TimerInterval, eigenschap

Van toepassing op

Formulierobject

U kunt de eigenschap TimerInterval gebruiken om het interval tussen timergebeurtenissen in een formulier in milliseconden op te geven. Lang lezen/schrijven.

expressie.TimerInterval

expressie Vereist. Een expressie die een van de objecten in de lijst Van toepassing op retourneert.

Opmerkingen

De instelling voor de eigenschap TimerInterval is een lang geheel getaal tussen 0 en 2.147.483.647.

U kunt deze eigenschap instellen via het eigenschappenvenster van het formulier, een macro of VBA-code (Visual Basic for Applications).

Opmerking: Als u VBA gebruikt, stelt u de eigenschap TimerInterval in de Load-gebeurtenis van het formulier in.

Om VBA-code uit te voeren met intervallen die door de eigenschap TimerInterval zijn opgegeven, moet u de code in de Timer-gebeurtenisprocedure van het formulier plaatsen. Als u bijvoorbeeld om de 30 seconden nieuwe query's voor records wilt uitvoeren, moet u de code voor het opnieuw uitvoeren van query's voor records in de Timer-gebeurtenisprocedure van het formulier plaatsen en de eigenschap TimerInterval vervolgens instellen op 30000.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u een knipperende knop in een formulier kunt maken door een pictogram op de knop weer te geven en te verbergen. De Load-gebeurtenisprocedure van het formulier stelt de eigenschap TimerInterval in op 1000, zodat de pictogramweergave om de seconde wordt ingeschakeld.

Sub Form_Load()
Me.TimerInterval = 1000
End Sub
Sub Form_Timer()
Static intShowPicture As Integer
If intShowPicture Then
' Show icon.
Me!btnPicture.Picture = "C:\Icons\Flash.ico"
Else
' Don't show icon.
Me!btnPicture.Picture = ""
End If
intShowPicture = Not intShowPicture
End Sub

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×