Tekst in een Visio-tekening opmaken

Gebruik deze procedures om tekstopmaak in te stellen in een vorm, tekstvak of op de tekenpagina.

Tekst in één shape opmaken

 1. Dubbelklik op de tekst die u wilt bewerken.

 2. Ga op een van Invoegtekenteksthulpprogramma als volgt te werk:

  • Klik in tekst die u wilt opmaken. Hiermee wordt elke indeling toegepast op het hele tekstblok waarin u hebt geklikt.

  • Markeer de specifieke secties van tekst die u wilt opmaken. Hiermee worden alleen opmaakwijzigingen toegepast op de tekst die u hebt gemarkeerd.

 3. Gebruik de opdrachten voor tekstopmaak op het tabblad Start, in de groep Lettertype of de groep Alinea. Als u meer opties en geavanceerde opties wilt zien, klikt u op het startpictogram Startpictogram voor dialoogvenster dialoogvenster Tekst te openen.

 4. Klik op een leeg gebied op de pagina of druk op Esc om te voltooien.

Alle tekst in meerdere shapes opmaken

U kunt meerdere shapes selecteren en vervolgens alle tekst in alle vormen opmaken.

 • Als u specifieke shapes wilt opmaken, selecteert u eerst de shapes door op Ctrl te drukken en ingedrukt te houden terwijl u erop klikt.

 • Als u alle shapes wilt opmaken, drukt u op Ctrl+A om ze allemaal te selecteren.

Nadat u de beste shapes hebt geselecteerd, gebruikt u de opdrachten (op het tabblad Start) in de groep Lettertype of de groep Alinea om de tekst aan te passen. Wanneer u klaar bent, drukt u op Esc of klikt u op een leeg gebied op de pagina.

Een tekstindeling toepassen op alle toepassingen van een shape

Als u wilt dat een bepaalde shape telkens dezelfde tekstopmaak heeft als u deze gebruikt, is het mogelijk het gemakkelijkst om een modelvorm te maken.

 1. Maak een shape op de pagina en pas de tekstopmaak toe die u elke keer voor die shape wilt gebruiken.

 2. Open een nieuw stencil, het stencil Favorieten of een aangepast stencil dat u hebt gemaakt.

  • Als u een nieuw stencil wilt openen, wijst u in het venster Shapes de optie Meer shapes aan en klikt u op Nieuw stencil.

  • Als u een aangepast stencil wilt openen, wijst u in het venster Shapes de optie Meer shapes aan, klikt u op Mijn shapes en klikt u vervolgens op de naam van het gewenste stencil.

   Als het stencil niet kan worden bewerkt, klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van het stencil en klikt u vervolgens op Stencil bewerken. Het pictogram op de titelbalk van het stencil verandert in een sterretje (*), waarmee wordt aangegeven dat het stencil kan worden bewerkt.

 3. Klik met de rechtermuisknop in het stencilvenster en klik vervolgens op Nieuw model.

 4. Sleep met het hulpmiddel Aanwijzer de shape die u opnieuw wilt gebruiken naar het stencilvenster om een modelvorm te maken.

 5. Als u meer wijzigingen wilt aanbrengen in de nieuwe modelvorm, klikt u in het stencilvenster met de rechtermuisknop op de modelvorm, klikt u op Model bewerken en klikt u vervolgens op Modelvorm bewerken.

Als u de nieuwe modelvorm wilt gebruiken, sleept u deze vanuit het stencilvenster naar de tekening. U kunt de tekst zo nodig bewerken en de tekst heeft dezelfde opmaak.

Tekst in een shape opmaken

 1. Open het diagram om het te bewerken.

 2. Dubbelklik op de shape met de tekst die u wilt opmaken.

  Standaard wordt alle tekst geselecteerd. Als u een deel van de tekst wilt opmaken, selecteert u alleen het gewenste gedeelte van de tekst.

 3. Selecteer Start en ga als volgt te werk:

  • Als u het lettertype wilt wijzigen, selecteert u in Lettertypenaam of Tekengrootte Pictogram Lettertype en Tekengrootte.

  • Als u tekst wilt markeren, selecteert u Vet, Cursief of Onderstrepen Pictogrammen Vet, Onderstrepen en Cursief.

  • Als u de kleur wilt wijzigen, selecteert u Tekstkleur Pictogram Tekstkleur. (U kunt daar een standaard- of themakleur selecteren, of u kunt Meer kleuren selecteren om een aangepaste kleur te definiëren.)

   In het dialoogvenster Aangepaste kleuren kunt u elke kleur opgeven met behulp van een hexadecimaal of een roodgroen-blauwe waarde.

  • Als u de tekst links, in het midden of rechts wilt uitlijnen, selecteert u Tekst uitlijnen Pictogram Tekstuitlijning.

 4. Klik buiten de shape of druk op Esc om te stoppen met het opmaken van tekst.

Alle tekst in meerdere shapes opmaken

U kunt meerdere shapes selecteren en vervolgens alle tekst in alle vormen opmaken.

 • Als u specifieke shapes wilt opmaken, selecteert u eerst de shapes door op Ctrl te drukken en ingedrukt te houden terwijl u erop klikt.

 • Als u alle shapes wilt opmaken, drukt u op Ctrl+A om ze allemaal te selecteren.

Nadat u de beste shapes hebt geselecteerd, gebruikt u de opdrachten (op het tabblad Start) in de groep Lettertype of de groep Alinea om de tekst aan te passen. Wanneer u klaar bent, drukt u op Esc of klikt u op een leeg gebied op de pagina.

Een tekstvak toevoegen en opmaken

Gebruik een tekstvak om een diagram uit te leggen door een titel, opmerkingen, legenda’s, voetnoten enzovoort toe te voegen. U kunt tekst in een tekstvak op dezelfde manier bewerken als tekst in een shape. Een tekstvak is een shape en kan dus worden geselecteerd, verplaatst, gedraaid en verwijderd en de grootte kan worden aangepast, net als alle andere shapes.

 1. Open het diagram om het te bewerken. 

 2. Selecteer Start > Tekstvak Pictogram Tekstvak.

 3. Plaats de aanwijzer op lege ruimte in het diagram, zodat deze verandert in een kruishaar(Precisie selecteren) Pictogram van kruisdraden.

 4. Sleep de aanwijzer in de gewenste rechthoekige vorm. Het tekstvak wordt geopend voor het bewerken van de tekst.

 5. Selecteer Start en ga als volgt te werk:

  • Als u het lettertype wilt wijzigen, selecteert u in Lettertypenaam of Tekengrootte Pictogram Lettertype en Tekengrootte.

  • Als u tekst wilt markeren, selecteert u Vet, Cursief of Onderstrepen Pictogrammen Vet, Onderstrepen en Cursief.

  • Als u de kleur wilt wijzigen, selecteert u Tekstkleur Pictogram Tekstkleur. (U kunt daar een standaard- of themakleur selecteren, of u kunt Meer kleuren selecteren om een aangepaste kleur te definiëren.)

  • Als u de tekst links, in het midden of rechts wilt uitlijnen, selecteert u Tekst uitlijnen Pictogram Tekstuitlijning.

 6. Klik buiten het tekstvak of druk op Esc om te stoppen met opmaken.

  Tip: Als u een leeg tekstvak wilt zoeken, verplaatst u de aanwijzer rond het diagram totdat de aanwijzer verandert in een kompas(Verplaatsen ) Kompaspictogram.en klikt u op om het tekstvak te selecteren. Wanneer het tekstvak is geselecteerd, kunt u dit naar een nieuwe positie slepen.

Zie ook

Tekst toevoegen, bewerken, verplaatsen of draaien in Visio

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×