De toewijzingsvelden geven aan of de rij een toewijzingsrij is in plaats van een taak- of resourcerij.

Er zijn verschillende categorieën toewijzingsvelden.

Gegevenstype    Ja/Nee

Toewijzing (taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Als de rij een toewijzingsrij is, bevat het veld Toewijzing Ja. Zo niet, dan bevat het veld Toewijzing Nee. Het veld Toewijzing voor taken bevat altijd Nee.

Aanbevolen gebruik    In de weergave Taakgebruik worden toewijzingsrijen weergegeven, die aangeven welke resources aan de taak zijn toegewezen. Voeg het veld Toewijzing toe aan het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik wanneer u wilt weergeven of het veld een toewijzingsrij is. Filter op het veld Toewijzing wanneer u alleen toewijzingsrijen wilt zien (Toewijzing = Ja) of wanneer u toewijzingsrijen wilt uitsluiten (Toewijzing = Nee).

Example    In de weergave Taakgebruik wilt u alleen toewijzingsrijen zien voor opdrachten die meer dan 80 uur werk hebben. In het dialoogvenster Filterdefinitie filtert u op alle toewijzingsvelden die gelijk zijn aan Ja, samen met werkvelden met waarden die groter zijn dan 80 uur.

Toewijzing (resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Als de rij een toewijzingsrij is, bevat het veld Toewijzing Ja. Zo niet, dan bevat het veld Toewijzing Nee. Het veld Toewijzing voor resources bevat altijd Nee.

Aanbevolen gebruik    In de weergave Resourcegebruik worden toewijzingsrijen weergegeven, die aangeven welke taken aan de resource zijn toegewezen. Voeg het veld Toewijzing toe aan het bladgedeelte van de weergave Resourcegebruik als u wilt weergeven of het veld een toewijzingsrij is. Filter op het veld Toewijzing wanneer u alleen toewijzingsrijen wilt zien (Toewijzing = Ja) of wanneer u toewijzingsrijen wilt uitsluiten (Toewijzing = Nee).

Example    In de weergave Resourcegebruik wilt u alleen toewijzingsrijen zien voor opdrachten die meer dan 80 uur werk hebben. In het dialoogvenster Filterdefinitie filtert u op alle toewijzingsvelden die gelijk zijn aan Ja, samen met werkvelden met waarden die groter zijn dan 80 uur.

Toewijzing (toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Als de rij een toewijzingsrij is, bevat het veld Toewijzing Ja. Zo niet, dan bevat het veld Toewijzing Nee. Het veld Toewijzing voor opdrachten bevat altijd Ja.

Aanbevolen gebruik    In de weergave Taakgebruik en Resourcegebruik worden toewijzingsrijen weergegeven. In de weergave Taakgebruik geven de toewijzingsrijen aan welke resources aan de taak zijn toegewezen. In de weergave Resourcegebruik geven de toewijzingsrijen aan welke taken aan de resource zijn toegewezen. Voeg het veld Toewijzing toe aan het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik wanneer u wilt weergeven of de rij een toewijzingsrij is. Filter op het veld Toewijzing wanneer u alleen toewijzingsrijen wilt zien (Toewijzing = Ja) of wanneer u toewijzingsrijen wilt uitsluiten (Toewijzing = Nee).

Example    In de weergave Taakgebruik wilt u alleen toewijzingsrijen zien voor opdrachten die meer dan 80 uur werk hebben. In het dialoogvenster Filterdefinitie filtert u op alle toewijzingsvelden die gelijk zijn aan Ja, samen met werkvelden met waarden die groter zijn dan 80 uur.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×