Tips en trucs voor formules

Houd de volgende richtlijnen in gedachten wanneer u formules gaat maken. U kunt ook rekening houden met veelvoorkomende fouten die u kunt maken bij het maken van formules.

Aanbevolen procedures voor het maken van formules

De volgende tabel bevat een overzicht van de aanbevolen procedures voor het invoeren van formules.

Volg deze aanbevolen procedure

Door het volgende te doen:

Eenvoudig het type verwijzing wijzigen       

Opmerking: Dit geldt niet voor Excel voor het web.

Schakelen tussen relatieve, absolute en gemengde verwijzingen:.

  1. Selecteer de cel met de formule.

  2. Selecteer op de formulebalk Knopafbeelding de verwijzing die u wilt wijzigen.

  3. Druk op F4 om tussen de verwijzingstypen te schakelen.

Formules snel kopiëren   

Als u dezelfde formule snel in een reeks cellen wilt invoeren, selecteert u het bereik dat u wilt berekenen, typt u de formule en drukt u op CTRL + ENTER. Als u bijvoorbeeld = som (a1: B1) in bereik C1: C5 typt en vervolgens op CTRL + ENTER houdt, wordt de formule in elke cel van het bereik ingevoerd met a1 als een relatieve verwijzing.

De functie Formule automatisch aanvullen gebruiken    

Gebruik Formule automatisch aanvullen om formules te maken en te bewerken met minder kans op typfouten en fouten in de syntaxis. Wanneer u een gelijkteken ( = ) en de beginletters hebt getypt (de beginletters fungeren als een weergave-trigger), wordt in Excel een dynamische lijst met geldige functies en namen weergegeven onder de cel. Nadat u de functie of de naam in de formule hebt ingevoegd met behulp van een invoeg-trigger (op TAB of dubbelklikt op het item in de lijst), worden in Excel alle bijbehorende argumenten weergegeven. Terwijl u de formule invult, kan het typen van een komma ook fungeren als een weergave-trigger, zodat er extra argumenten worden weergegeven in Excel. U kunt extra functies of namen in uw formule invoegen en terwijl u de beginletters typt, wordt er opnieuw een dynamische lijst weergegeven waaruit u een keuze kunt maken.

Scherminfo voor functies gebruiken   

Als u de argumenten van een functie niet kent, kunt u de scherminfo voor functies gebruiken die wordt weergegeven wanneer u de functienaam en een haakje openen typt. Klik op de functienaam om het Help-onderwerp over deze functie weer te geven of klik op een argumentnaam om het overeenkomstige argument in de formule te selecteren.

Zie ook

Fouten opsporen in formules

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×