Veelgestelde vragen over Lync Web App

In dit artikel vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het gebruik van de communicatiesoftware Microsoft Lync Web App.

In dit artikel

Deelnemen aan de vergadering

Als ik op de URL van de vergadering klik, zie ik de melding “Pop-up wordt geblokkeerd”. Wat moet ik doen?

 1. Controleer of de uitnodiging voor de vergadering afkomstig is van een vertrouwde bron.

 2. Selecteer Pop-ups van deze website altijd toestaan en NIET Pop-ups tijdelijk toestaan.

Naar boven

Audio inschakelen

Soms werkt de audio-optie Optie 1: De vergadering belt u niet. Hoe komt dat?

De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:

 • De functie is uitgeschakeld door het ondersteuningsteam bij het bedrijf dat de vergadering heeft georganiseerd.

 • Er is sprake van een probleem met de telefoonverbinding.

 • De vergadering is onjuist geconfigureerd.

Naar boven

Chatberichten gebruiken

Kan ik opmaak toepassen op afzonderlijke woorden of zinnen in mijn chatberichten?

In Lync Web App kunt u alleen opmaak op alinea's toepassen. Het is dus mogelijk om met de hulpmiddelen voor tekstopmaak het uiterlijk aan te passen van elk bericht dat u verzendt, maar alle tekst in een bericht heeft dezelfde opmaak.

Waarom kan ik geen tekst uit eerder verzonden chatberichten kopiëren naar andere berichten of documenten?

In Lync Web App wordt het kopiëren en plakken van tekst uit het venster met de geschiedenis van chatberichten niet ondersteund. Het is ook niet mogelijk om een kopie op te slaan van alle chatberichten tijdens vergaderingen.

Waarom kan ik niet op URL's klikken die in een chatbericht worden verzonden?

Het ondersteuningsteam van het bedrijf dat de vergadering host, kan actieve URL's in het chatgebied uitschakelen.

Naar boven

Informatie over het vergaderschema

Wat betekenen de pictogrammen naast elke naam in de lijst met deelnemers?

Deze pictogrammen geven informatie over de huidige en mogelijke interactie van elke deelnemer met anderen in de vergadering. De interactiemogelijkheden van een deelnemer zijn echter van een aantal factoren afhankelijk, zoals de client waarmee ze aan de vergadering deelnemen, beheerinstellingen voor de vergadering en mogelijke problemen met de verbinding.

Mogelijk neemt u via Lync Web App aan de onlinevergadering deel, terwijl andere genodigden met Microsoft Lync 2010 werken. Deze genodigden kunnen gebruikmaken van computeraudio en -video (VoIP), maar in Lync Web App worden deze functies niet ondersteund. Als u echter Office Communicator 2007 R2 met Lync Web App uitvoert, kunt u wel gebruikmaken van audio op de computer, maar niet van video.

De pictogrammen Pictogrammen bij een vergadering geven het volgende over de geselecteerde deelnemer aan:

 • Kan chatberichten verzenden en ontvangen.

 • Spreekt op dat moment.

 • Heeft zijn of haar video onderbroken.

 • Deelt op dat moment het bureaublad, programma's, een whiteboard of informatie van een peiling.

Voor een genodigde die met Lync Web App werkt, zijn alleen de eerste twee pictogrammen links beschikbaar en worden de andere pictogrammen grijs weergegeven. De presentator kan echter het laatste pictogram als actief zien bij gebruik van de functie voor delen.

Naar boven

Uw bureaublad en/of programma's delen

Wordt mijn besturingssysteem ondersteund?

De mogelijkheid om uw bureaublad of programma's met Lync Web App te delen wordt ondersteund voor alle versies van Windows die worden vermeld in Ondersteunde platforms voor Lync Web App, behalve voor Windows Server 2000.

Het is niet mogelijk om uw bureaublad of programma's te delen als u gebruikmaakt van een Macintosh-besturingssysteem of als de combinatie van uw browser en besturingssysteem niet als ondersteund platform wordt vermeld (bijvoorbeeld Google Chrome onder Windows).

Problemen oplossen per platform

In de volgende secties staan tips voor het oplossen van problemen voor gebruikers van de opgegeven platforms.

Besturingssystemen Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 of Windows Server 2003

Waarom kan ik de invoegtoepassing Lync Web App niet installeren op mijn computer waarop een Windows Server-besturingssysteem wordt uitgevoerd?

Schakel het selectievakje Gecodeerde pagina's niet op schijf opslaan uit:

 1. Klik in Windows Internet Explorer op Extra en vervolgens op Internetopties.

 2. Ga naar het tabblad Geavanceerd en controleer of het selectievakje Gecodeerde pagina's niet op schijf opslaan is ingeschakeld (dit selectievakje is op servercomputer standaard ingeschakeld).

 3. Schakel dit selectievakje uit om het installatieprogramma van de invoegtoepassing Lync Web App te downloaden en uit te voeren.

Als het probleem hiermee niet is verholpen, moet u mogelijk ook de standaardbeveiligingsinstellingen wijzigen. Zie DisableMSI (Windows) voor instructies over het wijzigen van deze instelling.

Naar boven

Windows 7-besturingssysteem met Internet Explorer 8

Nadat ik de invoegtoepassing Lync Web App heb bijgewerkt, reageert het vergadervenster niet meer.

Dit is een bekend probleem wanneer een oudere versie van de invoegtoepassing Lync Web App tijdens een vergadering wordt verwijderd.

 • Sluit het browservenster en neem opnieuw aan de vergadering deel.

Naar boven

Besturingssystemen Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 of Windows Server 2008

Ik heb meer dan één monitor. Waarom is optie voor het delen van een monitor niet beschikbaar?

Als u een monitor wilt delen, moet de dpi van de computer op 100% of lager worden ingesteld. De dpi (dots per inch) is een maateenheid voor de pixeldichtheid. Als u de dpi-instelling wilt weergeven en wijzigen, gaat u naar de weergave-instellingen van de computer. In Windows 7 en Windows Vista staan de weergave-instellingen in het Configuratiescherm in het onderdeel Vormgeving en persoonlijke instellingen.

Naar boven

Windows Server 2008-besturingssysteem met Internet Explorer 8

Wanneer ik de invoegtoepassing Lync Web App probeer te installeren, zie ik een bericht dat JavaScript niet is ingeschakeld. Wat moet ik doen?

 1. Klik in Internet Explorer op Extra en vervolgens op Internetopties.

 2. Ga naar het tabblad Beveiliging, klik op Vertrouwde websites en klik op de knop Websites. Voeg zowel de http-URL als de https-URL aan Vertrouwde websites toe, bijvoorbeeld “https://*.contoso.com” en “http://*.contoso.com”.

 3. Voer onder Deze website aan de zone toevoegen de URL van de vergadering in (bijvoorbeeld “https://*.contoso.com”) en klik op Toevoegen.

Naar boven

Windows Server 2008-besturingssysteem of Windows Vista-besturingssysteem met Service Pack 2 of eerder

Wanneer ik de invoegtoepassing Lync Web App probeer te installeren, mislukt dat en zie ik een UAC-fout.

Schakel Gebruikersaccountbeheer (UAC) in en probeer de invoegtoepassing vervolgens opnieuw te installeren. Zie Gebruikersaccountbeheer in- of uitschakelen voor instructies.

Naar boven

Internet Explorer

Nadat ik de invoegtoepassing Lync Web App heb geïnstalleerd, wordt door de Assistent voor programmacompatibiliteit het volgende bericht weergegeven: “Dit programma is mogelijk niet goed geïnstalleerd." Wat moet ik doen?

Dit bericht wordt mogelijk weergegeven als de invoegtoepassing al door iemand anders is geïnstalleerd op de computer die u gebruikt. Klik in dat geval op Dit programma is correct geïnstalleerd en ga door met uw werk.

Naar boven

Windows Server 2000-besturingssysteem, Macintosh-besturingssysteem of Google Chrome

Waarom kan ik mijn bureaublad en programma's niet delen?

Het delen van het bureaublad en van programma's wordt niet ondersteund voor Windows Server 2000- of Macintosh-besturingssystemen of de internetbrowser Google Chrome. Als u wilt deelnemen aan sessies waarbij de functie voor delen wordt gebruikt, moet u dat doen via een ondersteund platform. Zie Ondersteunde platforms voor Lync Web App voor meer informatie.

Naar boven

Willekeurige browser en besturingssysteem

Ik kan de invoegtoepassing Lync Web App niet installeren. Wat moet ik doen?

Controleer of op de computer een ondersteund besturingssysteem wordt uitgevoerd. Zie Ondersteunde platforms voor Lync Web App voor een lijst met ondersteunde platforms.

Als ik op Invoegtoepassing installeren of Invoegtoepassing bijwerken klik, zie ik de melding “Pop-up wordt geblokkeerd”. Wat moet ik doen?

 1. Sluit de vergadering af.

 2. Controleer of de uitnodiging voor de vergadering afkomstig is van een vertrouwde bron.

 3. Neem opnieuw deel aan de vergadering.
  De melding “Pop-up wordt geblokkeerd” wordt opnieuw weergegeven.

 4. Selecteer Pop-ups van deze website altijd toestaan en NIET Pop-ups tijdelijk toestaan.

Ik kan mijn bureaublad of programma's niet delen. Hoe los ik dit probleem op?

Zorg ervoor dat de modus “Als administrator uitvoeren” in de browser is uitgeschakeld. Start de browser opnieuw en probeer of u nu kunt delen.

Wanneer ik mijn bureaublad of programma probeer te delen, zie ik het bericht dat delen niet in twee gelijktijdige vergaderingen kan worden gestart.

 • Sluit op de computer alle andere browservensters die deel uitmaken van de vergadering of waarin het afsluitingsvenster van de vergadering wordt weergegeven, en probeer opnieuw of u kunt delen.

Tijdens de installatie van de invoegtoepassing Lync Web App verschijnt het volgende foutbericht: “Het proces is onverwachts beëindigd.” Wat moet ik doen?

Dit komt misschien omdat er al een andere installatie op de computer wordt uitgevoerd. Klik in het bericht op OK, wacht totdat de eerste installatie is beëindigd en ga door met delen. U moet de installatie van de invoegtoepassing mogelijk opnieuw starten.

De fout kan ook optreden omdat u de browser tijdens de installatie niet opnieuw hebt gestart. Start de browser opnieuw en probeer de invoegtoepassing opnieuw te installeren.

Nadat ik ben begonnen met het delen van mijn scherm, zie ik de volgende Windows-beveiligingsmelding: “Sommige functies van dit programma zijn door Windows Firewall geblokkeerd.” Wat moet ik doen?

Voor het delen van een scherm is deze machtiging niet vereist, dus u kunt deze melding negeren. Selecteer een van de antwoorden, sluit de melding en ga door met delen.

Waarom lukt het nooit om mijn bureaublad en programma's te delen?

Als uw computer is geconfigureerd voor gebruik van een HTTP-proxyserver, is verificatie vereist en kunt u uw bureaublad of programma's niet delen. Neem contact op met de organisator van de vergadering voor andere samenwerkingsopties.

Naar boven

PowerPoint gebruiken

Wanneer ik tijdens een vergadering een presentatie geef, zien de animatie-effecten er anders uit dan ik heb gemaakt. Hoe komt dat?

In Lync Web App kunnen niet alle animatie-effecten uit het grafische presentatieprogramma Microsoft PowerPoint worden gerepliceerd. Als replicatie mislukt, ziet u een ander effect of een statische pagina.

Waarom kan ik tijdens een PowerPoint-presentatie geen notities aan dia's toevoegen en anderen wel?

De organisator van de vergadering of een presentator heeft in de vergaderopties mogelijk ingesteld dat alleen deelnemers met bepaalde rollen machtiging hebben om notities aan PowerPoint-dia's toe te voegen. Aan uw rol in de vergadering is deze machtiging mogelijk niet toegekend.

Waarom kan ik tijdens een PowerPoint-presentatie alleen de dia zien die op dat moment wordt gepresenteerd?

De organisator van de vergadering of een presentator heeft in de vergaderopties mogelijk ingesteld dat alleen deelnemers met bepaalde rollen machtiging hebben om naar andere PowerPoint-dia's te navigeren. Aan uw rol in de vergadering is deze machtiging mogelijk niet toegekend.

Naar boven

Het whiteboard gebruiken

Waarom kan ik bepaalde typen afbeeldingen niet op het whiteboard plakken?

Het plakken van bepaalde typen afbeeldingen wordt niet ondersteund door de browserinvoegtoepassing Microsoft Silverlight. (Silverlight is het platform dat door het whiteboardprogramma wordt gebruikt voor het weergeven van inhoud.)

Naar boven

Inhoud voor de vergadering bekijken

Inhoud die naar de vergadering is geüpload maar die momenteel niet wordt gepresenteerd, kan ik niet zelf bekijken. Hoe komt dat?

De organisator van de vergadering of een presentator heeft in de vergaderopties mogelijk ingesteld dat alleen deelnemers met bepaalde rollen machtiging hebben om zelfstandig inhoud voor de vergadering te bekijken die niet wordt gepresenteerd. Aan uw rol in de vergadering is deze machtiging mogelijk niet toegekend.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×