Uw Outlook-gegevens beter beveiligen door een wachtwoord in te stellen

U kunt een wachtwoord instellen voor een Outlook-gegevensbestand (.pst) om ongewenste toegang te voorkomen door andere personen die ook uw computer gebruiken. Wanneer u een wachtwoord gebruikt, wordt een wachtwoordprompt weergegeven wanneer Outlook wordt gestart of wanneer het bestand voor het eerst in een Outlook-sessie wordt geopend.

Opmerking over de beveiliging: Outlook-gegevensbestand (.pst)-wachtwoorden zijn niet bedoeld om beveiliging te bieden tegen opzettelijke, kwaadwillende pogingen om toegang tot uw gegevens te krijgen. Als u de toegang tot uw gegevens beter wilt beveiligen, kunt u het beste een met een wachtwoord beveiligd Windows-gebruikersaccount maken voor personen die toegang hebben tot de computer. Zie Windows Help en ondersteuning voor meer informatie.

Het wachtwoord voor een PST-bestand instellen of wijzigen

Nadat u een wachtwoord hebt ingesteld voor een Outlook-gegevensbestand (.pst), is het verstandig om uw wachtwoord regelmatig te wijzigen.

 1. Open Outlook en kies op het tabblad Bestand de opties Accountinstellingen > Accountinstellingen.

  Opties die beschikbaar zijn wanneer u de accountinstellingen in Outlook kiest

 2. Kies op het tabblad Gegevensbestanden het Outlook-gegevensbestand (.pst) waarvoor u een wachtwoord wilt maken of wijzigen en kies Instellingen.

 3. Kies Wachtwoord wijzigen.

  Opmerking: De knop Wachtwoord wijzigen wordt niet weergegeven als u een Exchange-account gebruikt. U gebruikt uw netwerkwachtwoord om toegang te krijgen tot uw Exchange-account en -gegevens.

 4. Typ in het dialoogvenster Wachtwoord wijzigen, in de vakken Nieuw wachtwoord en Bevestig uw wachtwoord, een wachtwoord van maximaal vijftien tekens.

  Dialoogvenster Wachtwoord wijzigen

  Opmerking: Gebruik sterke, hoofdlettergevoelige wachtwoorden die bestaan uit een combinatie van minimaal acht hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen, zoals Y6dh!et5. Een langer en complexer wachtwoord is beter beveiligd.

 5. Klik op OK om het wachtwoord in te stellen.

Aanbevolen procedures en tips voor wachtwoorden

 • Het is van groot belang dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u het vergeet, kan dit niet door Microsoft worden hersteld. Bewaar wachtwoorden die u opschrijft op een veilige plaats, niet in de buurt van de gegevens die erdoor worden beschermd.

 • De computer kan uw wachtwoord onthouden, zodat u het niet telkens hoeft in te voeren wanneer u het Outlook-gegevensbestand (.pst) opent. Als uw gebruikersaccount van Microsoft Windows is beveiligd met een wachtwoord en andere gebruikers geen toegang hebben tot uw Windows-gebruikersaccount, kunt u het selectievakje Het wachtwoord opslaan in de wachtwoordenlijst inschakelen nadat u uw nieuwe wachtwoord hebt bevestigd.

 • Als u een wachtwoord voor een Outlook-gegevensbestand (.pst) instelt, geldt dat voor het gehele bestand. U kunt geen wachtwoord instellen voor afzonderlijke mappen binnen het Outlook-gegevensbestand (.pst).

Het wachtwoord voor een PST-bestand instellen of wijzigen

Items die u in Outlook maakt of ontvangt, worden opgeslagen in een bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand) op de harde schijf van de computer. De standaardlocatie is \Users\uw gebruikersnaam\AppData\Local\Microsoft\Outlook. Iedereen die een bepaalde computer gebruikt, kan zijn of haar e-mail laten bezorgen in een afzonderlijke, persoonlijke map, waarvoor een afzonderlijk wachtwoord moet worden ingesteld.

 1. Klik in het menu Bestand op Gegevensbestandsbeheer om het dialoogvenster Accountinstellingen te openen.

 2. Klik op het tabblad Gegevensbestanden op het bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand) waarvoor u een wachtwoord wilt instellen en klik vervolgens op Instellingen om het dialoogvenster Persoonlijke mappen te openen.

 3. Klik op de knop Wachtwoord wijzigen.

  Opmerking: Deze knop wordt niet weergegeven als uw e-mailaccount onder Microsoft Exchange wordt uitgevoerd. Uw Outlook-mappen worden al beveiligd door uw Exchange-wachtwoord.

 4. Typ het nieuwe wachtwoord in het vak Nieuw wachtwoord. Het wachtwoord mag niet meer dan vijftien tekens hebben en is hoofdlettergevoelig.

  Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie bevatten van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet vermengd. Sterk wachtwoord: Y6dh!et5. Zwak wachtwoord: Huis27. Wachtwoorden moeten acht lettertekens of langer zijn. Een wachtwoordzin met veertien of meer lettertekens is nog beter.

  Het is zeer belangrijk dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u het wachtwoord vergeet, kan dit niet worden opgezocht door Microsoft. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft op een veilige plaats, ver weg van de gegevens die erdoor worden beschermd.

 5. Typ het nieuwe wachtwoord nogmaals in het vak Bevestig uw wachtwoord.

 6. Als u een computer met anderen deelt, schakelt u het selectievakje Het wachtwoord opslaan in de lijst met wachtwoorden in. Iedereen met toegang tot de computer kan mogelijk het PST-bestand openen. Als uw Windows-gebruikersaccount met een wachtwoord is beveiligd en niemand anders toegang heeft tot de computer, kunt u het selectievakje Het wachtwoord opslaan in de lijst met wachtwoorden als u niet elke keer uw wachtwoord wilt intypen als u het PST-bestand nodig hebt.

 7. Klik tweemaal op OK en klik vervolgens op Sluiten.

Aanbevolen procedures en tips voor wachtwoorden

 • Voor het Outlook-programma zelf bestaat er geen aanmeldingswachtwoord. Het wachtwoord dat u hebt ingesteld volgens de instructies in dit artikel, beschermt uw persoonlijke gegevens die in Outlook worden gebruikt. Het wachtwoord voorkomt echter niet dat personen Outlook kunnen gebruiken of dat gegevens tegen hackers zijn beveiligd. Dankzij het Microsoft-account en -wachtwoord waarmee u zich aanmeldt bij Windows, kunnen andere gebruikers uw bestanden niet openen. Dat geldt niet alleen voor Outlook, maar voor alle bestanden die u maakt en opslaat in programma's die onder Windows worden uitgevoerd.

 • Als u Outlook uitvoert via Microsoft Exchange (gebruikelijk voor bedrijfsomgevingen, zeldzaam voor persoonlijke e-mail of e-mail thuis) hoeft u geen wachtwoord in te stellen voor uw Outlook-gegevens. De beveiliging van uw Outlook-gegevens wordt al door Microsoft Exchange uitgevoerd.

 • Als u een PST-wachtwoord instelt, geldt dat voor het hele PST-bestand. U kunt geen wachtwoord instellen voor afzonderlijke mappen binnen het PST-bestand.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×