Toetscombinaties in OneNote voor Mac

Toetscombinaties in OneNote voor Mac

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

In dit artikel worden de toetscombinaties voor OneNote voor Mac beschreven. Met toetscombinaties kunt u snel opdrachten en functies uitvoeren zonder een muis te gebruiken.

Notities: 

 • De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 • Opdrachten waarbij u op meerdere toetsen tegelijk moet drukken en die u tegelijk moet loslaten, zijn aangegeven met een plusteken (+). Opdrachten waarbij u meerdere toetsen achtereenvolgens moet indrukken, zijn aangegeven met een komma (,).

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

In de volgende tabel ziet u de meestgebruikte toetscombinaties in OneNote voor Mac.

Gewenste actie

Toets

Een nieuwe pagina maken.

COMMAND + N

Alle items op de huidige pagina selecteren.

COMMAND + A

(Blijf drukken om het bereik van de selectie uit te breiden.)

De paginatitel selecteren.

COMMAND + Shift + T

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item knippen.

COMMAND + X

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item naar het Klembord kopiëren.

COMMAND + C

De inhoud van het Klembord plakken.

COMMAND + V

De laatste bewerking ongedaan maken.

COMMAND + Z

De laatste bewerking herhalen.

COMMAND + Y

Notitieblok openen.

COMMAND + O

Notitieblok sluiten.

COMMAND +Shift+W

Een alinea links laten inspringen.

Tab

Een alinea laten inspringen vanaf willekeurige positie in een alinea.

COMMAND + Vierkante haak sluiten ( ] )

Een alinea-inspringing aan de linkerkant verwijderen

Shift + Tab of COMMAND + haak openen ( [ )

Inzoomen.

COMMAND + Plusteken (+)

Uitzoomen.

COMMAND + Minteken (-)

Inzoomen opnieuw instellen.

COMMAND + nul (0)

Een uitgevouwen overzicht samenvouwen.

Control + Shift + plusteken (+)

Een samengevouwen overzicht uitvouwen.

Control + Shift + minteken (-)

Een koppeling openen.

Selecteer de koppeling, Shift + Return

De opmaak van de geselecteerde tekst kopiëren.

Option + COMMAND + C

De gekopieerde tekstopmaak naar geselecteerde tekst plakken.

Option + COMMAND + V

Dicteren starten.

Druk twee keer op Fn

Emoji invoegen.

Control + COMMAND + spatiebalk

Aan de slag

Als voor een toetscombinatie twee of meer toetsen tegelijk moeten worden ingedrukt, staat er een plusteken (+) tussen de toetsen. Als toetsen direct na elkaar moeten worden ingedrukt, staat er een komma (,) tussen de toetsen.

Op de meeste toetsenborden zijn standaard speciale functies toegewezen aan functietoetsen. Als u de functietoets ergens anders voor wilt gebruiken, drukt u op Fn + de functietoets.

Op een Mac-toetsenbord wordt de Command-toets aangeduid met het symbool COMMAND . Voor informatie over het wijzigen van het doel van een toetscombinatie raadpleegt u Mac Help voor uw versie van het Macintosh-besturingssysteem (OS) of de documentatie bij het desbetreffende hulpprogramma. Zie ook sneltoetsen in OneNote voor Mac, verderop in dit onderwerp.

Als een functietoets niet werkt zoals verwacht, drukt u op de toets Fn en tegelijk op de functietoets. Als u niet elke keer op de toets Fn wilt drukken, kunt u uw Apple-systeemvoorkeuren wijzigen.

Voorkeuren voor functietoetsen met de muis wijzigen

 1. Druk in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren.

 2. Selecteer Toetsenbord.

 3. Selecteer op het tabblad Toetsenbord het selectievakje voor De toetsen F1, F2, enzovoort als standaardfunctietoetsen gebruiken.

Voorkeuren voor functietoetsen met het toetsenbord wijzigen

 1. Druk op COMMAND + spatiebalk. U hoort 'Dialoogvenster Spotlight-systeem' en u wordt gevraagd met typen te beginnen. Typ </c0>sys en druk op Enter.

 2. U hoort 'Systeemvoorkeuren'. De focus wordt naar het zoekvenster verplaatst.

 3. Typ a en druk op de pijl-omlaag tot u 'Toegankelijkheid, voltooiing geselecteerd' hoort. Druk op Enter. Het dialoogvenster Toegankelijkheid wordt geopend, waar u uw voorkeuren kunt instellen.

 4. Druk op de tabtoets tot u 'U bevindt zich in een tabel' hoort.

 5. Druk op de pijl-omlaag tot u 'Toetsenbord' hoort. Druk op de tabtoets om naar de knop Toetsenbordvoorkeuren openen te gaan en druk op de spatiebalk.

 6. Druk op de tabtoets tot u 'De toetsen F1, F2, enzovoort als standaardfunctietoetsen gebruiken' hoort. De focus is naar een selectievakje verplaatst. Druk op de spatiebalk om het selectievakje in te schakelen.

 7. Als u uw wijzigingen wilt opslaan en het dialoogvenster sluiten, drukt u op COMMAND + Option + W.

Conflicten met toetscombinaties

Sommige Windows-toetscombinaties conflicteren met de overeenkomstige standaard toetscombinaties op de Mac. In dit onderwerp zijn dergelijke toetscombinaties met een asterisk gemarkeerd. Als u deze combinaties wilt gebruiken, dient u mogelijk de toetsenbordinstellingen op de Mac te wijzigen om de sneltoets Bureaublad weergeven een andere functie te geven.

Systeemvoorkeuren voor toetscombinaties met de muis wijzigen

 1. Druk in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren.

  Opmerking: Als u Systeemvoorkeuren wilt gebruiken, dient volledige toegang tot het toetsenbord te zijn ingeschakeld.

 2. Druk op Toetsenbord.

 3. Druk op het tabblad Sneltoetsen.

 4. Klik op Mission Control.

 5. Schakel het selectievakje uit voor de toetscombinatie die u wilt gebruiken.

Zie het onderwerp Toegankelijkheid in Office voor Mac als u deze functie alleen met het toetsenbord wilt uitvoeren.

Tekst opmaken

Gewenste actie

Toets

Een lijst met opsommingstekens (niet-gesorteerd) maken.

Typ een sterretje ( * ) en druk vervolgens op de spatiebalk

OPMERKING: Druk op Option + 8 om een enkel opsommingsteken in te voegen in uw tekst.

Een genummerde lijst (gesorteerd) maken.

Typ 1. en druk vervolgens op de spatiebalk.

OPMERKING: U kunt ook op COMMAND + / drukken

De inspringing van het geselecteerde lijstitem vergroten.

COMMAND + ]

De inspringing van het geselecteerde lijstitem verkleinen.

COMMAND + [

Geselecteerde tekst opmaken als superscript

COMMAND + Shift + Option + Gelijkteken (=)

Geselecteerde tekst opmaken als subscript

COMMAND + Option + Gelijkteken (=)

De laatste bewerking ongedaan maken.

COMMAND + Z

De laatste bewerking herhalen.

COMMAND + Y

Inhoud invoegen

Dit wilt u doen

Druk op

Een regeleinde invoegen zonder een nieuwe alinea te beginnen.

Shift + Return

Een regeleinde invoegen.

Shift + Return

De huidige datum invoegen.

COMMAND + D

De huidige datum en tijd invoegen.

COMMAND + Shift + D

Vergelijking invoeren (of geselecteerde tekst naar een wiskundige vergelijking converteren).

Control + gelijkteken (=)

Slim zoeken gebruiken.

Control + Option + COMMAND + L

Inhoud verwijderen

Dit wilt u doen

Druk op

Eén teken links van de invoegpositie verwijderen.

Del

Eén teken rechts van de invoegpositie verwijderen.

Fn + Del

Eén woord links van de invoegpositie verwijderen.

Option + Del

Eén woord rechts van de invoegpositie verwijderen.

fn + Option + Del of Option + Del

Schuifregelaar voor kleurovergangsbeëindiging

Dit wilt u doen

Toetsen

Eén teken naar links gaan

Pijl-links

Eén teken naar rechts gaan

Pijl-rechts

Eén woord naar links gaan.

Option + Pijl-links

Een regel omhoog gaan.

Pijl-omhoog

Een regel omlaag gaan.

Pijl-omlaag

Naar het begin van de regel gaan.

COMMAND + Pijl-links

Naar het einde van de regel gaan.

COMMAND + Pijl-rechts

Naar het begin van het woord, links van de cursor gaan.

Option + Pijl-links

Naar het einde van het woord, rechts van de cursor gaan.

Option + Pijl-rechts

Naar de volgende alinea gaan.

COMMAND + Pijl-omhoog

Naar de vorige alinea gaan.

COMMAND + Pijl-omlaag

Op de huidige pagina omhoog schuiven.

PgUp

Op de huidige pagina omlaag schuiven.

PgDn

Naar het begin van de pagina gaan.

Command + Pijl-omhoog

Naar het einde van de pagina gaan.

Command + Pijl-omlaag

Naar de volgende alinea gaan.

Option + Pijl-omhoog

Naar de vorige alinea gaan.

Option + Pijl-omlaag

Tabellen opmaken

Dit wilt u doen

Druk op

Een tabel maken.

Typ een nieuwe regel tekst en druk vervolgens op Tab

Een extra kolom toevoegen aan een tabel met één rij.

Tab

Een extra rij toevoegen vanuit de eindcel van een tabel.

OPMERKING: druk nogmaals op Return om de tabel te voltooien.

Return

Een kolom maken aan de rechterkant van de huidige kolom in een tabel.

COMMAND + Option + R

Een kolom maken aan de linkerkant van de huidige kolom in een tabel.

COMMAND + Option + E

Een rij maken onder de huidige rij in een tabel.

COMMAND + Return

Een extra alinea maken binnen dezelfde cel in een tabel.

Option + Return

Zoeken

Handeling

Druk op

Zoeken op de pagina.

COMMAND + F

In alle notitieblokken zoeken.

COMMAND + Option + F

Navigeren in een notitieblok

Dit wilt u doen

Druk op

Schakelen tussen secties in een notitieblok.

COMMAND + Shift + Linkeraccolade ( { ) of Rechteraccolade ( } )

Schakelen tussen pagina's in een sectie.

 1. Start met de cursor op een pagina.

 2. Druk op COMMAND + Control + G om de focus naar de paginalijst te verplaatsen.

 3. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om de vorige of volgende pagina in uw sectie te selecteren of op COMMAND + Page Up of Page Down.

De geselecteerde alinea's omhoog verplaatsen

COMMAND + Shift + Pijl-omhoog

De geselecteerde alinea's omlaag verplaatsen

COMMAND + Shift + Pijl-omlaag

De geselecteerde alinea's naar links verplaatsen (de inspringing verminderen).

COMMAND + Shift + Pijl-links

Geavanceerde cursornavigatie

Dit wilt u doen

Druk op

De invoegpositie op de huidige pagina omhoog verplaatsen of de pagina aan de bovenkant uitbreiden.

COMMAND + Option + Pijl-omhoog

De invoegpositie op de huidige pagina omlaag verplaatsen of de pagina aan de onderkant uitbreiden.

COMMAND + Option + Pijl-omlaag

De invoegpositie op de huidige pagina naar links verplaatsen of de pagina aan de linkerkant uitbreiden.

COMMAND + Option + Pijl-links

De invoegpositie op de huidige pagina naar rechts verplaatsen of de pagina aan de rechterkant uitbreiden.

COMMAND + Option + Pijl-rechts

Een afbeelding of object op de pagina naar boven verplaatsen.

Selecteer de afbeelding of het object en druk vervolgens op COMMAND + Option + Up Arrow

Een afbeelding of object op de pagina naar beneden verplaatsen.

Selecteer de afbeelding of het object en druk vervolgens op COMMAND + Option + Down Arrow

Overige opdrachten

Dit wilt u doen

Druk op

Andere notitieblokken openen of nieuwe maken.

COMMAND + O

De lijst met uw geopende notitieblokken weergeven.

Control + G

Een nieuwe pagina in een notitieblok maken.

COMMAND + N

De OneNote-voorkeuren openen.

COMMAND +komma ( , )

De pagina naar een andere locatie verplaatsen.

COMMAND + Shift + M

De pagina naar een andere locatie kopiëren.

COMMAND + Shift + C

De pagina opnieuw naar de laatst geselecteerde sectie verplaatsen of kopiëren.

Option + COMMAND + T

Naar modus voor volledig scherm gaan.

Control + COMMAND + F

Dit notitieblok synchroniseren.

COMMAND + S

Alle notitieblokken synchroniseren.

Shift + COMMAND + S

De toetsenbordfocus naar de paginalijst verplaatsen.

Control + COMMAND + G

De toetsenbordfocus naar de sectielijst verplaatsen.

Control + Shift + G

Zie ook

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

Een schermlezer gebruiken om eenvoudige taken uit te voeren in OneNote

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×