Type (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het veld Type bevat keuzemogelijkheden waarmee u kunt bepalen welk effect een wijziging van de hoeveelheid werk, de toewijzingseenheden of de duur van een taak op de berekeningen van de andere twee velden heeft.

  • Vast werk

  • Vaste eenheden (standaard)

  • Vaste duur

Het veld Type bevat keuzemogelijkheden ook voor het resourcetype. De opties zijn werk of materiaal. Werkresources zijn personen en apparatuur. Materiaalresources zijn verbruiksmaterialen, zoals staal, beton of aarde.

De velden Type zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype     Opgesomd

Type (taakveld)

Invoertype     Ingevoerd

Als een taak wordt ingesteld op vast werk, blijft de hoeveelheid werk ongewijzigd, ongeacht een eventuele wijziging van de duur of het aantal resources (toewijzingseenheden) van de taak. Als een taak wordt ingesteld op vaste eenheden, blijft de hoeveelheid toewijzingseenheden ongewijzigd, ongeacht de hoeveelheid werk of de duur van de taak. Als een taak wordt ingesteld op vaste duur, blijft de duur van de taak ongewijzigd, ongeacht het aantal resources (toewijzingseenheden) of de hoeveelheid werk van de taak.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Type aan een taakweergave toe als u wilt weergeven of wijzigen hoe de duur, de hoeveelheid werk of de eenheden van een taak kunnen worden aangepast bij de toewijzing en planning van de taak of als u hierop wilt filteren.

Voorbeeld    U schat dat de taak 'Bouwtekeningen maken' 160 uur in beslag neemt. De duur van de taak wordt ingesteld op 20 dagen met één toewijzingseenheid. In het veld Type klikt u op Vast werk. Vervolgens wijzigt u de duur in 40 dagen. De hoeveelheid werk van 160 uur blijft ongewijzigd, terwijl de eenheden worden gewijzigd in 50 procent. De hoeveelheid werk van 160 uur wordt nu verdeeld over 40 dagen.

Een tijdje later plant u één week voor de revisie van de tekeningen door de klant. Omdat u één week wilt plannen ongeacht het aantal klanten dat de tekeningen bekijkt, klikt u op Vaste duur in het veld Type.

Opmerkingen    De standaardeenheid voor is vaste eenheden. Als vast werk is geselecteerd, wordt de taak automatisch hoeveelheid ook worden ingesteld.

U kunt het taaktype ook wijzigen in het dialoogvenster Taakgegevens.

U kunt het standaardtype voor alle nieuwe taken instellen in het dialoogvenster Projectopties.

Type (resourceveld)

Invoertype     Ingevoerd

Aanbevolen gebruik    U kunt het veld Type toevoegen aan een resourceblad als u de resourcetypen wilt bekijken. U kunt het veld Type ook gebruiken als u toewijzingen wilt sorteren, filteren of groeperen op het type resource. Dit laatste is erg handig als u alle materiaalresources samen wilt bekijken.

Voorbeeld    U wilt de namen van de Windows-gebruikersaccounts invoeren voor uw werkresources. Verder wilt u materiaallabels invoeren voor de materiaalresources. U groepeert nu de toewijzingen in de gegevensinvoertabel van de weergave Resourceblad op het type resource. Alle materiaalresources worden samengebracht en vervolgens worden alle werkresources gegroepeerd.

Opmerkingen     U kunt het type resource ook instellen in het dialoogvenster Resourcegegevens. Het veld Type maakt ook standaard deel uit van de invoertabel van de weergave Resourceblad. Het standaardresourcetype is Werk.

Als u het type resource wijzigt voor een resource die al aan taken is toegewezen, gaan alle resource- en toewijzingsgegevens verloren, behalve de kosten volgens basislijn.

In de weergave Taakgebruik heet dit veld Type resource, zodat u het kunt onderscheiden van het taakveld Type, waarin het taaktype wordt weergegeven (Vaste eenheid, Vast werk en Vaste duur).

Een abonnement om optimaal van je tijd te gebruik te maken

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×