Toewijzingseenheden (velden)

De velden Toewijzingseenheden geven het percentage of het aantal toewijzingen van de toegewezen resources aan een taak weer.

De velden Toewijzingseenheden zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype     Percentage/aantal

Toewijzingseenheden (taakveld)

Veldtype    Null

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Toewijzingseenheden toe aan de weergave Taakgebruik als u de toegewezen tijd van iedere afzonderlijke toewijzing wilt weergeven. In het taakveld Toewijzingseenheden wordt geen informatie weergegeven. Met dit veld wordt alleen het overeenkomstige veld Toewijzingseenheden voor de toewijzingen beschikbaar.

Voorbeeld    U wilt de toewijzingseenheden bekijken voor de resources die aan diverse taken zijn toegewezen. U voegt het veld Toewijzingseenheden toe aan de weergave Taakgebruik. In het veld Toewijzingseenheden naast de taaknamen verschijnen geen gegevens. De toewijzingseenheden voor de afzonderlijke toewijzingen worden echter weergegeven in de velden Toewijzingseenheden onder elke taaknaam.

Opmerkingen    De standaardtoewijzingseenheid is 100 procent (of 1,0 in decimale eenheden), tenzij de waarde in het veld Maximumeenheden voor de resource lager is dan 100 procent. In dat geval komt de standaardtoewijzingseenheid voor de resource overeen met de waarde van maximumeenheden voor de resource. Eenheden kunnen worden uitgedrukt in percentages of decimalen. Als u hiertussen wilt schakelen, gaat u naar het dialoogvenster Projectopties.

Toewijzingseenheden (resourceveld)

Veldtype    Null

Aanbevolen gebruik     Voeg het veld Toewijzingseenheden toe aan de weergave Resourcegebruik als u de toewijzingseenheden wilt weergeven voor de afzonderlijke toewijzingen aan een resource. In het resourceveld Toewijzingseenheden wordt geen daadwerkelijke informatie weergegeven. Met dit veld wordt slechts het overeenkomstige veld Toewijzingseenheden voor de toewijzingen beschikbaar.

Voorbeeld     U bekijkt toewijzingseenheden voor taken die aan verschillende resources zijn toegewezen. U voegt het veld Toewijzingseenheden toe aan de weergave Resourcegebruik. In het veld Toewijzingseenheden naast de resourcenamen wordt geen informatie weergegeven. De toewijzingseenheden voor de afzonderlijke toewijzingen aan elke resource verschijnen echter onder elke resourcenaam in de velden Toewijzingseenheden.

Opmerkingen     De standaardtoewijzingseenheid is 100 procent, tenzij de waarde in het veld Maximumeenheden kleiner is dan 100 procent. In dat geval komt de standaardtoewijzingseenheid voor de resource overeen met de waarde van het bijbehorende veld Maximumeenheden. U kunt tussen percentages en aantallen schakelen bij de weergave van de toewijzingseenheden in het dialoogvenster Projectopties.

U kunt de toewijzingseenheden instellen in het dialoogvenster Taakgegevens.

Toewijzingseenheden (toewijzingsveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze     Een toewijzing waarbij van de volledige inzet van een resource wordt uitgegaan, kan gewoonlijk worden uitgedrukt als een percentage van 100 procent, ervan uitgaande dat de waarde voor maximumeenheden voor de resource 100 procent bedraagt. Twee resources die aan een taak zijn toegewezen, kunnen worden uitgedrukt als 200 procent, wederom ervan uitgaande dat de waarde voor maximumeenheden voor elk van de resources 100 procent bedraagt.

Standaard wordt het veld Toewijzingseenheden ingesteld op 100 procent (of op 1,0 in decimale eenheden). Als u de waarde in het veld Toewijzingseenheden direct wijzigt, wordt de hoeveelheid werk of de duur gewijzigd, afhankelijk van de instelling voor het taaktype. Als het taaktype vast werk is en u de duur bewerkt, worden de toewijzingseenheden gewijzigd. Als het taaktype vaste duur is en u de hoeveelheid werk bewerkt, worden de toewijzingseenheden opnieuw berekend.

Aanbevolen gebruik     Voeg het veld Toewijzingseenheden toe aan het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik wanneer u het aantal eenheden wilt weergeven of bewerken waarvoor een resource aan een taak is toegewezen. De waarden voor de toewijzingseenheden en het veld Maximumeenheden voor de resource beïnvloeden elkaar. Als u een toewijzing maakt met een hogere toewijzingseenheid dan de waarde in het veld Maximumeenheden, is de resource overbezet.

Voorbeeld     U wilt drie timmerlieden aan een taak toewijzen. Daarom typt u 300% in het veld Toewijzingseenheden voor de timmermantoewijzing. Als u één resource parttime voor een taak wilt gebruiken, typt u in het veld Toewijzingseenheden het percentage dat overeenkomt met het percentage dat de resource dagelijks aan de taak besteedt. Als u bijvoorbeeld 25% typt in het veld Eenheden, wijst u een kwart van de dag van de resource toe.

Opmerkingen     De standaardtoewijzingseenheid is 100 procent (of 1,0 in decimale eenheden), tenzij het veld Maximumeenheden voor de toegewezen resource is ingesteld op minder dan 100 procent. In dat geval is de standaardtoewijzingseenheid voor de resource de waarde voor maximumeenheden voor de resource. Eenheden kunnen worden uitgedrukt in decimalen of percentages. U kunt tussen deze twee notaties schakelen in het dialoogvenster Projectopties.

Standaard is het veld Toewijzingseenheden opgenomen in het dialoogvenster Resources toewijzen, zodat u toewijzingseenheden kunt instellen als u een resource in eerste instantie aan een taak toewijst. U kunt de toewijzingseenheden ook instellen in het dialoogvenster Taakgegevens.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×