Uw SharePoint-site toegankelijk maken voor mensen met een beperking

Uw SharePoint-site toegankelijk maken voor mensen met een beperking

Opmerking: SharePoint klassieke blogs worden buiten gebruik gesteld. Vanaf 18 januari 2020 wordt de naam van de sjabloon voor klassieke blogsites gewijzigd in 'Blogs (buiten gebruik gesteld)'. De mogelijkheid om nieuwe klassieke blogsites te maken via de gebruikersinterface wordt vanaf 17 juli 2020 uitgeschakeld.

Als u een alternatief voor klassieke blogs zoekt, raadpleegt u Een blog maken met communicatiesites en nieuwsberichten.

U kunt uw blog in SharePoint of SharePoint toegankelijk maken voor lezers die problemen hebben met hun gezichtsvermogen, mobiliteit of gehoor.

U kunt bijvoorbeeld een sjabloon gebruiken met lettertypen en kleuren die de leesbaarheid verbeteren. In uw afzonderlijke blogberichten en op andere pagina's kunt u duidelijke beschrijvingen aan uw blogelementen toevoegen, duidelijke tekstalternatieven (ook wel alternatieve tekst genoemd) aan afbeeldingen en andere multimedia-inhoud toevoegen, afschriften aan audio-elementen toevoegen, enzovoort.

Notities: 

 • Uw blog moet zich bevinden op een SharePoint- of SharePoint-website. Voor meer informatie, bekijk Maak uw SharePoint-site toegankelijk voor mensen met een handicap.

 • Als u SharePoint gebruikt, raden we u aan Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat SharePoint in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in SharePoint. Zie Sneltoetsen in SharePoint Online voor meer informatie.

In dit artikel

Hoe gebruikers met een beperking uw blog kunnen gebruiken

Als u begrijpt hoe lezers met een beperking uw blog gebruiken, kunt u uw blog toegankelijker maken.

 • Het kan zijn dat gebruikers met behulp van sneltoetsen door uw blog navigeren. Het is belangrijk de schermelementen op de standaardlocatie te houden, zodat de standaardtabvolgorde van de toetsenbordnavigatie intact blijft. Zie Sneltoetsen in SharePoint Online voor meer informatie.

 • Mogelijk maken de lezers van uw blog gebruik van een schermlezer, waarmee de inhoud van uw blog wordt voorgelezen. Houd de lettertypen, tekenstijlen en de stijlen voor hoofdlettergebruik overzichtelijk en conventioneel, zodat uw pagina's correct en efficiënt kunnen worden geïnterpreteerd door de schermlezers. Zie Een schermlezer gebruiken met een blog die is gemaakt in SharePoint Online voor meer informatie.

Een toegankelijke blogsjabloon toepassen

U kunt de toegankelijkheid van uw blog voor alle gebruikers verbeteren door het visuele thema van uw site zorgvuldig te selecteren. De Office-sjabloon is de standaardsjabloon voor alle nieuwe SharePoint-en SharePoint-sites en is een toegankelijk thema.

De Office-sjabloon zorgt voor een optimale kleurbalans en een optimaal contrast tussen tekst en achtergrond. Sites waarvoor deze sjabloon wordt gebruikt, zijn beter te lezen door gebruikers met een visuele handicap, zoals slechtziendheid of kleurenblindheid.

U kunt de Office-sjabloon op elk gewenst moment op uw blog toepassen. U kunt ook de voor koppelingen, koppen en andere tekst gebruikte indeling of kleuren wijzigen.

 1. Meld u aan bij de SharePoint- of SharePoint-website en ga naar uw blogpagina.

 2. Als u de galerie met stijlsjablonen wilt openen, gaat u naar het menu Instellingen (het tandwielpictogram rechtsboven) en selecteert u Het uiterlijk wijzigen.

 3. Selecteer de sjabloon die u wilt gebruiken. De Office-sjabloon is ontworpen voor maximale toegankelijkheid.

 4. Controleer de details van de sjabloon. Desgewenst kunt u de achtergrondafbeelding, het kleurenschema, de site-indeling en de lettertypen voor de koptekst en de hoofdtekst wijzigen. Deze wijzigingen zijn van invloed op uw gebruik van de sjabloon en worden toegepast op alle pagina's in uw blog.

 5. Als u een voorbeeld van de sjabloon op uw blogsite wilt bekijken, selecteert u Uitproberen.

 6. Op de pagina Ontwerpvoorbeeld kunt u controleren hoe de sjabloon met uw blog werkt.

 7. Als u de sjabloon wilt toepassen, selecteert u Ja, zo wil ik het houden. Als u verdere wijzigingen in de geselecteerde sjabloon wilt aanbrengen, selecteert u Nee, dit is het nog niet helemaal om terug te gaan naar de vorige pagina.

Als u wilt teruggaan naar de sjabloongalerie en een andere sjabloon wilt selecteren, selecteert u Opnieuw beginnen.

Het logo aanpassen en alternatieve tekst toevoegen

Alle nieuwe SharePoint- of SharePoint-sites, waaronder blogs, bevatten standaard een tijdelijke logoaanduiding. U kunt dit logo op elk gewenst moment vervangen en er alternatieve tekst aan toevoegen.

 1. Meld u aan bij de SharePoint- of SharePoint-website en ga naar uw blogpagina.

 2. Ga naar het menu Instellingen (het tandwielpictogram rechtsboven) en selecteer Site-instellingen.

 3. Selecteer onder Uiterlijk de optie Titel, beschrijving en logo.

 4. Selecteer Van computer onder Logo invoegen.

 5. Selecteer Bestand kiezen in het dialoogvenster Een document toevoegen.

 6. Blader door de bestanden op de computer om het logo voor uw blog te zoeken, selecteer de gewenste afbeelding en druk vervolgens op Enter.

 7. Als u de geselecteerde afbeelding als logo voor uw blog wilt uploaden, drukt u op Alt+O.

 8. Ga naar het veld Een beschrijving invoeren en typ de alternatieve tekst waarmee de logoafbeelding wordt beschreven.

 9. Als u de afbeelding en alternatieve-tekstbeschrijving wilt opslaan, drukt u op Alt+O.

Opmerking: Het logo wordt automatisch gekoppeld aan de startpagina van uw SharePoint-blog. U kunt deze koppeling niet wijzigen.

Categorieën toevoegen aan uw blogelementen

Uw SharePoint- of SharePoint-blog bevat lijsten en bibliotheken die u op de gewenste manier kunt categoriseren. Met behulp van categorieën kunt u de berichten en andere inhoud in de lijsten en bibliotheken in uw blog organiseren. De lijst met blogberichten vormt het middelpunt van uw blog. Uw blog kan een aantal andere lijsten bevatten, bijvoorbeeld een lijst met koppelingen naar andere blogs. Daarnaast kan uw blog een bibliotheek voor foto's of referentiedocumenten bevatten.

Categorieën zijn vooral handig als u blogberichten over verschillende onderwerpen of voor verschillende doeleinden maakt. Wanneer berichten zijn ingedeeld in categorieën, kunnen personen de berichten waarin ze geïnteresseerd zijn makkelijker vinden door het gewenste item in de lijst Categorieën te selecteren.

Als u duidelijke beschrijvingen aan de lijsten, bibliotheken en categorieën toevoegt, kunnen uw lezers de doeleinden ervan begrijpen. Hierdoor wordt uw blog toegankelijker.

 1. Meld u aan bij de SharePoint- of SharePoint-website en ga naar uw blogpagina.

 2. Ga naar het menu Instellingen (het tandwielpictogram rechtsboven) en selecteer Site-instellingen.

 3. Selecteer onder Sitebeheer de koppeling Sitebibliotheken en -lijsten.

 4. Ga als volgt te werk op de pagina Sitebibliotheken en -lijsten:

  • Als u een beschrijving wilt toevoegen aan uw lijst met berichten, selecteert u 'Berichten' aanpassen.

  • Als u een beschrijving wilt toevoegen aan een bibliotheek met foto's, selecteert u 'Foto's' aanpassen.

  • Als u een beschrijving wilt toevoegen aan een bibliotheek met andere activa, selecteert u 'Siteactiva' aanpassen.

  • Als u een beschrijving wilt toevoegen aan uw categorieën, selecteert u 'Categorieën' aanpassen.

 5. Selecteer Naam van de lijst, beschrijving en navigatie onder Algemene instellingen.

 6. Vervang de tijdelijke tekst in het tekstvak Beschrijving door de inhoud die het element het best beschrijft voor uw lezers.

 7. Selecteer Opslaan en druk op Enter.

Tips voor toegankelijkere inhoud

Wanneer u tekst aan uw blog toevoegt, gebruikt u lettertypen, koppen en hyperlinks om uw inhoud toegankelijker te maken.

Stijllettertypen voor duidelijkheid

Houd rekening met hoe u letterbeelden, puntgrootten, variaties en hoofdlettergebruik in uw tekst gebruikt. Zorg dat de tekst leesbaar is voor gebruikers met een visuele beperking en voor gebruikers die een schermlezer gebruiken.

 • Gebruik eenvoudige lettertypen en gebruik nooit meer dan twee of drie letterbeelden in uw blog.

 • Stel geen vaste tekengrootte in, zoals 14 punten. Gebruik in plaats daarvan stijlen, zoals de stijl Normaal. Een vaste tekengrootte kan conflicten veroorzaken met andere elementen op het scherm, met name als gebruikers hun scherm groter of kleiner maken. Zo kan een vaste tekengrootte ervoor zorgen dat tekstregels kolommen overlappen of dat tekst verdwijnt.

 • Vermijd het gebruik van vette (Ctrl+B) en cursieve (Ctrl+I) lettertypevariaties. Kies in plaats daarvan de stijloptie Nadruk of Accent in de groep Stijlen op het tabblad Tekst opmaken van het lint. Deze stijlen bevatten informatie over hoe het lettertype eruitziet en wat de stijl inhoudt. Met de stijl Nadruk wordt de geselecteerde tekst bijvoorbeeld cursief gemaakt en lezen schermlezers het woord 'nadruk' voor.

 • Gebruik hoofdlettergebruik voor zinnen. Lange reeksen met hoofdletters zijn moeilijk te lezen. Daarnaast worden hoofdletters niet anders voorgelezen door schermlezers, waardoor gebruikers het onderscheid dat u probeert te maken niet opmerken.

Koppen toevoegen om inhoud gemakkelijker even door te kijken

Veel gebruikers willen webinhoud liever snel scannen en vervolgens alleen de inhoud die relevant is aandachtig doorlezen. Daarnaast lezen schermlezers koppen voor om gebruikers te helpen snel de informatie te vinden die ze nodig hebben.

 1. Selecteer in de modus Bewerken voor uw blogbericht of -pagina in het vak Hoofdtekst de tekst die u als kop wilt gebruiken.

 2. Klik op het tabblad Tekst opmaken in de groep Stijlen op het gewenste kopniveau.

Opmerking: Koppen zijn hiërarchisch. De stijl Kop 1 is gewoonlijk de kop op het hoogste niveau. Kop 2 bevindt zich op het tweede niveau. Kop 3 kan worden gebruikt voor subkoppen en moet in het document altijd worden voorafgegaan door minimaal één kop 2.

Betekenisvolle hyperlinks maken

Schermlezers lezen de weergavetekst van een hyperlink voor. Het is belangrijk deze tekst betekenisvol te maken. De weergegeven tekst moet de luisteraar duidelijke informatie geven over het doel van de koppeling.

 1. Plaats de focus in het vak Hoofdtekst in de modus Bewerken voor uw blogbericht of -pagina op de plek waar u de hyperlink wilt weergeven.

 2. Als u het dialoogvenster Hyperlink invoegen wilt openen, selecteert u op het tabblad Invoegen achtereenvolgens Koppeling en Van adres.

 3. Typ de koppelingstekst in het vak Weer te geven tekst. De nuttigste en duidelijkste koppelingstekst is vaak de websitenaam, paginatitel of het onderwerp. Gebruik geen koppelingstekst die weinig tot geen informatie geeft, zoals 'Klik hier'.

 4. Typ of plak in het vak Koppelingsadres het webadres van de doelwebsite.

  Opmerking: Als u wilt controleren of de koppeling goed werkt, selecteert u Koppeling testen.

 5. Wanneer u klaar bent, selecteert u OK.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen en media

Wanneer u visuele objecten zoals foto's en andere afbeeldingen aan uw blog toevoegt, kunt u alternatieve tekst gebruiken om de afbeelding te omschrijven. U kunt tabellen opmaken zodat ze op de juiste manier kunnen worden geïnterpreteerd door schermlezers. Voeg ondertitels toe voor video's en afschriften voor video- en audio-objecten. Zie Toegankelijke afbeeldingen en media aan een SharePoint-site toevoegen voor meer informatie.

Eenvoudiger navigeren door tabellen

Als u gemakkelijker door tabellen wilt navigeren, houdt u deze eenvoudig (geen samengevoegde of gesplitste cellen). Daarnaast is het belangrijk dat u een veldnamenrijstijl gebruikt en kolomkoppen toevoegt.

 1. Plaats de focus in het vak Hoofdtekst in de modus Bewerken voor uw blogbericht of -pagina op de plek waar u een tabel wilt toevoegen.

 2. Selecteer op het tabblad Invoegen in de groep Tabellen de optie Tabel en selecteer vervolgens Tabel invoegen.

 3. Typ in het dialoogvenster Tabel invoegen het aantal kolommen en het aantal rijen in de twee tekstvakken. Ga met de tabtoets naar de knop OK en druk op Enter. De tabel wordt weergegeven in het vak Hoofdtekst.

 4. Schakel op het tabblad Ontwerpen in de groep Opties voor tabelstijlen het selectievakje Veldnamenrij en indien van toepassing het selectievakje Eerste kolom in om een veldnamenrij aan te wijzen.

 5. Voeg labels toe aan elke kolomkop.

 6. Voeg een korte beschrijving van de tabel toe als bijschrift op het tabblad Tabelindeling in de groep Eigenschappen door een beschrijving te typen in het tekstvak Overzicht.

 7. Typ in de groep Breedte en hoogte op het tabblad Tabelindeling percentagewaarden in de vakken Kolombreedte en Rijhoogte. Typ na elke waarde het procentteken (%).

  Opmerking: Wanneer u het formaat van de kolombreedten en rijhoogten wijzigt, gebruikt u proportionele afmetingen met percentages in plaats van pixels of punten. Op deze manier zorgt u ervoor dat de schaal van de tabel op de juiste manier wordt ingesteld, ongeacht het apparaat of zoomniveau van de gebruiker.

 8. Desgewenst kunt u ook percentagewaarden toevoegen in de vakken Tabelbreedte en Tabelhoogte.

Bijschriften voor audio en video toevoegen

Elke video die u aan uw blog toevoegt, moet ondertitels bevatten. Ondertiteling is essentieel voor gebruikers met gehoorproblemen. Ondertiteling kan zowel niet-moedertaalsprekers als gebruikers met verschillende audiovisuele leerstijlen helpen bij de verwerking van mondelinge informatie. De audioclips die u aan uw blog toevoegt, moeten een afschrift bevatten voor gebruikers met gehoorproblemen. Zowel video's als audioclips moeten worden aangeduid met alternatieve tekst.

 1. Plaats in de modus Bewerken voor uw blogbericht of -pagina in het vak Hoofdtekst de focus op de locatie waarop u een video wilt toevoegen.

 2. Selecteer Video en Audio op het tabblad Invoegen in de groep Media en selecteer vervolgens Van computer, Insluiten, Van SharePoint of Van adres.

 3. Volg de aanwijzingen om de video of audio te zoeken, te selecteren en in uw blog in te voegen.

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×