Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

U kunt de eigenschap TopValues gebruiken om een bepaald aantal records of percentage records te retourneren dat aan de door u opgegeven criteria voldoet. Zo kunt u bijvoorbeeld de tien hoogste waarden of de bovenste 25 procent van alle waarden in een veld laten retourneren.

Opmerking: De eigenschap TopValues is alleen van toepassing op toevoegquery's, tabelmaakquery's en selectiequery's.

Instelling

De eigenschap TopValues is een geheel getal dat het exacte aantal te retourneren waarden vertegenwoordigt of een getal gevolgd door een procentteken (%) Het percentage records dat moet worden terug gekeken. Als u bijvoorbeeld de tien hoogste waarden wilt retourneren, stelt u de eigenschap TopValues in op 10. als u de bovenste 10 procent van de waarden wilt retourneren, stelt u de eigenschap TopValues in op 10%.

U kunt deze eigenschap niet rechtstreeks in code instellen. De eigenschap wordt ingesteld in de SQL-weergave van het queryvenster door middel van de component TOP n of TOP n PERCENT in de SQL-instructie.

U kunt de eigenschap TopValues ook instellen met behulp van het eigenschappenvenster van de query of in het vak Top-waarden onder Hulpmiddelen op het tabblad Ontwerp.

Opmerking: De eigenschap TopValues in het eigenschappenvenster van de query en op het tabblad Ontwerp is een keuzelijst met invoervak die een lijst met waarden en percentages bevat. U kunt een van deze waarden selecteren, maar u kunt ook een geldige instelling in het vak typen.

Opmerkingen

Meestal gebruikt u de eigenschap TopValues samen met gesorteerde velden. Het veld waar u de hoogste waarden voor wilt weergeven, moet het meest linkse veld zijn waarin het vak Sorteren is geselecteerd in het queryontwerpraster. Als u oplopende volgorde sorteert, worden de records onderaan als het laagst en bij aflopend sorteren de bovenste records als gegevens worden gesorteerd. Als u opgeeft dat een bepaald aantal records moet worden geretourneerd, worden ook alle records geretourneerd met waarden die overeenkomen met de waarde in de laatste record.

Stel dat bij een groep werknemers de volgende verkooptotalen horen.

Verkoop

Verkoper

90.000

Van Dorssen

80.000

Westerink

70.000

De Crom

70.000

Van Groesen

60.000

Veenhuizen

50.000

Van Eeuwijk


Als u de eigenschap TopValues instelt op 3 met aflopend sorteren voor het veld Verkoop, retourneert Microsoft Office Access 2007 de volgende vier records.

Verkoop

Verkoper

90.000

Van Dorssen

80.000

Westerink

70.000

De Crom

70.000

Van Groesen


Opmerking: Als u de bovenste of onderste waarden wilt retourneren zonder dubbele waarden weer te geven, stelt u de eigenschap UniqueValues in het eigenschappenvenster van de query in op Ja.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld wordt een SQL-tekenreeks die de tien duurste producten retourneert, toegewezen aan de eigenschap RecordSource voor een formulier waarin de tien duurste producten worden weergegeven.

Dim strGetSQL As String
strGetSQL = "SELECT TOP 10 Products.[ProductName] " _
& "AS TenMostExpensiveProducts, " _
& "Products.UnitPrice " _
& "FROM Products " _
& "ORDER BY Products.[UnitPrice] DESC;"
Me.RecordSource = strGetSQL

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×