Tekenreeksfuncties en hoe ze worden gebruikt

Tekenreeksfuncties en hoe ze worden gebruikt

Met tekenreeksfuncties kunt u expressies maken in Access die tekst op verschillende manieren bewerken. U wilt bijvoorbeeld alleen een deel van een serienummer in een formulier weergeven. Of misschien wilt u verschillende tekenreeksen samenvoegen zoals een achternaam en een voornaam. Als u nog niet zo wegwijs bent met expressies, kunt u Een expressie opbouwen raadplegen.

Hier ziet u een aantal veelgebruikte tekenreeksbewerkingen in Access en de functies die u kunt gebruiken om ze uit te voeren:

Om…

Maak gebruik van…

Bijvoorbeeld…

Resultaten

Tekens retourneren van het begin van een tekenreeks

Links, functie

=Left([Serienummer],2)

Als [Serienummer] 'CD234' is, is het resultaat 'CD'.

Tekens retourneren van het einde van een tekenreeks

Rechts, functie

=Right([Serienummer],3)

Als [Serienummer] 'CD234' is, is het resultaat '234'.

De positie van een teken binnen een tekenreeks zoeken

InStr,

=InStr(1,[Voornaam],"i")

Als [Voornaam] 'Colin' is, is het resultaat 4.

Tekens retourneren van het midden van een tekenreeks

Mid, functie

=Mid([Serienummer],2,2)

Als [Serienummer] 'CD234' is, is het resultaat 'D2'.

Spaties aan het begin of einde van een tekenreeks verwijderen

Functies LTrim, RTrim en Trim

=Trim([Voornaam])

Als [Voornaam] is ' Colin ', is het resultaat 'Colin'.

Twee tekenreeksen samenvoegen

Operator* plusteken (+)

=[Voornaam] + [Achternaam]

Als [Voornaam] 'Colin' en [Achternaam] Wilcox is, is het resultaat 'ColinWilcox'

Twee tekenreeksen samenvoegen met een ruimte ertussen

Operator* plusteken (+)

=[Voornaam] + “ “ + [Achternaam]

Als [Voornaam] 'Colin' en [Achternaam] Wilcox is, is het resultaat 'Colin Wilcox'

Letters in een tekenreeks wijzigen in hoofdletters of kleine letters

UCase, functie of LCase, functie

=UCase([Voornaam])

Als [Voornaam] 'Colin' is, is het resultaat 'COLIN'.

De lengte van een tekenreeks bepalen

Len,

=Len([Voornaam])

Als [Voornaam] 'Colin' is, is het resultaat 5.

* Goed, het is dus geen functie maar een operator. Het is echter de snelste manier om tekenreeksen samen te voegen. In een bureaubladdatabase kunt u ook de ampersand-operator (&) gebruiken voor samenvoeging. In een Access-app moet u het plusteken (+) gebruiken.

Access bevat veel meer tekstgerelateerde functies. U kunt er meer over te weten komen door de opbouwfunctie voor expressies te openen en door de functielijsten te bladeren. De opbouwer voor expressies is bijna overal beschikbaar waar u een expressie wilt maken. Meestal is er een kleine knop Opbouwen die er zo uitziet: Knopvlak

Laten we ter demonstratie de Opbouwfunctie voor expressies openen vanuit de eigenschap Besturingselementbron in een formulier of weergave. Gebruik een van de onderstaande procedures, afhankelijk van of u een bureaubladdatabase of een Access-web-app gebruikt.

De Opbouwfunctie voor expressies weergeven in een bureaubladdatabase

 1. Open een bureaubladdatabase (.accdb).

 2. Druk op F11 om het Navigatiedeelvenster te openen, indien deze nog niet open is.

 3. Als er al een formulier beschikbaar is, klikt u erop met de rechtermuisknop in het Navigatiedeelvenster en klikt u op Indelingsweergave. Als u geen formulier hebt om mee te werken, klikt u op Maken > Formulier.

 4. Klik met de rechtermuisknop op een tekstvak in het formulier en klik op Eigenschappen.

 5. Klik in het eigenschappenvenster op Alle > Besturingselementbron en klik op de knop Opbouwen Knopvlak aan de rechterkant van het eigenschappenvak Besturingselementbron.

  De knop Opbouwen in het eigenschappenvenster.

 6. Breid onder Expressie-elementen het knooppunt Functies uit en klik op Ingebouwde functies.

 7. Klik onder Expressiecategorieën op Tekst.

 8. Klik onder Expressiewaarden op de verschillende functies en lees de korte beschrijvingen onder aan de Opbouwfunctie voor expressies.

  Opmerking:  Niet al deze functies zijn beschikbaar in alle contexten; in Access wordt de lijst automatisch gefilterd afhankelijk van welke functies werken in elke context.

De opbouwweergave voor expressies weergeven in een Access-web-app

 1. Open de web-app in Access. Als u de browser gebruikt, klikt u op Instellingen > Aanpassen in Access.

 2. Klik op een tabel in de linkerkolom en klik vervolgens aan de rechterkant van de tabellenlijst op een weergavenaam.

  Een weergave selecteren in Access.

 3. Klik op Bewerken, klik op een tekstvak en klik op de knop Gegevens die naast het tekstvak verschijnt.

  De knop Gegevens naast een besturingselement Tekstvak.

 4. Klik op de knop Opbouwen Knopvlak rechts van de vervolgkeuzelijst Besturingselementbron.

 5. Breid onder Expressie-elementen het knooppunt Functies uit en klik op Ingebouwde functies.

 6. Klik onder Expressiecategorieën op Tekst.

 7. Klik onder Expressiewaarden op de verschillende functies en lees de korte beschrijvingen onderaan de Opbouwfunctie voor expressies.

Tekstfuncties combineren voor meer flexibiliteit

Een aantal tekenfuncties bevatten numerieke argumenten die in sommige gevallen iedere keer moeten worden berekend als u de functie aanroept. De Left-functie heeft bijvoorbeeld een tekenreeks en getal, zoals =Left(SerialNumber, 2). Dat is prima als u altijd de twee linkertekens nodig hebt maar wat als het benodigde aantal tekens per item verschilt? In plaats van het aantal tekens vast te zetten, kunt u een andere functie invoeren waarbij het wordt berekend.

Hier volgt een voorbeeld van serienummers die ergens in de tekenreeks een afbreekstreepje bevatten. De positie van het afbreekstreepje verschilt echter per geval:

Serienummer

3928-29993

23-9923

333-53234

3399940-444

Als u alleen de getallen links van het afbreekstreepje wilt afbeelden, moet u iedere keer een berekening uitvoeren om te vinden waar het afbreekstreepje staat. Dit kunt u op de volgende manier doen:

=Left([Serienummer],InStr(1,[Serienummer],"-")-1)

In plaats van een getal in te zetten als het tweede argument van de functie Links, hebben we de functie InStraangesloten, die de positie van het afbreekstreep in het serienummer retourneert. Trek hier 1 van af en u krijgt dan het juiste aantal tekens voor de functie Links. Lijkt op het eerste gezicht wat ingewikkeld, maar met wat experimenteren kunt u twee of meer expressies combineren om het 3E-resultaat te krijgen.

Zie voor meer informatie over het gebruik van tekenreeksfuncties Tekenreeksfuncties gebruiken in uw SQL-query's in Access.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×