

DEC.N.HEX, functie

Converteert een decimaal getal naar een hexadecimaal getal

DEC.N.OCT, functie

Converteert een decimaal getal naar een octaal getal

DELTA, functie

Toetst of twee getallen gelijk zijn

FOUTFUNCTIE, functie

Geeft de foutfunctie weer

FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG, functie
Excel 2010

Geeft de foutfunctie als resultaat

FOUT.COMPLEMENT, functie

Retourneert de complementaire foutfunctie

FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG, functie
Excel 2010

Geeft de complementaire FOUTFUNCTIE-functie als resultaat, geïntegreerd tussen x en oneindigheid

GROTER.DAN, functie

Toetst of een getal groter is dan de drempelwaarde

HEX.N.BIN, functie

Converteert een hexadecimaal getal naar een binair getal

HEX.N.DEC, functie

Converteert een hexadecimaal getal naar een decimaal getal

HEX.N.OCT, functie

Converteert een hexadecimaal getal naar een octaal getal

C.ABS, functie

Geeft de absolute waarde (modulus) van een complex getal

C.IM.DEEL, functie

Berekent de imaginaire coëfficiënt van een complex getal

C.ARGUMENT, functie

Berekent het argument theta, een hoek uitgedrukt in radialen

C.TOEGEVOEGD, functie

Berekent het complexe toegevoegde getal van een complex getal

C.COS, functie

Berekent de cosinus van een complex getal

C.COSH, functie
Excel 2013

Berekent de cosinus hyperbolicus van een complex getal

C.COT, functie
Excel 2013

Berekent de cotangens van een complex getal

C.COSEC, functie
Excel 2013

Berekent de cosecans van een complex getal

C.COSECH, functie
Excel 2013

Berekent de cosecans hyperbolicus van een complex getal

C.QUOTIENT, functie

Berekent het quotiënt van twee complexe getallen

C.EXP, functie

Berekent de exponentiële waarde van een complex getal

C.LN, functie

Berekent de natuurlijke logaritme van een complex getal

C.LOG10, functie

Berekent de logaritme met grondtal 10 van een complex getal

C.LOG2, functie

Berekent de logaritme met grondtal 2 van een complex getal

C.MACHT, functie

Verheft een complex getal tot een hele macht

C.PRODUCT, functie

Berekent het product van 2 tot 255 complexe getallen

C.REEEL.DEEL, functie

Berekent de reële coëfficiënt van een complex getal

C.SEC, functie
Excel 2013

Berekent de secans van een complex getal

C.SECH, functie
Excel 2013

Berekent de secans hyperbolicus van een complex getal

C.SIN, functie

Berekent de sinus van een complex getal

C.SINH, functie
Excel 2013

Berekent de sinus hyperbolicus van een complex getal

C.WORTEL, functie

Berekent de vierkantswortel van een complex getal

C.VERSCHIL, functie

Berekent het verschil tussen twee complexe getallen

C.SOM, functie

Geeft als resultaat de som van complexe getallen

C.TAN, functie
Excel 2013

Berekent de tangens van een complex getal

OCT.N.BIN, functie

Converteert een octaal getal naar een binair getal

OCT.N.DEC, functie

Converteert een octaal getal naar een decimaal getal

OCT.N.HEX, functie

Converteert een octaal getal naar een hexadecimaal getal

Belangrijk: De berekende resultaten van formules en van sommige Excel-werkbladfuncties kunnen enigszins verschillen tussen een Windows-pc met x86- of x86-64-architectuur en een Windows RT-pc met ARM-architectuur. Meer informatie over de verschillen.

Zie ook

Excel-functies (per categorie)

Excel-functies (alfabetisch)

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×