Tijdelijke aanduiding (taakveld)

Dit zijn handmatig geplande taken die niet genoeg gegevens hebben om te worden gepland. Wanneer u een handmatig geplande taak invoert zonder een geldige begin- of einddatum en zonder een geldige duur, wordt die taak in Microsoft Project aangegeven als een Tijdelijke aanduiding.

Gegevenstype    Ja/Nee

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Als er niet voldoende informatie in ten minste twee van de velden voor de begindatum, einddatum of duur is voor een handmatig geplande taak, wordt de taakmodus ingesteld op Tijdelijke aanduiding.

Aanbevolen gebruik    U kunt met handmatig geplande taken zelfs taken invoeren als u onvoldoende informatie hebt over de begin- of einddatum of de duur van een taak. Het invoeren van tijdelijke aanduidingen voor taken is handig als u weet dat er een taak bestaat en u de taak aan het project wilt toevoegen, maar als u nog niet over de planningsdetails beschikt.

Voeg het veld Tijdelijke aanduiding toe aan een taakblad, zoals de weergave Gantt-diagram, als u wilt zien welke handmatig geplande taken onvoldoende planningsgegevens hebben, dat wil zeggen geen begindatum, einddatum of duur. Sorteer, groepeer of filter op het veld om alle taken met een tijdelijke aanduiding samen weer te geven.

U kunt ook op tijdelijke aanduiding door het veld Taakmodus gaan of in dit veld op tijdelijke aanduiding sorteren, groeperen of filteren. Het veld wordt standaard op alle taakbladen weergegeven.

Voorbeeld     U hebt in uw Project-plan enkele handmatig geplande taken waarvoor u nog datumgegevens van de belanghebbende en duurgegevens van de toegewezen resources moet krijgen. U hebt in die velden 'Nog te bepalen' ingevoerd. Vanwege de onvolledige planningsgegevens zijn deze taken als tijdelijke aanduidingen toegewezen. U wilt alle taken met een tijdelijke aanduiding weergeven, zodat u actie kunt ondernemen voor de benodigde informatie. U voegt het veld Tijdelijke aanduiding toe aan het tabelgedeelte van de weergave Gantt-diagram en sorteert vervolgens op het veld Tijdelijke aanduiding om alle taken met de waarde 'Ja' samen weer te geven.

Opmerkingen     Voor alle taken met een tijdelijke aanduiding wordt het pictogram Tijdelijke aanduiding in het veld Taakmodus weergegeven. Hoewel in het veld Taakmodus het pictogram Tijdelijke aanduiding wordt weergegeven, kunt u Tijdelijke aanduiding niet als een taakmodus selecteren omdat deze waarde automatisch wordt ingesteld voor elke handmatig geplande taak met onvoldoende planningsgegevens. Wanneer een taak met een tijdelijke aanduiding een herkenbare begin- of einddatum bevat, wordt in het diagramgedeelte van het Gantt-diagram een eindemarkering weergegeven op de datum die eruitziet als een reserveringseinde.

Wanneer een taak met een tijdelijke aanduiding alleen een duur bevat, wordt in de weergave Gantt-diagram een lichtere tijdelijke Gantt-balk vanaf de begindatum van de dichtstbijzijnde overzichtstaak van de taak weergegeven. Wanneer twee van de drie velden gevalideerde gegevens bevatten, wordt de taak met een tijdelijke aanduiding gewijzigd in een handmatig geplande taak.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×