Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Wanneer u de waarden in twee of meer tekstvelden in Access wilt combineren, maakt u een expressie waarin de ampersand-operator (&) wordt gebruikt. Stel bijvoorbeeld dat u een formulier hebt met de naam Werknemers. U voert voor elke werknemer de voor- en achternaam in afzonderlijke velden in, maar u wilt de volledige naam van de werknemer weergeven in de koptekst van het formulier.

Voor het weergeven van de volledige naam kunt u deze expressie gebruiken:

=[Voornaam] & " " & [Achternaam]

In de expressie wordt de operator & gebruikt om de waarden in de velden Voornaam en Achternaam te combineren. Ook worden dubbele aanhalingstekens (") gebruikt, gescheiden door een spatie om een spatie in te voegen tussen de voornaam en de achternaam. Wanneer u iets wilt invoegen tussen twee velden, zoals een spatie, een interpunctieteken of letterlijke tekst, moet u deze aanvullende waarde tussen aanhalingstekens plaatsen.

U kunt bijvoorbeeld de volgende expressie gebruiken om de achternaam en voornaam weer te geven, gescheiden door een komma en een spatie:

=[Achternaam] & ", " & [Voornaam]

In dit geval worden een komma en een spatie ingevoegd, tussen aanhalingstekens, tussen de achternaam en de voornaam.

Bij de stappen in de volgende procedure wordt ervan uitgegaan dat u een formulier hebt gebaseerd op een tabel met de velden Voornaam en Achternaam. Anders kunt u de expressie in stap 6 aanpassen aan uw eigen gegevens.

Een tekstvak toevoegen met een expressie voor volledige namen

  1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier of rapport dat u wilt wijzigen en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

  2. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Besturingselementen op Tekstvak.

  3. Versleep de aanwijzer op het formulier of rapport om het tekstvak te maken.

  4. Klik met de rechtermuisknop op het tekstvak en klik vervolgens op Eigenschappen in het snelmenu.

  5. Klik in het eigenschappenvenster op het tabblad Gegevens.

  6. Wijzig de waarde in het eigenschappenvak Besturingselementbron in = [Voornaam] & "" & [Achternaam].

  7. Sluit het eigenschappenvenster en sla uw wijzigingen op.

Soms staat er geen waarde in een van de velden die u wilt combineren. Deze afwezigheid van gegevens wordt een null-waarde genoemd. Wanneer u de operator & gebruikt voor een veld dat geen waarde bevat, wordt een tekenreeks met lengte 0 voor dat veld geretourneerd. Als het record van een werknemer bijvoorbeeld alleen een achternaam bevat, retourneert de expressie in het voorgaande voorbeeld een tekenreeks met lengte nul voor het veld Voornaam, een spatie en de waarde in het veld Achternaam.

Voorbeeld van expressieresultaat als het veld Voornaam geen gegevens bevat

1. Omdat er geen gegevens in het veld Voornaam staan, wordt 'Martinez' voorafgegaan door een tekenreeks met lengte nul en een spatie.

Wanneer u waarden van meerdere velden combineert tot een nieuwe tekenreeks, wilt u mogelijk alleen een waarde opnemen in de nieuwe tekenreeks (bijvoorbeeld een komma) wanneer er gegevens staan in een bepaald veld. Als u voorwaardelijk een waarde wilt opnemen, gebruikt u de operator + in plaats van de operator & om de velden te combineren. Stel bijvoorbeeld dat u een tabel hebt genaamd Klant, met de velden Plaats, Staat en Postcode. U wilt de waarden in die velden combineren voor een rapport, maar sommige records hebben mogelijk geen waarde in het veld Staat. In dat geval verschijnt een ongewenste komma vóór de waarde van de postcode als u de operator & gebruikt om de velden te combineren.

U kunt deze ongewenste komma voorkomen door in plaats hiervan de plusoperator (+) te gebruiken, zoals geïllustreerd in de volgende voorbeeldexpressie:

=([Plaats] & (", " + [Staat]) & " " & [Postcode])

Met de operator + combineert u tekst op dezelfde manier als met de operator &. De operator + ondersteunt echter ook iets wat null-doorgifte wordt genoemd. Null-doorgifte zorgt dat als een onderdeel van een expressie null is, het resultaat van de hele expressie ook null is. Neem bijvoorbeeld in het vorige voorbeeld het gedeelte (", " + [Staat]) van de expressie. Omdat de operator + wordt gebruikt, bevat de expressie die wordt geëvalueerd tussen de binnenste haakjes alleen een komma als het veld Staat een waarde bevat. Als het veld Staat geen waarde bevat, treedt null-doorgifte in werking en resulteert de expressie in de binnenste haakjes in een null-waarde, en dus in een 'verborgen' komma.

Voorbeeld van een expressieresultaat wanneer er geen staat is opgegeven

1. De records die waarden voor de staat bevatten, worden weergegeven met een komma, een spatie en de afkorting van de staat.

2. Er is geen staat opgegeven voor het record met de waarde Houston in het veld Plaats, zodat het resultaat van de expressie wordt weergegeven zonder een komma, spatie of afkorting van de staat.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×