Geeft een waarde van het gegevenstype Enkel als resultaat die het aantal seconden aangeeft dat is verstreken sinds middernacht.

Syntaxis

Timer

Opmerkingen

In Microsoft Windows retourneert de timerfunctie breukgedeelten van een seconde. Op een Mac is de timerresolutie één seconde.

Queryvoorbeeld

Expressie

Resultaten

SELECT Timer() AS SecondsPast FROM ProductVerverkoop GROUP BY Timer();

Retourneert het aantal seconden dat is verstreken sinds middernacht op basis van de systeemtijd en wordt weergegeven in de kolom SecondsPast.

Voorbeeld van VBA

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie Timer gebruikt om de toepassing te onderbreken. In het voorbeeld wordt ook DoEvents gebruikt om tijdens de onderbreking over te brengen naar andere processen.

Dim PauseTime, Start, Finish, TotalTime
If (MsgBox("Press Yes to pause for 5 seconds", _
4)) = vbYes Then
PauseTime = 5 ' Set duration.
Start = Timer ' Set start time.
Do While Timer < Start + PauseTime
DoEvents ' Yield to other processes.
Loop
Finish = Timer ' Set end time.
TotalTime = Finish - Start ' Calculate total time.
MsgBox "Paused for " & TotalTime & " seconds"
Else
End
End If

De juiste datumfunctie kiezen

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×