Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Office Accessibility Center (Toegankelijkheidscentrum van Office)

Office-apps werken met de instellingen en functies voor toegankelijkheid van de meeste apparaten. Deze instellingen kunnen ervoor zorgen dat de apps makkelijker zijn te gebruiken. Zo kunt u de kleuren omkeren of het kleurcontrast aanpassen, zodat het scherm makkelijker te zien is. Een ander voorbeeld is dat u het apparaat bedient met het toetsenbord in plaats van een muis.

De manier waarop u deze instellingen kiest, is afhankelijk van het soort apparaat dat u gebruikt: Windows, Mac, iOS of Android.

In Windows 10 is er het Toegankelijkheidscentrum, met een groot aantal ingebouwde functies ter ondersteuning van mensen met een beperking. De belangrijkste toegankelijkheidsinstellingen vindt u in het menu Toegankelijkheid onder Instellingen. U kunt hier ook toegankelijkheidsfuncties zoals Verteller of Vergrootglas starten.

U kunt het deelvenster Toegankelijkheid snel openen door op de Windows-logotoets+U te drukken. U kunt ook 'toegankelijkheid' typen in het zoekvak.

Verteller gebruiken

Verteller is een schermlezer-app die is ingebouwd in Windows 10. Office 365-apps zijn geoptimaliseerd voor Verteller. Zie Aan de slag met Verteller voor meer informatie.

Kleuren met hoog contrast gebruiken

Als u meer kleurcontrast wilt om tekst en items op het scherm beter te zien en het rustiger te maken voor uw ogen, kunt u de modus Hoog contrast inschakelen. Zie Modus hoog contrast inschakelen voor aanvullende instructies

De scherminhoud vergroten

U kunt bepaalde onderdelen van het scherm vergroten met het hulpprogramma Vergrootglas. U kunt het Vergrootglas instellen voor het volledige scherm of voor een lensdeelvenster.

 • U kunt het Vergrootglas snel starten door op de Windows-logotoets+het plusteken (+) te drukken.

 • Als u wilt inzoomen, drukt u op de Windows-logotoets+het plusteken (+). Als u wilt uitzoomen, drukt u op de Windows-logotoets+het minteken (-).

 • Als het Vergrootglas de focus heeft, kunt u de instellingen wijzigen in de werkbalk van het Vergrootglas. Druk op Tab of Shift+Tab om door de opties op de werkbalk te navigeren. Als u een optie of lijst met opties wilt selecteren, drukt u op de spatiebalk. Als u een optie of lijst met opties wilt verlaten, drukt u op Esc.

 • Als u het Vergrootglas wilt verlaten en het hulpprogramma afsluiten, drukt u op de Windows-logotoets+Esc.

Zie Vergrootglas gebruiken om items op het scherm te bekijken voor meer informatie.

Screenshot van een pagina Sitemachtigingen op SharePoint Online. De berichtbalk bovenaan is gemarkeerd om aan te geven dat in enkele groepen geen machtigingen worden overgenomen van de bovenliggende site

U kunt de grootte van tekst op het scherm wijzigen zonder de resolutie van uw scherm aan te passen.

 1. Druk in een willekeurige weergave op de Windows-logotoets om naar het zoekvak te gaan.

 2. Typ het volgende in het zoekvak: 'groter'. Druk op Enter om de pagina Uw beeldscherm aanpassen te openen.

 3. Sleep de schuifregelaar De grootte van tekst, apps en andere items wijzigen naar rechts.

 4. U kunt ook de grootte wijzigen van tekst in menubalken, titels, enzovoort. Selecteer hiervoor de koppeling Geavanceerde beeldscherminstellingen op de pagina Uw beeldscherm aanpassen en kies vervolgens Tekstgrootte en andere items afzonderlijk aanpassen.

De grootte van de muisaanwijzer wijzigen

U kunt de grootte en kleur van de muisaanwijzer wijzigen, zodat u de muis gemakkelijker kunt gebruiken.

 1. Druk in een willekeurige weergave op de Windows-logotoets.

 2. Typ 'muis' in het zoekvak.

 3. Klik op de koppeling Extra muisopties.

 4. Kies in het dialoogvenster Eigenschappen van Muis het tabblad voor de instelling die u wilt wijzigen en selecteer vervolgens opties op dat tabblad.

Cortana gebruiken

Cortana is een virtuele, spraakgestuurde assistent die u kunt gebruiken om basistaken uit te voeren. Zie Wat is Cortana voor meer informatie over Cortana en hoe u deze voorziening instelt. Cortana is alleen beschikbaar in bepaalde landen en regio's.

Tip: Als u Cortana met spraak voor de eerste keer gebruikt, vraagt ze uw toestemming een paar vragen te stellen om te begrijpen wat voor u belangrijk is. Als u dit goed vindt, drukt u op Tab tot u 'Geaccepteerd' hoort en vervolgens op Enter. Als u de vragen niet wilt beantwoorden, drukt u op Tab tot u 'Nee, bedankt' hoort en vervolgens op Enter.

Windows Spraakherkenning gebruiken

Als u spraakherkenning voor het eerst gebruikt, moet u verschillende instellingen opgeven.

 1. Druk in een willekeurige weergave op de Windows-logotoets.

 2. Typ 'spraak' in het zoekvak. Druk vervolgens op Enter om de configuratiewizard te openen.

 3. Volg de instructies in de wizard.

 4. Als de configuratie is voltooid, kunt u een zelfstudie volgen voor meer informatie over spraakopdrachten en uw pc trainen uw stem te herkennen.

 5. Zie Opdrachten voor Windows Spraakherkenning voor meer informatie over spraakopdrachten.

Wanneer u Office voor Mac gebruikt, kunt u voordeel hebben van de functies voor universele toegang van Mac OS X. Deze functies maken het mogelijk om te zoomen, sneltoetsen te gebruiken, en menuopdrachten of tekst in documenten te laten voorlezen.

Zie Toegankelijkheid Mac/iPad/iPhone/Watch/TV voor meer informatie.

Volledige toetsenbordtoegang inschakelen

Wanneer Volledige toetsenbordtoegang is ingeschakeld, kunt u op Tab drukken om via het toetsenbord tussen alle besturingselementen in de vensters en dialoogvensters te schakelen.

 1. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren.

 2. Klik onder Hardware op Toetsenbord.

 3. Klik op het tabblad Sneltoetsen onder Volledige toetsenbordtoegang op Alle besturingselementen.

Sneltoetsen gebruiken om te navigeren in een Office-toepassing

U kunt in elke Office-app deze sneltoetsen gebruiken:

 • Druk op Ctrl+F2 om de menubalk te activeren.

 • Druk op Ctrl+F10 om een werkbalk te activeren.

F1, F2, enzovoort gebruiken als Office-functietoetsen

De pictogrammen die op een Mac staan afgedrukt op de bovenste rij functietoetsen zijn bedoeld voor speciale (hardware-gerelateerde) functies. Ze werken echter ook als standaardfunctietoetsen in Office 2016 voor Mac als u op de Fn-toets (Functie) drukt in combinatie met een functietoets.

Als u niet telkens wanneer u een functietoets gebruikt op de Fn-toets wilt drukken, kunt u de Apple-systeemvoorkeuren wijzigen.

Opmerking: Voordat u deze instelling met het toetsenbord kunt wijzigen, moet u eerst volledige toetsenbordtoegang en VoiceOver inschakelen (druk op Command+F5).

 1. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren.

 2. Selecteer Toetsenbord.

 3. Schakel op het tabblad Toetsenbord het selectievakje Gebruik de toetsen F1, F2, enzovoort, als standaardfunctietoetsen in.

Toewijzing van sneltoetsen wijzigen

Sommige sneltoetsen in de onderwerpen over toetscombinaties voor afzonderlijke producten van Office 2016 voor Mac kunnen conflicteren met standaard-Mac OS-toetsen. Als u deze sneltoetsen wilt gebruiken, moet u mogelijk de instellingen voor het Mac-toetsenbord wijzigen.

Opmerking: Voordat u deze instelling met het toetsenbord kunt wijzigen, moet u eerst volledige toetsenbordtoegang en VoiceOver inschakelen (druk op Command+F5).

 1. Druk op Command+spatiebalk.

 2. Typ 'sys' en druk op Return.

 3. Typ 't' en druk vervolgens op de toets Pijl-omlaag om het venster Toegankelijkheid te openen, waarin u voorkeuren kunt instellen.

 4. Selecteer Toetsenbord > Open toetsenbordvoorkeuren.

 5. Selecteer het tabblad Toetscombinaties.

 6. Selecteer Mission Control in de tabel aan de linkerkant.

 7. Zoek de toegewezen sneltoets die u wilt vervangen.

 8. Druk op Command+W om het dialoogvenster te sluiten.

Andere functies voor universele toegang van Mac OS X inschakelen

U kunt instellingen wijzigen voor contrast, vergroting en andere functies.

Kies onder Systeemvoorkeuren instellingen uit de volgende tabel:

Deze voorkeur instellen

Werkwijze

Contrast: het scherm wijzigen in zwart op wit of wit op zwart of andere contrastinstellingen aanpassen

Klik op het tabblad Zien onder Weergave op de gewenste opties.

Waarschuwingen: het scherm laten knipperen als er een waarschuwingsgeluid klinkt

Schakel op het tabblad Horen het selectievakje Laat het scherm knipperen als er een waarschuwingsgeluid klinkt in.

Plaktoetsen: Plaktoetsen inschakelen om meerdere toetsen tegelijkertijd te kunnen indrukken en de ingeschakelde toetsen weer te geven op het scherm

Klik op het tabblad Toetsenbord naast Plaktoetsen op Aan.

Vertraagde toetsaanslagen: Vertraagde toetsaanslagen inschakelen om de tijd in te stellen tussen het moment dat u op een toets drukt en het moment dat deze toets wordt geactiveerd

Klik op het tabblad Toetsenbord naast Vertraagde toetsaanslagen op Aan.

Aanwijzertoetsen: Muistoetsen inschakelen om de aanwijzer te besturen met het numerieke toetsenblok

Klik op het tabblad Muis naast Muistoetsen op Aan.

Aanwijzergrootte de aanwijzer groter maken zodat u deze beter kunt zien

Verplaats op het tabblad Muis de schuifbalk naast Cursorgrootte naar rechts om de aanwijzer groter te maken.

Zoomen: items op het scherm groter of kleiner maken

 1. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren.

 2. Klik onder Systeem op Universele toegang.

 3. Klik op het tabblad Zien onder Zoomen op Aan.

VoiceOver inschakelen

VoiceOver is de ingebouwde schermlezer voor Mac, iPad en iPhone. De meeste menuopdrachten, opties in dialoogvensters en andere elementen op uw scherm kunnen hardop worden voorgelezen.

Opmerking: VoiceOver werkt niet met de inhoud van het hoofddocumentvenster (zoals tekst in uw document) of het lint.

 1. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren.

 2. Klik onder Systeem op Universele toegang.

 3. Klik op het tabblad Zien onder VoiceOver op Aan.

Spraakfunctie gebruiken om naar geselecteerde tekst te luisteren

U kunt met de spraakfunctie elke geselecteerde tekst beluisteren, zoals de titel van een document. Gebruik echter VoiceOver als u de meeste menuopdrachten, opties in dialoogvensters en andere elementen op uw computerscherm hardop wilt laten voorlezen.

 1. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren.

 2. Klik onder Systeem op Spraak.

 3. Schakel op het tabblad Tekst naar spraak het selectievakje Spreek geselecteerde tekst uit bij indrukken toetscombinatie in.

 4. Klik op Wijzig toets en druk op de sneltoets die u wilt gebruiken om tekst te laten voorlezen. Klik vervolgens op OK.

 5. Selecteer tekst in een Office-toepassing en druk op de sneltoets om de tekst hardop te laten voorlezen.

Office voor iOS werkt met de toegankelijkheidsfuncties van uw apparaat, zoals VoiceOver, Spreek scherm uit, Dicteerfunctie, Zoomen, Kleuren omkeren en Grotere tekstgroottes. U kunt zelfs Siri gebruiken. Zo kunt u Siri opdracht geven om een app te starten door "Hey Siri, start Excel" te zeggen. Als u een extern toetsenbord hebt, ondersteunen Office-apps ook het gebruik van sneltoetsen voor navigatie op het scherm.

U kunt een snelkoppeling maken naar de functies die u het meest gebruikt met Office-apps, zoals VoiceOver. De snelkoppeling opgeven

 1. Tik in Instellingen op Algemeen, tik op Toegankelijkheid en tik op Toegankelijkheidssnelkoppeling.

 2. U activeert de snelkoppeling door drie keer opde startknop te tikken.

De scherminhoud vergroten met de zoomfunctie

U kunt een schermvergrootglas met Office-apps gebruiken door de zoomfunctie in te schakelen.

 1. Druk op destartknop.

 2. Tik op Instellingen, Algemeen, Toegankelijkheid en vervolgens op Zoomen.

 3. Dubbeltik met drie vingers als u het vergrootglas wilt weergeven of verbergen.

Menutekst groter maken met Dynamische tekst

Als u de tekst in Office-menu’s wilt vergroten, schakelt u Dynamische tekst in. In Outlook wordt dan het hele Postvak IN vergroot. In Excel, OneNote, PowerPoint en Word worden alleen de menu’s vergroot, maar u kunt uw vingers van elkaar af of naar elkaar toe bewegen om het zoomniveau van uw document aan te passen.

 1. Druk op destartknop.

 2. Tik op Instellingen, Algemeen, Toegankelijkheid en vervolgens op Grotere tekst.

 3. Schakel Grotere toegankelijkheidsformaten in.

Kleuren omkeren voor een beter contrast

Voor een betere zichtbaarheid kunt u de kleuren op uw apparaat omkeren. Zo kunt u in Excel en Word witte tekst op een zwarte achtergrond weergeven.

 1. Druk op destartknop.

 2. Tik achtereenvolgens op Instellingen, Algemeen en Toegankelijkheid.

 3. Schakel Kleuren omkeren in.

Dicteerfunctie gebruiken om tekst in te voeren

Opmerking: Als u geen microfoontoets ziet op het toetsenbord, wordt de dicteerfunctie niet ondersteund voor het tekstgebied.

U kunt tekst dicteren in Office-apps.

 • Als de invoegpositie zich in een tekstgebied van Excel, OneNote, PowerPoint of Word bevindt, kunt u op de microfoonknop op het schermtoetsenbord tikken (links van de spatiebalk) en vervolgens uw tekst inspreken.

 • Als u klaar bent met dicteren, tikt u onderaan in het midden van het scherm op Gereed. Als VoiceOver ook is ingeschakeld, dubbeltikt u op Gereed.

VoiceOver gebruiken

VoiceOver is de ingebouwde schermlezer voor iPhone en iPad.

VoiceOver inschakelen

Als u VoiceOver wilt inschakelen, tikt u drie keer op de startknop. Als dit niet werkt, vraagt u het aan Siri ("Hey Siri, turn on VoiceOver"). Of ga als volgt te werk:

 1. Druk op destartknop.

 2. Tik achtereenvolgens op Instellingen, Algemeen, Toegankelijkheid en VoiceOver.

 3. Schakel VoiceOver in.

Een Office-app openen met VoiceOver

Schuif uw vinger over de apps en swipe indien nodig om tussen schermen te schakelen. VoiceOver noemt de naam van de app waarvan u het pictogram aanraakt. Dubbeltik wanneer u de naam hoort van de app die u wilt openen.

Gebruik de VoiceOver-rotor om te navigeren in Office voor iOS-apps

U kunt kiezen welke navigatieopties aan de VoiceOver-rotor worden toegevoegd om eenvoudig te navigeren door de elementen in uw Office-documenten, -presentaties en -spreadsheets.

 1. Als u VoiceOver wilt inschakelen, drukt u drie keer achter elkaar snel op de startknop.

 2. Als u naar het startscherm wilt gaan, drukt u eenmaal op de startknop.

 3. Schuif op het startscherm met één vinger over het scherm totdat u 'Instellingen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Algemeen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Toegankelijkheid, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'VoiceOver, Aan, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Swipe naar rechts totdat u 'Rotor, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 8. Swipe in het menu Rotor naar rechts totdat u een optie hoort die u wilt toevoegen aan de rotornavigatie. Dubbeltik vervolgens op het scherm om deze optie te selecteren. Herhaal deze actie voor alle opties die u wilt toevoegen aan de rotor.

 9. Open het Office-bestand waaraan u wilt werken.

 10. Draai met twee vingers op het scherm van uw apparaat om met behulp van de rotor een navigatieoptie te selecteren. De eerste optie wordt opgelezen door VoiceOver. Blijf met uw vingers draaien om meer opties te horen. Til uw vingers van het scherm om een optie te selecteren.

 11. Swipe met één vinger omhoog of omlaag op het scherm om te navigeren met behulp van de geselecteerde optie. Als u bijvoorbeeld één woord vooruit of achteruit wilt gaan in uw document, selecteert u Woorden in de rotor en swipet u vervolgens omhoog of omlaag op het scherm. De woorden worden opgelezen in VoiceOver terwijl u door het document navigeert.

Navigeren met VoiceOver in Office voor iPad-apps

Wanneer u VoiceOver gebruikt om te navigeren in een Office-app, kunt u alleen bewegingen of een combinatie van bewegingen en sneltoetsen gebruiken (als u een extern toetsenbord hebt).

Het lint gebruiken als VoiceOver is ingeschakeld

In de meeste schermen van Office voor iOS-apps ziet u ergens bovenaan in het midden een lint met opdrachtknoppen. Wanneer u een vinger over het lint schuift of op VO+Pijl-links of Pijl-rechts drukt, hoort u de naam van het tabblad, bijvoorbeeld "Tabblad Start". Als u ook "Geselecteerd" hoort, zoals "Tabblad Start, Geselecteerd", zijn de lintknoppen zichtbaar.

 • Dubbeltik ergens in het scherm of druk op VO+spatiebalk als u de knoppen van het tabblad op het lint wilt weergeven.

 • Als u naar een ander tabblad wilt gaan, schuift u uw vinger naar rechts of links of drukt u op VO+Pijl-links of Pijl-rechts totdat u de naam hoort van het tabblad dat u wilt gebruiken, bijvoorbeeld 'Tabblad Invoegen'. Dubbeltik of druk op VO+spatiebalk.

 • Als u een knop onder een geopend tabblad wilt kiezen, schuift u omlaag tot u de namen van de knoppen hoort. Dubbeltik op de knop wanneer u de gewenste optie hoort. U kunt ook herhaaldelijk op VO+Pijl-links drukken totdat u de gewenste optie hoort.

 • Als u de knoppen op het lint wilt verbergen of weergeven, dubbeltikt u op het lint of een tabblad.

Office voor Android werkt met de ingebouwde toegankelijkheidsinstellingen voor Android-apparaten, met de schermlezer TalkBack en met Android-spraakherkenning.

TalkBack inschakelen

Als TalkBack is ingeschakeld, hoort u een gesproken beschrijving van wat u op uw apparaat selecteert of activeert. Voorbeelden hiervan zijn opdrachten, locaties, lijsten en knoppen naast de inhoud van schermen, menu's en pop-upvensters.

TalkBack inschakelen

 1. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > TalkBack.

 2. Tik op de wisselknop om deze op AAN te zetten.

 3. Selecteer OK.

 4. Als u terug wilt naar hetstartscherm, tikt u op destartknop en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

Notities: 

Navigeren met TalkBack via gebaren

 • Wanneer TalkBack is ingeschakeld, kunt u met uw vinger over het scherm slepen om opdrachten, locaties en inhoud te vinden. TalkBack benoemt de pictogrammen, knoppen en andere items terwijl u uw vinger eroverheen sleept.

 • U kunt omhoog, omlaag, naar links of naar rechts scrollen door met twee vingers in die richting te swipen.

 • Dubbeltik op het scherm om de huidige opdracht of andere schermelementen te selecteren of activeren.

 • U kunt ook naar rechts of links swipen om naar het volgende of vorige item op het scherm te gaan.

TalkBack-gebaren gebruiken

Maak uzelf vertrouwd met de volledige lijst met gebaren die u kunt gebruiken als TalkBack is ingeschakeld, samen met vele andere opties om de werking van uw apparaat aan te passen voor TalkBack.

 • Sleep uw vinger langs de onderkant van het beginscherm van uw apparaat totdat u 'Apps, dubbeltikken om te activeren' hoort. Dubbeltik op het scherm.

 • Swipe omhoog met twee vingers om naar het einde van de alfabetisch gesorteerde lijst met apps te gaan en sleep uw vinger over het scherm totdat u "Instellingen" hoort.

 • Swipe naar rechts totdat u "Instellingen" hoort en dubbeltik op het scherm.

 • Swipe omhoog met twee vingers om tot ongeveer halverwege de lijst te bladeren. TalkBack benoemt waar u bent zodra u niet meer swipet. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: "Gebaren beheren". Dubbeltik op het scherm.

 • Swipe naar rechts om de lijst met beschikbare gebaren te verkennen. TalkBack benoemt elk gebaar, gevolgd door de functie ervan. Om terug te keren naar het menu TalkBack-instellingen, sleept u uw vinger over het scherm totdat u 'Knop Vorige' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

TalkBack uitschakelen

 1. Tik en dubbeltik op destartknop in Android om terug te keren naar het startscherm.

 2. Verplaats de focus op het startscherm naar de knop Instellingen en dubbeltik.

 3. Schuif het scherm omlaag naar het gedeelte Systeem totdat u 'Toegankelijkheid' hoort. Dubbeltik op het scherm.

 4. Verplaats de focus op het scherm Toegankelijkheid naar TalkBack. U hoort "TalkBack, aan". Dubbeltik.

 5. Ga naar de wisselknop Aan/uit en dubbeltik. U hoort "Melding, TalkBack stoppen’.

 6. Ga naar de knop OK en dubbeltik.

Toegankelijkheidsinstellingen gebruiken in Android

Om het gebruik van uw Android-apparaat toegankelijker te maken, kunt u naast het inschakelen van TalkBack ook andere functies configureren via het scherm Toegankelijkheid.

 1. Tik en dubbeltik op destartknop in Android.

 2. Verplaats de focus op het startscherm naar de knop Instellingen en dubbeltik.

 3. Verplaats onder Voorkeuren de focus naar Toegankelijkheid en dubbeltik.

 4. Ga op het scherm Toegankelijkheid naar het gebied Systeem en maak een keuze uit deze opties:

  • Met Bijschriften voegt u midden onder alle afbeeldingen bijschriften toe. U kunt de tekstgrootte en stijl van bijschriften wijzigen.

  • Met Vergrotingsgebaren schakelt u de functie in waarmee u in een weergave met bepaalde gebaren kunt in- en uitzoomen. Swipe naar rechts voorbij de wisselknop om informatie te horen met een uitleg van de gebaren.

  • Met Tekengrootte kunt u alle tekst op uw apparaat groter maken.

  • Met Weergavegrootte kunt u de elementen in uw bestand groter maken.

  • Met Wachtwoorden voorlezen kunt u wachtwoorden inspreken in plaats van ze te typen.

Kleuren omkeren voor een beter contrast

U kunt de inhoud gemakkelijker te lezen en te selecteren maken door het contrast te vergroten of de kleuren op uw apparaat om te keren.

Opmerking: Het veranderen van het kleurcontrast en het omkeren van kleuren zijn experimentele functies. We kunnen niet garanderen dat het werkt met alle knoppen en oppervlakken.

 • Open de app. Verplaats de focus in de kop naar de knop Instellingen en dubbeltik.

 • Swipe met twee vingers omhoog om naar beneden te bladeren. Verplaats onder Voorkeuren de focus naar Toegankelijkheid en dubbeltik.

 • Ga op het scherm Toegankelijkheid naar de wisselknop Aan naast de opdracht Contrast verhogen en dubbeltik.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×