Deze functie geeft een waarde van het type Tekenreeks als resultaat die informatie bevat over een variabele.

Syntaxis

TypeName ( varnaam )

Het vereiste argumentvarnaam is een variant die elke variabele kan bevatten, met uitzondering van een variabele met een type dat door een gebruiker is gedefinieerd.

Opmerkingen

TypeName kan een van de volgende tekenreeksen retourneren:

Geretourneerde tekenreeks

Variabele

Objecttype

Een object van het type objecttype

Byte

Bytewaarde

Integer

Geheel getal

Long

Lang geheel getal

Single

Getal met drijvende komma met enkele precisie

Double

Getal met drijvende komma met dubbele precisie

Currency

Valutawaarde

Decimal

Decimaalwaarde

Date

Datumwaarde

String

Tekenreeks

Booleaans

Booleaanse waarde

Error

Een foutwaarde

Empty

Niet-geïnitialiseerd

Null

Geen geldige gegevens

Object

Een object

Unknown

Een object waarvan het type onbekend is

Nothing

Een objectvariabele die niet naar een object verwijst


Als varnaam een matrix is, kan de geretourneerde tekenreeks een van de mogelijke tekenreeksen zijn of variant), maar dan met lege haakjes achter de tekenreeks. Als varnaam bijvoorbeeld een matrix van gehele getallen is, retourneert TypeName "Integer()".

Voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie TypeName gebruikt om informatie over een variabele op te vragen.

Dim NullVar, MyType, StrVar As String
Dim IntVar As Integer, CurVar As Currency
Dim ArrayVar (1 To 5) As Integer
NullVar = Null ' Assign Null value.
MyType = TypeName(StrVar) ' Returns "String".
MyType = TypeName(IntVar) ' Returns "Integer".
MyType = TypeName(CurVar) ' Returns "Currency".
MyType = TypeName(NullVar) ' Returns "Null".
MyType = TypeName(ArrayVar) ' Returns "Integer()".

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×