Tekstuitlijning, inspringing en afstand wijzigen in PowerPoint

Als u de tekst op uw dia's leesbaarder wilt maken, kunt u de afstand tussen regels tekst en tussen alinea's in uw PowerPoint presentatie wijzigen. U kunt ook de uitlijning en de inspringing van regels tekst aanpassen.

De regelafstand (regelafstand 1, dubbele regel, enzovoort) en verticaal uitlijnen (boven, onder of midden) zijn beschikbaar via menuknoppen op het tabblad Start van het lint, in de groep alinea :

Met de menu opties regelafstand op het lint kunt u regelafstand 1, regelafstand of andere verticale regelafstand selecteren.

Afbeelding 1: regelafstand

In het menu tekst uitlijnen op het lint kunt u bepalen of tekst verticaal wordt uitgelijnd met de boven-of onderkant van de container, of verticaal gecentreerd in het midden.

Afbeelding 2: verticaal uitlijnen

In het dialoogvenster alinea zijn meer gedetailleerde opties voor de afstandsopties beschikbaar:

 1. Selecteer op de dia de tekst die u wilt wijzigen.

 2. Klik op Start en klik in de groep Alinea op de dialoogvensterweergave.

  .

  Het dialoogvenster alinea wordt weergegeven:

  dialoogvenster alinea in powerpoint

Dit zijn de beschikbare opties in het dialoogvenster:

Uitlijning

 • Als u de horizontale positie van tekst wilt wijzigen, kiest u in het vak uitlijning de optie links, Centreren, rechts, uitgevuldof verdeeld. Met Uitvullen voegt u witruimte toe tussen woorden, zodat de tekstregels in de linker-en rechtermarge worden weergegeven, met uitzondering van de laatste regel van de alinea, die de normale woord afstand gebruikt. Gedistribueerd is vergelijkbaar met Uitvullen, maar zelfs de laatste regel raakt de linker-en rechtermarge aan, waarbij de ruimte tussen woorden en letters, indien nodig, wordt toegevoegd.

Inspringing

 • Als u de inspringing wilt wijzigen of de hoeveelheid inspringing vóór tekst wilt wijzigen, selecteert of typt u een getal in het vak voor tekst . U kunt de opties bij Speciaal gebruiken als u alleen de eerste regel wilt laten inspringen of als u een verkeerd-om inspringing wilt toevoegen.

  Inspringingen worden gemeten in inches en kunnen gehele getallen of decimale getallen zijn, bijvoorbeeld 1,2 inch.

Afstand

 • Als u de afstand boven of onder een alinea wilt wijzigen, typt u de gewenste afstand of klikt u op de pijlen naast Voor of Na. Deze waarde kan een willekeurig geheel getal of een decimale waarde zijn, zoals 6,5.

 • Als u de afstand boven en in een alinea wilt wijzigen, gebruikt u de opties voor regelafstand : enkele, 1,5-regelsof dubbele. Of selecteer exact en voeg vervolgens een puntwaarde toe (tussen 0 en 1584) in het vak aan . (Hoe groter de puntwaarde, hoe groter de afstand.) Of selecteer meerdere en voeg een waarde toe aan het vak op . (Gebruik een willekeurig getal dat kleiner is dan of gelijk is aan 9,99: de waarde 1 betekent gelijke regelafstand, terwijl de waarde van 3 gelijk aan de drievoudige afstand is).

Opmerking: Als u regels blijft toevoegen zodat de tekst niet meer in het vak past, worden de regelafstand en de tekengrootte met AutoAanpassen automatisch aangepast, zodat alle items in de tijdelijke aanduiding passen. Als dit het geval is, wordt het besturingselement Besturingselement voor Opties voor AutoAanpassen Opties voor AutoAanpassen weergegeven. Als u AutoAanpassen wilt uitschakelen, klikt u op Opties voor AutoAanpassenen vervolgens op geen tekst meer passend maken voor deze tijdelijke aanduiding.

Zie de volgende onderwerpen voor informatie over andere manieren waarop u met inspringingen en afstand kunt werken:

De regelafstand (regelafstand 1, dubbele regel, enzovoort) en verticaal uitlijnen (boven, onder of midden) zijn beschikbaar via menuknoppen op het tabblad Start van het lint, in de groep alinea :

Met de menu opties regelafstand op het lint kunt u regelafstand 1, regelafstand of andere verticale regelafstand selecteren.

Afbeelding 1: regelafstand

In het menu tekst uitlijnen op het lint kunt u bepalen of tekst verticaal wordt uitgelijnd met de boven-of onderkant van de container, of verticaal gecentreerd in het midden.

Afbeelding 2: verticaal uitlijnen

In het dialoogvenster alinea zijn meer gedetailleerde opties voor de afstandsopties beschikbaar:

 1. Selecteer op de dia de tekst die u wilt wijzigen.

 2. Klik op Start en klik in de groep Alinea op de dialoogvensterweergave.

  .

  Het dialoogvenster alinea wordt weergegeven:

  dialoogvenster alinea in powerpoint

Dit zijn de beschikbare opties in het dialoogvenster:

Uitlijning

 • Als u de horizontale positie van tekst wilt wijzigen, kiest u in het vak uitlijning de optie links, Centreren, rechts, uitgevuldof verdeeld. Met Uitvullen voegt u witruimte toe tussen woorden, zodat de tekstregels in de linker-en rechtermarge worden weergegeven, met uitzondering van de laatste regel van de alinea, die de normale woord afstand gebruikt. Gedistribueerd is vergelijkbaar met Uitvullen, maar zelfs de laatste regel raakt de linker-en rechtermarge aan, waarbij de ruimte tussen woorden en letters, indien nodig, wordt toegevoegd.

Inspringing

 • Als u de inspringing wilt wijzigen of de hoeveelheid inspringing vóór tekst wilt wijzigen, selecteert of typt u een getal in het vak voor tekst . U kunt de opties bij Speciaal gebruiken als u alleen de eerste regel wilt laten inspringen of als u een verkeerd-om inspringing wilt toevoegen.

  Inspringingen worden gemeten in inches en kunnen gehele getallen of decimale getallen zijn, bijvoorbeeld 1,2 inch.

Afstand

 • Als u de afstand boven of onder een alinea wilt wijzigen, typt u de gewenste afstand of klikt u op de pijlen naast Voor of Na. Deze waarde kan een willekeurig geheel getal of een decimale waarde zijn, zoals 6,5.

 • Als u de afstand boven en in een alinea wilt wijzigen, gebruikt u de opties voor regelafstand : enkele, 1,5-regelsof dubbele. Of selecteer exact en voeg vervolgens een puntwaarde toe (tussen 0 en 1584) in het vak aan . (Hoe groter de puntwaarde, hoe groter de afstand.) Of selecteer meerdere en voeg een waarde toe aan het vak op . (Gebruik een willekeurig getal dat kleiner is dan of gelijk is aan 9,99: de waarde 1 betekent gelijke regelafstand, terwijl de waarde van 3 gelijk aan de drievoudige afstand is).

Opmerking: Als u regels blijft toevoegen zodat de tekst niet meer in het vak past, worden de regelafstand en de tekengrootte met AutoAanpassen automatisch aangepast, zodat alle items in de tijdelijke aanduiding passen. Als dit het geval is, wordt het besturingselement Besturingselement voor Opties voor AutoAanpassen Opties voor AutoAanpassen weergegeven. Als u AutoAanpassen wilt uitschakelen, klikt u op Opties voor AutoAanpassenen vervolgens op geen tekst meer passend maken voor deze tijdelijke aanduiding.

Zie de volgende onderwerpen voor informatie over andere manieren waarop u met inspringingen en afstand kunt werken:

De regelafstand (regelafstand 1, dubbele regel, enzovoort) en verticaal uitlijnen (boven, onder of midden) zijn beschikbaar via menuknoppen op het tabblad Start van het lint, in de groep alinea :

Met de menu opties regelafstand op het lint kunt u regelafstand 1, regelafstand of andere verticale regelafstand selecteren.

Afbeelding 1: regelafstand

In het menu tekst uitlijnen op het lint kunt u bepalen of tekst verticaal wordt uitgelijnd met de boven-of onderkant van de container, of verticaal gecentreerd in het midden.

Afbeelding 2: verticaal uitlijnen

In het dialoogvenster alinea zijn meer gedetailleerde opties voor de afstandsopties beschikbaar:

 1. Selecteer op de dia de tekst die u wilt wijzigen.

 2. Klik op Start en klik in de groep Alinea op de dialoogvensterweergave.

  Klik in de groep alinea op de knop startpictogram in de rechterbenedenhoek om het dialoogvenster alinea te openen.

  Het dialoogvenster alinea wordt weergegeven:

  Het dialoogvenster alinea bevat opties voor het instellen van de horizontale uitlijning, de inspringing op de linkermarge en de regelafstand.

Dit zijn de beschikbare opties in het dialoogvenster:

Uitlijning

 • Als u de horizontale positie van tekst wilt wijzigen, kiest u in het vak uitlijning de optie links, Centreren, rechtsof Uitvullen. Met Uitvullen voegt u witruimte toe tussen woorden, zodat de tekstregels in de linker-en rechtermarge worden weergegeven, met uitzondering van de laatste regel van de alinea, die de normale woord afstand gebruikt.

Inspringing

 • Als u de inspringing wilt wijzigen of de hoeveelheid inspringing vóór tekst wilt wijzigen, selecteert of typt u een getal in het vak voor tekst . U kunt de opties bij Speciaal gebruiken als u alleen de eerste regel wilt laten inspringen of als u een verkeerd-om inspringing wilt toevoegen.

  Inspringingen worden gemeten in inches en kunnen gehele getallen of decimale getallen zijn, bijvoorbeeld 1,2 inch.

Afstand

 • Als u de afstand boven of onder een alinea wilt wijzigen, typt u de gewenste afstand of klikt u op de pijlen naast Voor of Na. Deze waarde kan een willekeurig geheel getal of een decimale waarde zijn, zoals 6,5.

 • Als u de afstand boven en in een alinea wilt wijzigen, gebruikt u de opties voor regelafstand : enkele, 1,5-regelsof dubbele. Of selecteer meerdere en voeg een waarde toe aan het vak op . (Gebruik een willekeurig getal dat kleiner is dan of gelijk is aan 9,99: een waarde van 1,25 is gelijk aan 25% meer dan enkele afstand, terwijl de waarde van 3 gelijk is aan de drievoudige afstand).

Opmerking: Als u nog steeds regels toevoegt totdat u niet aanwezig bent in een tijdelijke aanduiding, past de functie AutoAanpassen automatisch de regelafstand en de tekengrootte aan zodat alle lijstitems in de beschikbare ruimte passen.

Zie opsommingstekens of nummering toevoegen aan tekstals u een lijst op een dia wilt opmaken.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×