Cellen

Tekst en getallen in een werkblad zoeken of vervangen

Tekst en getallen in een werkblad zoeken of vervangen

Gebruik de functies voor zoeken en vervangen in Excel om iets in een werkmap te zoeken, zoals een bepaald getal of een tekenreeks. U kunt het zoekitem voor de verwijzing vinden, of u kunt het vervangen door iets anders. U kunt jokertekens zoals vraagtekens, tilde, sterretjes, of getallen in uw zoektermen opnemen. U kunt zoeken op rijen en kolommen, zoeken in opmerkingen of waarden en zoeken in werkbladen of werkmappen.

Zoeken

Als u iets wilt zoeken, drukt u op CTRL + Fof gaat u naar de start > bewerken> zoeken & selecteert u > zoeken.

Opmerking: In het volgende voorbeeld hebben we op de knop opties >> geklikt om het hele dialoogvenster Zoeken weer te geven. Standaard wordt de optie weergegeven met opties verborgen.

Druk op CTRL + F om het dialoogvenster Zoeken te openen

 1. Typ in het vak zoeken naar: de tekst of getallen die u wilt zoeken of klik op de pijl in het vak zoeken naar: en selecteer vervolgens een recent zoekitem in de lijst.

  Tips: U kunt jokertekens (vraagteken (?), asterisk (*), tilde (~), in uw zoekcriteria gebruiken.

  • Gebruik het vraagteken (?) om te zoeken naar één willekeurig teken, bijvoorbeeld s? t vindt u ' zat ' en ' set '.

  • Gebruik het sterretje (*) om een willekeurig aantal tekens te zoeken, bijvoorbeeld met s * t, vindt u ' Sad ' en ' gestart '.

  • Gebruik de tilde (~) gevolgd door?, * of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tilde tekens te zoeken, bijvoorbeeld fy91 ~? vindt u ' fy91? '.

 2. Klik op Alles zoeken of Volgende zoeken om de zoekopdracht uit te voeren.

  Tip: Wanneer u op Alles zoekenklikt, worden alle exemplaren van de criteria die u zoekt weergegeven en wordt op een specifieke plaats in de lijst de cel geselecteerd. U kunt de resultaten van een zoekactie op basis van de optie Alles zoeken sorteren door te klikken op een kolomkop.

 3. Klik op opties>> om uw zoekopdracht te verfijnen, indien nodig:

  • Valt Als u wilt zoeken naar gegevens in een werkblad of in een hele werkmap, selecteert u blad of werkmap.

  • Vinden U kunt ervoor kiezen een rij (standaard) of kolommente zoeken.

  • U ziet het volgende: Als u wilt zoeken naar gegevens met specifieke details, klikt u in het vak op formules, waarden, notitiesof opmerkingen.

   Opmerking:  Formules, waarden, notities en opmerkingen zijn alleen beschikbaar op het tabblad zoeken . alleen formules zijn beschikbaar op het tabblad vervangen .

  • Identieke hoofdletters/kleine letters : Schakel dit selectievakje in als u wilt zoeken naar hoofdlettergevoelige gegevens.

  • Volledige celinhoud : Schakel dit selectievakje in als u wilt zoeken naar cellen met alleen de tekens die u hebt getypt in het vak zoeken naar: .

 4. Als u wilt zoeken naar tekst of getallen met een bepaalde opmaak, klikt u op opmaaken selecteert u de gewenste opties in het dialoogvenster Opmaak zoeken .

  Tip: Als u wilt zoeken naar cellen die precies overeenkomen met een bepaalde opmaak, kunt u criteria in het vak Zoeken naar verwijderen en vervolgens een bepaalde opmaak voor een cel als voorbeeld selecteren. Klik op de pijl naast Opmaak, klik op Opmaak van cel kiezen en klik vervolgens op de cel met de opmaak die u zoekt.

Vervang

Als u tekst of getallen wilt vervangen, drukt u op CTRL + Hof ga naar start > bewerken> & selecteren > vervangen.

Opmerking: In het volgende voorbeeld hebben we op de knop opties >> geklikt om het hele dialoogvenster Zoeken weer te geven. Standaard wordt de optie weergegeven met opties verborgen.

Druk op CTRL + H om het dialoogvenster vervangen te starten.

 1. Typ in het vak zoeken naar: de tekst of getallen die u wilt zoeken of klik op de pijl in het vak zoeken naar: en selecteer vervolgens een recent zoekitem in de lijst.

  Tips: U kunt jokertekens (vraagteken (?), asterisk (*), tilde (~), in uw zoekcriteria gebruiken.

  • Gebruik het vraagteken (?) om te zoeken naar één willekeurig teken, bijvoorbeeld s? t vindt u ' zat ' en ' set '.

  • Gebruik het sterretje (*) om een willekeurig aantal tekens te zoeken, bijvoorbeeld met s * t, vindt u ' Sad ' en ' gestart '.

  • Gebruik de tilde (~) gevolgd door?, * of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tilde tekens te zoeken, bijvoorbeeld fy91 ~? vindt u ' fy91? '.

 • Typ in het vak vervangen door: de tekst of getallen die u wilt gebruiken voor het vervangen van de zoektekst.

 1. Klik op Alles vervangen of op Vervangen.

  Tip: Wanneer u op Alles vervangenklikt, worden alle exemplaren van de criteria waarnaar u zoekt, vervangen, terwijl door vervangen één exemplaar tegelijkertijd wordt bijgewerkt.

 2. Klik op opties>> om uw zoekopdracht te verfijnen, indien nodig:

  • Valt Als u wilt zoeken naar gegevens in een werkblad of in een hele werkmap, selecteert u blad of werkmap.

  • Vinden U kunt ervoor kiezen een rij (standaard) of kolommente zoeken.

  • U ziet het volgende: Als u wilt zoeken naar gegevens met specifieke details, klikt u in het vak op formules, waarden, notitiesof opmerkingen.

   Opmerking:  Formules, waarden, notities en opmerkingen zijn alleen beschikbaar op het tabblad zoeken . alleen formules zijn beschikbaar op het tabblad vervangen .

  • Identieke hoofdletters/kleine letters : Schakel dit selectievakje in als u wilt zoeken naar hoofdlettergevoelige gegevens.

  • Volledige celinhoud : Schakel dit selectievakje in als u wilt zoeken naar cellen met alleen de tekens die u hebt getypt in het vak zoeken naar: .

 3. Als u wilt zoeken naar tekst of getallen met een bepaalde opmaak, klikt u op opmaaken selecteert u de gewenste opties in het dialoogvenster Opmaak zoeken .

  Tip: Als u wilt zoeken naar cellen die precies overeenkomen met een bepaalde opmaak, kunt u criteria in het vak Zoeken naar verwijderen en vervolgens een bepaalde opmaak voor een cel als voorbeeld selecteren. Klik op de pijl naast Opmaak, klik op Opmaak van cel kiezen en klik vervolgens op de cel met de opmaak die u zoekt.

Er zijn twee verschillende manieren om tekst of getallen te zoeken en vervangen op de Mac. Het eerste is met behulp van het dialoogvenster zoeken & vervangen . De tweede is met behulp van de zoekbalk op het lint.

Dialoogvenster Zoeken & vervangen

Zoekbalk en opties

Tekst of getallen in een werkmap of werkblad vervangen door op CTRL + H te drukken

Wanneer de zoekbalk is geactiveerd, klikt u op het vergrootglas om het dialoogvenster meer zoekopties te activeren.

Als u iets wilt zoeken, drukt u op CTRL + Fof gaat u naar start > zoeken & selecteert u > zoeken.

Zoeken naar tekst of getallen in een werkmap of werkblad door op CTRL + F te drukken

 1. Typ in het vak zoeken naar: de tekst of getallen die u wilt zoeken.

 2. Klik op Volgende zoeken om de zoekopdracht uit te voeren.

 3. U kunt de zoekopdracht als volgt verder definiëren:

  • Valt Als u wilt zoeken naar gegevens in een werkblad of in een hele werkmap, selecteert u blad of werkmap.

  • Vinden U kunt ervoor kiezen een rij (standaard) of kolommente zoeken.

  • U ziet het volgende: Als u wilt zoeken naar gegevens met specifieke details, klikt u in het vak op formules, waarden, notitiesof opmerkingen.

   Opmerking:  Formules, waarden, notities en opmerkingen zijn alleen beschikbaar op het tabblad zoeken . alleen formules zijn beschikbaar op het tabblad vervangen .

  • Identieke hoofdletters/kleine letters : Schakel dit selectievakje in als u wilt zoeken naar hoofdlettergevoelige gegevens.

  • Volledige celinhoud : Schakel dit selectievakje in als u wilt zoeken naar cellen met alleen de tekens die u hebt getypt in het vak zoeken naar: .

Tips: U kunt jokertekens (vraagteken (?), asterisk (*), tilde (~), in uw zoekcriteria gebruiken.

 • Gebruik het vraagteken (?) om te zoeken naar één willekeurig teken, bijvoorbeeld s? t vindt u ' zat ' en ' set '.

 • Gebruik het sterretje (*) om een willekeurig aantal tekens te zoeken, bijvoorbeeld met s * t, vindt u ' Sad ' en ' gestart '.

 • Gebruik de tilde (~) gevolgd door?, * of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tilde tekens te zoeken, bijvoorbeeld fy91 ~? vindt u ' fy91? '.

Als u tekst of getallen wilt vervangen, drukt u op CTRL + Hof ga naar start > zoeken & selecteert u > vervangen.

Tekst of getallen in een werkmap of werkblad vervangen door op CTRL + H te drukken

 1. Typ in het vak zoeken naar de tekst of getallen die u wilt zoeken.

 2. Typ in het vak vervangen door de tekst of getallen die u wilt gebruiken voor het vervangen van de zoektekst.

 3. Klik op vervangen of Alles vervangen.

  Tip: Wanneer u op Alles vervangenklikt, worden alle exemplaren van de criteria waarnaar u zoekt, vervangen, terwijl door vervangen één exemplaar tegelijkertijd wordt bijgewerkt.

 4. U kunt de zoekopdracht als volgt verder definiëren:

  • Valt Als u wilt zoeken naar gegevens in een werkblad of in een hele werkmap, selecteert u blad of werkmap.

  • Vinden U kunt ervoor kiezen een rij (standaard) of kolommente zoeken.

  • Identieke hoofdletters/kleine letters : Schakel dit selectievakje in als u wilt zoeken naar hoofdlettergevoelige gegevens.

  • Volledige celinhoud : Schakel dit selectievakje in als u wilt zoeken naar cellen met alleen de tekens die u hebt getypt in het vak zoeken naar: .

Tips: U kunt jokertekens (vraagteken (?), asterisk (*), tilde (~), in uw zoekcriteria gebruiken.

 • Gebruik het vraagteken (?) om te zoeken naar één willekeurig teken, bijvoorbeeld s? t vindt u ' zat ' en ' set '.

 • Gebruik het sterretje (*) om een willekeurig aantal tekens te zoeken, bijvoorbeeld met s * t, vindt u ' Sad ' en ' gestart '.

 • Gebruik de tilde (~) gevolgd door?, * of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tilde tekens te zoeken, bijvoorbeeld fy91 ~? vindt u ' fy91? '.

 1. Klik op een willekeurige cel om het hele werkblad te doorzoeken of selecteer een specifiek celbereik waarnaar u wilt zoeken.

 2. Druk op Afbeelding van het pictogram voor de opdrachtknop MAC + F of klik op het pictogram om de zoekbalk uit te vouwen en typ vervolgens In het Het vak Zoeken zoeken de tekst of het getal waarnaar u wilt zoeken.

  Tips: U kunt jokertekens (vraagteken (?), asterisk (*), tilde (~), in uw zoekcriteria gebruiken.

  • Gebruik het vraagteken (?) om te zoeken naar één willekeurig teken, bijvoorbeeld s? t vindt u ' zat ' en ' set '.

  • Gebruik het sterretje (*) om een willekeurig aantal tekens te zoeken, bijvoorbeeld met s * t, vindt u ' Sad ' en ' gestart '.

  • Gebruik de tilde (~) gevolgd door?, * of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tilde tekens te zoeken, bijvoorbeeld fy91 ~? vindt u ' fy91? '.

 3. Druk op de Enter -toets.

 4. Als u wilt zoeken naar het volgende exemplaar van het item dat u zoekt, klikt u in het zoekveld en drukt u op returnof klikt u in het dialoogvenster zoeken op Volgende zoeken.

  Tip: U kunt een zoekactie in behandeling annuleren door op ESC te drukken.

 5. Als u meer zoekopties wilt opgeven, klikt u op het vergrootglas en vervolgens op Zoeken in blad of Zoeken in werkmap. U kunt ook de optie Geavanceerd selecteren, waarna het dialoogvenster zoeken wordt geopend.

 1. Klik op een willekeurige cel om het hele werkblad te doorzoeken of selecteer een specifiek celbereik waarnaar u wilt zoeken.

 2. Druk op Afbeelding van het pictogram voor de opdrachtknop MAC + F om de zoekbalk uit te vouwen en typ vervolgens de tekst of het getal waarnaar u wilt zoeken in het Het vak Zoeken veld zoeken in.

  Tips: U kunt jokertekens (vraagteken (?), asterisk (*), tilde (~), in uw zoekcriteria gebruiken.

  • Gebruik het vraagteken (?) om te zoeken naar één willekeurig teken, bijvoorbeeld s? t vindt u ' zat ' en ' set '.

  • Gebruik het sterretje (*) om een willekeurig aantal tekens te zoeken, bijvoorbeeld met s * t, vindt u ' Sad ' en ' gestart '.

  • Gebruik de tilde (~) gevolgd door?, * of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tilde tekens te zoeken, bijvoorbeeld fy91 ~? vindt u ' fy91? '.

 3. Klik op het vergrootglas in het zoekveld en klik op Vervangen.

 4. Typ in het vak Vervangen door de vervangende tekens.

  Als u de tekens in het veld zoeken naar met niets wilt vervangen, laat u het veld vervangen door leeg.

 5. Klik op Volgende zoeken.

 6. Klik op Vervangen om het gemarkeerde exemplaar te vervangen.

  Klik op Alles vervangen om alle exemplaren van de tekens in het blad te vervangen zonder deze eerst te controleren.

  Tip: Druk op ESCals u een zoekopdracht wilt annuleren die wordt uitgevoerd.

 7. Als u meer zoekopties wilt opgeven, klikt u op het vergrootglas en vervolgens op Zoeken in blad of Zoeken in werkmap. U kunt ook de optie Geavanceerd selecteren, waarna het dialoogvenster vervangen wordt geopend.

Zoeken

Als u iets wilt zoeken, drukt u op CTRL + Fof gaat u naar de start > bewerken> zoeken & selecteert u > zoeken.

Opmerking: In het volgende voorbeeld hebben we op > zoekopties geklikt om het hele dialoogvenster Zoeken weer te geven. Standaard wordt de optie weergegeven met zoekopties verborgen.

Zoeken naar tekst of getallen in een werkmap of werkblad door op CTRL + F te drukken

 1. Typ in het vak zoeken naar: de tekst of getallen die u wilt zoeken.

  Tips: U kunt jokertekens (vraagteken (?), asterisk (*), tilde (~), in uw zoekcriteria gebruiken.

  • Gebruik het vraagteken (?) om te zoeken naar één willekeurig teken, bijvoorbeeld s? t vindt u ' zat ' en ' set '.

  • Gebruik het sterretje (*) om een willekeurig aantal tekens te zoeken, bijvoorbeeld met s * t, vindt u ' Sad ' en ' gestart '.

  • Gebruik de tilde (~) gevolgd door?, * of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tilde tekens te zoeken, bijvoorbeeld fy91 ~? vindt u ' fy91? '.

 2. Klik op Volgende zoeken of Alles zoeken om de zoekopdracht uit te voeren.

  Tip: Wanneer u op Alles zoekenklikt, worden alle exemplaren van de criteria die u zoekt weergegeven en wordt op een specifieke plaats in de lijst de cel geselecteerd. U kunt de resultaten van een zoekactie op basis van de optie Alles zoeken sorteren door te klikken op een kolomkop.

 3. Klik op > zoekopties om uw zoekopdracht te verfijnen, indien nodig:

  • Valt Kies selectieom gegevens in een bepaalde selectie te zoeken. Als u wilt zoeken naar gegevens in een werkblad of in een hele werkmap, selecteert u blad of werkmap.

  • Richting U kunt ervoor kiezen om te zoeken (standaard ) of omhoog.

  • Identieke hoofdletters/kleine letters : Schakel dit selectievakje in als u wilt zoeken naar hoofdlettergevoelige gegevens.

  • Hele celinhoud zoeken: Schakel dit selectievakje in als u wilt zoeken naar cellen met alleen de tekens die u hebt getypt in het vak zoeken naar .

Vervang

Als u tekst of getallen wilt vervangen, drukt u op CTRL + Hof ga naar start > bewerken> & selecteren > vervangen.

Opmerking: In het volgende voorbeeld hebben we op > zoekopties geklikt om het hele dialoogvenster Zoeken weer te geven. Standaard wordt de optie weergegeven met zoekopties verborgen.

Tekst of getallen in een werkmap of werkblad vervangen door op CTRL + H te drukken

 1. Typ in het vak zoeken naar: de tekst of getallen die u wilt zoeken.

  Tips: U kunt jokertekens (vraagteken (?), asterisk (*), tilde (~), in uw zoekcriteria gebruiken.

  • Gebruik het vraagteken (?) om te zoeken naar één willekeurig teken, bijvoorbeeld s? t vindt u ' zat ' en ' set '.

  • Gebruik het sterretje (*) om een willekeurig aantal tekens te zoeken, bijvoorbeeld met s * t, vindt u ' Sad ' en ' gestart '.

  • Gebruik de tilde (~) gevolgd door?, * of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tilde tekens te zoeken, bijvoorbeeld fy91 ~? vindt u ' fy91? '.

 2. Typ in het vak vervangen door: de tekst of getallen die u wilt gebruiken voor het vervangen van de zoektekst.

 3. Klik op vervangen of Alles vervangen.

  Tip: Wanneer u op Alles vervangenklikt, worden alle exemplaren van de criteria waarnaar u zoekt, vervangen, terwijl door vervangen één exemplaar tegelijkertijd wordt bijgewerkt.

 4. Klik op > zoekopties om uw zoekopdracht te verfijnen, indien nodig:

  • Valt Kies selectieom gegevens in een bepaalde selectie te zoeken. Als u wilt zoeken naar gegevens in een werkblad of in een hele werkmap, selecteert u blad of werkmap.

  • Richting U kunt ervoor kiezen om te zoeken (standaard ) of omhoog.

  • Identieke hoofdletters/kleine letters : Schakel dit selectievakje in als u wilt zoeken naar hoofdlettergevoelige gegevens.

  • Hele celinhoud zoeken: Schakel dit selectievakje in als u wilt zoeken naar cellen met alleen de tekens die u hebt getypt in het vak zoeken naar .

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Blijf een stap voor met Microsoft 365

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×