Top (boven), eigenschap

Van toepassing op

BoundObjectFrame-object

Image-object

OptionButton-object

Rapportobject

CheckBox-object

Label-object

OptionGroup-object

SubForm-object

ComboBox-object

Line-object

Page-object

TabControl-verzameling

CommandButton-object

ListBox-object

PageBreak-object

TextBox-object

CustomControl-object

ObjectFrame-object

Rectangle-object

ToggleButton-object

U kunt de eigenschap Top gebruiken om de locatie op te geven van een object op een formulier of rapport. Geheel getal lezen/schrijven voor alle objecten in de lijst Van toepassing op, behalve voor het Report-object, waarvoor Alleen lezen Long geldt.

expressie Vereist. Een expressie die een van de bovenstaande objecten retourneert.

Opmerkingen

De locatie van een besturingselement is de afstand tussen de linker- of bovenste rand naar de linker- of bovenste rand van de sectie met het besturingselement. Als u de eigenschap Top instelt op 0 wordt de rand van het besturingselement aan de bovenkant van de sectie geplaatst. Als u een andere maateenheid wilt gebruiken dan de instelling in het dialoogvenster Landinstellingen in het Windows-configuratiescherm, geeft u de eenheid op, bijvoorbeeld cm of inch (bijvoorbeeld 3 cm of 2 inch).

In Visual Basic gebruikt u een numerieke expressie om de waarde voor deze eigenschap in te stellen. Waarden worden uitgedrukt in twips.

Voor besturingselementen kunt u deze eigenschap instellen met het eigenschappenvenster van het besturingselement, een macro of VBA-code (Visual Basic for Applications).

Wanneer u een besturingselement verplaatst, wordt de nieuwe instelling voor de top-eigenschap automatisch ingevoerd in het eigenschappenblad. Wanneer u een formulier of rapport bekijkt in het afdrukvoorbeeld of wanneer u een formulier afdrukt, wordt de locatie van een besturingselement bepaald door de eigenschap Top, samen met de marge-instellingen van het rapport, die beschikbaar zijn door te klikken op Marges op het tabblad Pagina-indeling.

Voor rapporten is de eigenschap Top de afstand tussen de huidige sectie en de bovenkant van de pagina. Deze eigenschap wordt uitgedrukt in twips. U kunt deze eigenschap gebruiken om op te geven hoe laag op de pagina u een sectie wilt afdrukken in de gebeurtenisprocedure Indeling van de sectie.

Voorbeeld

Het volgende voorbeeld controleert de instelling van de eigenschap Top van het huidige rapport. Als de waarde kleiner is dan de minimuminstelling voor de marges, worden de eigenschappen NextRecord en PrintSection ingesteld op Onwaar. De sectie gaat niet verder naar het volgende record en de volgende sectie wordt niet afgedrukt.

Sub Detail1_Format(Cancel As Integer, _
FormatCount As Integer)
Const conTopMargin = 1880
' Don't advance to next record or print next section
' if Top property setting is less than 1880 twips.
If Me.Top < conTopMargin Then
Me.NextRecord = False
Me.PrintSection = False
End If
End Sub

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×