Uw gegevens verkennen in een 3D-kaarten-rondleiding

In een rondleiding van Microsoft 3D-kaarten ziet u een relatie op basis van tijd tussen geografische locaties en de bijbehorende gegevens, zoals aantal inwoners, hoogste of laagste temperaturen of vertragingen van vluchten.

Wanneer u 3D-kaarten start vanuit een werkmap die nog geen rondleiding bevat, wordt er automatisch een nieuwe rondleiding met één scène gemaakt. Rondleidingen en scènes zijn de basismethode voor het opslaan van 3D-kaarten-visualisaties van uw gegevens.

U kunt in een werkmap zo veel rondleidingen maken als u wilt. U schakelt tussen rondleidingen en maakt nieuwe rondleidingen met het vak 3D-kaarten starten. Dit voorbeeld bevat drie rondleidingen waarin de wereldbevolking per continent wordt weergegeven.

Power Map starten

Een rondleiding maken

 1. Selecteer in de Excel-tabel een cel of celbereik met uw gegevens. Doe dit altijd voordat u de rondleiding maakt, omdat u zo de gegevens eenvoudiger aan de nieuwe rondleiding kunt koppelen.

 2. Klik op Invoegen > 3D-kaart > 3D-kaarten openen.

  Het venster 3D-kaarten starten wordt geopend met uw nieuwe rondleiding.

Een andere rondleiding aan de werkmap toevoegen

 1. Selecteer in de Excel-tabel een cel of celbereik met uw gegevens. Doe dit altijd voordat u de rondleiding maakt, omdat u zo de gegevens eenvoudiger aan de nieuwe rondleiding kunt koppelen.

 2. Klik op Invoegen > 3D-kaart > 3D-kaarten openen.

  Het vak 3D-kaarten starten wordt weergegeven.

 3. Klik op Nieuwe rondleiding.

  De nieuwe rondleiding wordt weergegeven in het venster 3D-kaarten starten. Als er al een andere rondleiding is geopend,wordt deze door 3D-kaarten gesloten.

Uw rondleidingen opslaan

Er is geen knop Opslaan in 3D Maps. alle rondleidingen en scènes blijven behouden in de staat waarin u het venster sluit. Wanneer u de werkmap opslaat, worden er rondleidingen en scènes van 3D Maps samen met de werkmap opgeslagen.

Alle wijzigingen die u aanbrengt in een scène in 3D-kaarten terwijl bewerken automatisch wordt opgeslagen, maar alle wijzigingen die u aanbrengt in een scène in de afspeelmodus voor rondleidingen, zoals het wijzigen van het formaat, het verwijderen van een legenda of het verwijderen van een tijdlijn, worden niet opgeslagen. Alle rondleidingen worden standaard geopend in de bewerkingsmodus, en alle scènes in een rondleiding worden weergegeven in het deelvenster rondleiding.

Een scène toevoegen aan een rondleiding

Een rondleiding kan één scène bevatten of meerdere scènes die opeenvolgend worden afgespeeld om verschillende weergaven van uw gegevens te laten zien, zoals het markeren van een sectie van een kaart of het weergeven van andere gegevens die zijn gerelateerd aan de geografische locaties. De eerste scène in de rondleiding kan bijvoorbeeld de toename van de bevolking van steden over een bepaalde periode bevatten, gevolgd door een scène met het aantal openbare zwembaden in deze steden in dezelfde periode, gevolgd door meer scènes met andere informatie over deze steden. In dit voorbeeld ziet u een rondleiding met vier scènes voor bepaalde steden in de V.S. Regio Zuidwest.

Taakvenster Rondleidingseditor

Een rondleiding afspelen

In 3D-kaarten wordt een rondleiding altijd in de modus Volledig scherm afgespeeld. De afspeelknoppen zijn onder in het scherm beschikbaar.

Rondleiding in de afspeelmodus Volledig scherm

 1. Open de rondleiding vanuit het vak 3D-kaarten starten.

 2. Klik in het venster 3D-kaarten op het tabblad Start op Rondleiding afspelen.

Er zijn opties voor onderbreken, afspelen, naar de vorige of volgende scène gaan of teruggaan naar de bewerkingsmodus. Wanneer u de rondleiding onderbreekt, kunt u de 3D-omgeving verkennen en hiermee werken. Wijzigingen die u aanbrengt in de afspeelmodus, worden niet opgeslagen als onderdeel van de scène. Wanneer u het afspelen hervat of teruggaat naar de bewerkingsmodus, gaan de wijzigingen die u hebt aangebracht in de afspeelmodus, verloren.

Opmerking: Met de knop voor het afspelen van een rond leiding wordt altijd de rondleiding afgespeeld die begint met de eerste scène. U kunt naar de gewenste scène gaan met de knoppen Volgende en Vorige in de afspeelmodus.

Een rondleiding verwijderen

Opmerking: Met de opdracht Ongedaan maken in Excel kunt u niet een verwijderde rondleiding terugzetten.

 1. Klik in de werkmap op Invoegen > 3D-kaart > 3D-kaarten openen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de rondleiding en klik op Verwijderen.

Een rondleiding kopiëren

Klik in het vak 3D-kaarten starten met de rechtermuisknop op de rondleiding en klik op Dupliceren. Er wordt nu een nieuwe rondleiding gemaakt die u kunt aanpassen, terwijl de oorspronkelijke rondleiding ongewijzigd blijft.

Meer informatie over werken met 3D-kaarten

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×