Type reservering (velden)

Beschrijving    Met het type reservering veld wordt opgegeven of een resource wordt beschouwd als vastgelegd of voorgesteld. U kunt selecteren of voorgestelde resources moeten worden opgenomen in de grafieken voor de beschikbaarheid van resources, het herverdeling van resources en andere bewerkingen die betrekking hebben op resources.

De velden Type reservering zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Opgesomd

Type reservering (taakveld)

Veldtype    Null

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Type reservering toe aan de weergave Taakgebruik om te zien of toegewezen resources voorgesteld of vastgelegd zijn. In de taakvelden worden geen werkelijke gegevens weergegeven; alleen in de toewijzingsvelden.

Voorbeeld    De meeste resources in uw project zijn vastgelegd, maar een paar worden voorgesteld. U wilt alle toewijzingen bekijken en nagaan welke zijn toegewezen aan voorgestelde resources en welke aan vastgelegde resources. U voegt het veld Type reservering toe aan de weergave Taakgebruik.

Type reservering (resourceveld)

Type invoer    Ingevoerd

Aanbevolen gebruik    Geef op dat een resource wordt voorgesteld wanneer u een schatting maakt voor een voorgesteld nieuw project of een nieuwe fase van een bestaand project. Het invoeren van voorgestelde resources kan u helpen kosten en beschikbaarheid te voorspellen en voor een nieuw project of nieuwe fase te plannen zonder dat de beschikbaarheid van de voorgestelde resource wordt vastgelegd. Wanneer het voorgestelde project of de voorgestelde fase is bevestigd, kunt u het type reservering van de resource vervolgens dienovereenkomstig wijzigen.

Gebruik het voorgestelde type reservering als u een specifieke resource wilt gebruiken, maar u moet uitzoeken of de resource beschikbaar is voor uw project. Bijvoorbeeld: u moet toestemming krijgen om een resource van een andere afdeling te lenen of u moet uitzoeken of een externe consultant beschikbaar is. Door de resource als voorgesteld in te voeren, kunt u een schatting maken van de planning en kosten zodat u concrete informatie over de toewijzingen van voorgestelde resources kunt geven.

U kunt op het veld Type reservering sorteren, filter of groep. U kunt ook de beschikbaarheid van resources bekijken en resources effenen met of zonder voorgestelde resources.

Voorbeeld    U moet bepalen of u momenteel de vereiste resources en het vereiste budget voor een nieuw initiatief hebt. U maakt een project en voegt werkelijke resources uit de resourcegroep van uw organisatie toe. Omdat u niet wilt verhinderen dat deze resources aan andere projecten worden toegewezen voor het geval uw project niet doorgaat, voegt u het veld Type reservering toe aan de weergave Resourceblad en stelt u het reserveringstype voor alle resources in op Voorgesteld.

Opmerkingen    U kunt het type reservering voor een individuele resource instellen via het dialoogvenster Resourcegegevens. Selecteer de resource en klik vervolgens op Resourcegegevens Bijschrift 4 . Klik op het tabblad Algemeen en selecteer vervolgens in het vak Type reservering de optie Vastgelegd of Voorgesteld. Resources worden standaard vastgelegd.

Het veld Type reservering is niet hetzelfde als het veld Bevestigd. Het reserveringstype geeft aan of de resource voor het project wordt vastgelegd of eerst alleen wordt voorgesteld. Met het veld Bevestigd wordt aangegeven of de resource heeft gereageerd op het toewijzingsbericht.

U wijst voorgestelde resources op dezelfde manier toe als vastgelegde resources. Als u echter Microsoft Office Project gebruikt, kunt u toewijzingen voor voorgestelde resources niet publiceren naar Microsoft Office Project Web Access. Houd er rekening mee dat de waarden voor werk en resterend werk zowel voorgestelde reserveringen als vastgelegde reserveringen bevatten.

Type reservering (toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Het toewijzingsveld Type reservering is hetzelfde als het resourceveld Type reservering.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Type reservering toe aan een toewijzingsweergave wanneer u een combinatie van voorgestelde en vastgelegde resources aan taken hebt toegewezen en u toewijzingen op reserveringstype wilt bekijken. U kunt toewijzingen op het veld Type reservering sorteren, filter of groep.

Voorbeeld    U hebt in uw project al 20 vastgelegde resources ingesteld en aan taken toegewezen. U hebt ook drie extra teamleden ingesteld als voorgestelde resources. Hoewel ze zijn voorgesteld in plaats van vastgelegd, hebt u voorlopig al taken aan ze toegewezen om u te helpen bij de planning en budgettering. U wilt alle toewijzingen bekijken en nagaan welke zijn toegewezen aan voorgestelde resources en welke aan vastgelegde resources. U voegt het veld Type reservering toe aan de weergave Taakgebruik.

Opmerkingen    Voorgestelde reserveringen worden voor resources als geheel uitgevoerd, en niet voor afzonderlijke toewijzingen.

U kunt het type reservering voor een individuele resource met het dialoogvenster Toewijzingsgegevens bekijken. Selecteer in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik de toewijzing en klik vervolgens op Toewijzingsgegevens Bijschrift 4 . Klik op het tabblad Algemeen en controleer de instelling in het vak Type reservering.

Het veld Type reservering is niet hetzelfde als het veld Bevestigd. Het reserveringstype geeft aan of de resource voor het project wordt vastgelegd of alleen wordt voorgesteld. Met het veld Bevestigd wordt aangegeven of de resource heeft gereageerd op het toewijzingsbericht.

U wijst voorgestelde resources op dezelfde manier toe als vastgelegde resources. Als u echter Project Server gebruikt, kunt u toewijzingen voor voorgestelde resources niet publiceren naar Project Web Access. Houd er rekening mee dat de waarden voor werk en resterend werk zowel voorgestelde reserveringen als vastgelegde reserveringen bevatten.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×