Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In dit artikel worden de syntaxis van de formule en het gebruik van de functie VARPA in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Berekent de variantie op basis van een volledige populatie.

Syntaxis

VARPA(waarde1;[waarde2];...)

De syntaxis van de functie VARPA heeft de volgende argumenten:

 • waarde1, waarde2, ...    waarde1 is vereist, de volgende waarden zijn optioneel. 1 tot 255 waardeargumenten die betrekking hebben op een populatie.

Opmerkingen

 • Met VARPA wordt ervan uitgegaan dat de argumenten de gehele populatie vormen. Als uw gegevens een steekproef uit de populatie bevatten, moet u de variantie berekenen met de functie VARA.

 • Argumenten kunnen getallen zijn, namen, matrixen of verwijzingen die getallen bevatten, getallen in de vorm van tekst, of logische waarden zoals WAAR en ONWAAR in een verwijzing.

 • Logische waarden en getallen in de vorm van tekst die u rechtstreeks in de lijst met argumenten typt, worden in de berekening opgenomen.

 • Argumenten die de waarde WAAR bevatten, geven 1 als resultaat. Argumenten die tekst of de waarde ONWAAR bevatten, geven 0 (nul) als resultaat.

 • Als een argument een matrix of verwijzing is, worden alleen de waarden in die matrix of verwijzing gebruikt. Lege cellen en tekstwaarden in de matrix of verwijzing worden genegeerd.

 • Foutwaarden of tekst die niet in een getal kan worden omgezet, geven een foutwaarde als resultaat.

 • Gebruik de functie VARP als u geen logische waarden en getallen in de vorm van tekst wilt gebruiken in de berekening.

 • De vergelijking voor VARPA is :

  Vergelijking

  waarbij x het steekproefgemiddelde GEMIDDELDE(waarde1,waarde2,…) en n de grootte van de steekproef is.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Breukvastheid

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Formule

Beschrijving

Resultaat

=VARPA(A2:A11)

Variantie van de breukvastheid van alle stukken gereedschap, ervan uitgaande dat er slechts tien exemplaren worden geproduceerd (volledige populatie).

678,84

=VAR(A2:A11)

In dit voorbeeld wordt de functie VAR, ervan uitgaande dat een steekproef van de populatie wordt getest, en levert een ander resultaat op.

754,27

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×