Velden toevoegen aan formulieren of rapporten

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt snel velden toevoegen aan een formulier of rapport met behulp van het deelvenster Lijst met velden . Wanneer u dubbelklikt op een veld in het deelvenster Lijst met velden (of als u een veld uit de lijst aan uw formulier of rapport slepen), Microsoft Access wordt automatisch gemaakt voor het desbetreffende besturingselement weer te geven, bijvoorbeeld een tekstvak of het selectievakje, en klik vervolgens koppelt de controller Outlook aan dat veld.

Zie Inleiding tot formulieren of Inleiding tot rapporten als u geen formulier of rapport hebt waaraan u een veld kunt toevoegen en u op weg wilt worden geholpen.

Wat wilt u doen?

Velden toevoegen aan formulieren of rapporten via het deelvenster Lijst met velden

 1. Open het rapport in de indelings- of ontwerpweergave.

  Als het deelvenster Lijst met velden niet wordt weergegeven, voert u een van de volgende bewerkingen uit:

  • Klik op het tabblad Ontwerp, in de groep Hulpmiddelen, op Bestaande velden toevoegen
   -OF-

  • Druk op Alt+F8.

 2. Zoek in het deelvenster Lijst met velden de tabel met het veld dat u wilt toevoegen. Als u de lijst met velden in elke tabel wilt weergeven of verbergen, klikt u naast de tabelnaam op het plusteken (+) respectievelijk minteken (-).

  Opmerking: Als de database geen tabellen bevat, is het deelvenster Lijst met velden leeg.

 3. Als u het veld dat u wilt toevoegen, hebt gevonden, voert u een van de volgende handelingen uit om het aan het formulier of rapport toe te voegen:

  • Dubbelklik op het veld.

  • Sleep het veld vanuit het deelvenster Lijst met velden naar het formulier of rapport.

  • Houd Ctrl ingedrukt, klik op meerdere velden en sleep ze allemaal tegelijk naar het formulier of rapport.

   Opmerking: Deze methode kan alleen worden gebruikt voor velden in de sectie Voor deze weergave beschikbare velden in het deelvenster Lijst met velden.

  • U kunt als volgt vanuit het deelvenster Lijst met velden een bereik van velden aan het formulier of rapport toevoegen:

  • Klik op het eerste veld in het bereik.

  • Houd de Shift-toets ingedrukt en klik vervolgens op het laatste veld in het bereik.

   De velden waarop u hebt geklikt, worden geselecteerd, evenals alle tussenliggende velden.

  • Sleep alle geselecteerde velden naar het formulier of rapport.

   Opmerking: Deze methode kan alleen worden gebruikt voor velden in de sectie Voor deze weergave beschikbare velden in het deelvenster Lijst met velden.

 4. In Access wordt het bijbehorende besturingselement gemaakt om het veld weer te geven en het besturingselement aan het veld te koppelen. Bovendien wordt er een label voor het besturingselement bijgevoegd. U kunt het label bewerken door er eenmaal op te klikken om het te selecteren en er nogmaals op te klikken om het invoegpunt in het label te plaatsen. Vervolgens kunt u het label op dezelfde manier bewerken als tekst in een document.

 5. Als u een veld wilt weergeven in een ander type besturingselement dan het element dat automatisch wordt gemaakt, kunt u het besturingselement in een ander type wijzigen. U kunt het echter alleen wijzigen in een besturingselement dat geschikt is voor dat veld. U kunt bijvoorbeeld een keuzelijst met invoervak wijzigen in een tekstvak of een keuzelijst, maar u kunt een keuzelijst met invoervak niet wijzigen in een opdrachtknop.

  Een besturingselement wijzigen in een ander type

  1. Open het formulier of rapport in de ontwerpweergave door in het navigatiedeelvenster hierop met de rechtermuisknop te klikken en op Ontwerpweergave te klikken.

  2. Klik met de rechtermuisknop op het besturingselement dat u wilt wijzigen en klik vervolgens op Wijzigen in.

   Als het menu-item Wijzigen in niet beschikbaar is, zijn er geen andere typen besturingselementen die voor dit veld geschikt zijn. En anders wordt er een lijst met typen besturingselementen weergegeven.

  3. Klik op een van de beschikbare besturingselementen om het besturingselement in dat type te wijzigen.

   Het besturingselement blijft aan het veld gekoppeld, maar mogelijk moet u enkele eigenschappen instellen om het nieuwe besturingselement te laten functioneren zoals u dat wilt. Als u het eigenschappenvenster voor een besturingselement wilt weergeven, klikt u op het besturingselement om het te selecteren en drukt u vervolgens op F4.

Boven aan pagina

Velden toevoegen aan formulieren of rapporten zonder Lijst met velden

In het algemeen is het deelvenster Lijst met velden de makkelijkste manier om een veld aan een formulier of rapport toe te voegen. U kunt een veld echter ook toevoegen door een besturingselement te maken en dit vervolgens aan een veld te koppelen. Hoe dit werkt, wordt in de volgende procedure getoond.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier of rapport en klik vervolgens op Indelingsweergave of Ontwerpweergave.

  Wizards voor besturingselementen    U kunt de Wizards voor besturingselementen opdrachtknoppen, keuzelijsten, subformulieren, keuzelijsten met invoervak gebruiken en groepsvakken te maken. Wizard voor een besturingselement stelt u een aantal vragen over de manier waarop het besturingselement werkt en eruit ziet en vervolgens het wordt gemaakt van het besturingselement en stelt eigenschappen van het besturingselement op basis van uw antwoorden. Klik op het tabblad ontwerp in de groep besturingselementen op de pijl-omlaag naast de Control-galerie. Als Wizards voor besturingselementen gebruiken niet is geselecteerd, klikt u erop om deze te markeren.

  Bijschrift 4

  Als u liever besturingselementen maakt zonder wizards te gebruiken, klikt u op Wizards voor besturingselementen gebruiken zodat deze optie niet is geselecteerd.

  Knopafbeelding

 2. Klik op het tabblad Ontwerp, in de groep Besturingselementen, op het hulpmiddel voor het type besturingselement dat u wilt toevoegen.

  Plaats de cursor erboven om de naam van het hulpmiddel te weten te komen. De naam van het hulpmiddel wordt weergegeven.

 3. Klik in het ontwerpraster van het formulier of rapport waar u de linkerbovenhoek van het besturingselement wilt plaatsen. Klik eenmaal om een besturingselement met een standaardgrootte te maken of klik op het hulpmiddel en sleep in het ontwerpraster van het formulier om een besturingselement te maken met de gewenste grootte.

 4. Als u Wizards voor besturingselementen gebruiken hebt geselecteerd en er een wizard is gekoppeld aan het besturingselement dat u plaatst, wordt de wizard gestart en wordt u door de instellingen voor het besturingselement geleid.

 5. Als u het besturingselement niet onmiddellijk op de juiste plaats kunt krijgen, kunt u het als volgt verplaatsen:

  1. Klik op het besturingselement om het te selecteren. Als er een label aan het besturingselement is gekoppeld, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt en klikt u op het label om het te selecteren.

  2. Plaats de cursor boven het besturingselement totdat deze in een verplaatsingsaanwijzer verplaatsingsaanwijzer verandert.

  3. Klik op het besturingselement en sleep het naar de gewenste locatie.

Als u een wizard Besturingselement gebruikt, bevat de wizard mogelijk stappen om het besturingselement aan een veld te koppelen. Als het besturingselement niet aan een veld wordt gekoppeld en het besturingselement van een type is dat gegevens kan weergeven (een tekstvak of keuzelijst met invoervak), moet u een veldnaam of expressie in de eigenschap Besturingselementbron voor het besturingselement invoeren voordat er gegevens worden weergegeven. Gebruik de volgende procedure om een besturingselement aan een veld te koppelen.

 1. Geef het eigenschappenvenster voor het besturingselement weer door op het besturingselement te klikken en vervolgens op F4 te drukken.

 2. Klik op het tabblad Gegevens van het eigenschappenvenster op de pijl-omhoog naast de eigenschap Besturingselementbron en selecteer het veld dat u op het besturingselement wilt weergeven. U kunt ook een expressie in het veld Besturingselementbron typen.

  Zie het artikel Een expressie maken voor meer informatie over expressies.

Naar boven

Meer informatie over het deelvenster Lijst met velden

De volgende lijst bevat tips over het werken met het deelvenster Lijst met velden die mogelijk nuttig zijn voor u zijn wanneer u velden aan uw formulier of rapport toevoegt. Als u wilt weergeven in het deelvenster Lijst met velden , een formulier of rapport openen in indelingsweergave of ontwerpweergave en druk op ALT + F8.

 • Als de eigenschap Besturingselementbron van het formulier of rapport leeg is en u een veld vanaf het deelvenster Lijst met velden naar het formulier of rapport sleept, wordt de eigenschap Besturingselementbron automatisch ingevuld.

 • Als de eigenschap Besturingselementbron van het formulier of rapport een SELECT-instructie of een tabelnaam is, kunt u het deelvenster Lijst met velden schakelen tussen de volgende twee toestanden:

  • Alle databasevelden    Hiermee worden de volgende secties weergegeven: Voor deze weergave beschikbare velden, In gerelateerde tabellen beschikbare velden (als er dergelijke tabellen aanwezig zijn) en In andere tabellen beschikbare velden (als er dergelijke tabellen aanwezig zijn).

  • Alleen recordbronvelden    Hiermee wordt alleen de sectie Voor deze weergave beschikbare velden weergeven.

   Als u tussen de twee modi wilt schakelen, klikt u onder aan het deelvenster Lijst met velden op Alleen velden in huidige recordbron weergeven of op Alle tabellen weergeven.

   Opmerking: Als u de eigenschap Recordbron van het formulier of rapport op een opgeslagen query hebt ingesteld, wordt in het deelvenster Lijst met velden alleen de sectie Voor deze weergave beschikbare velden weergegeven (er is geen optie Alle tabellen weergeven onder aan het deelvenster Lijst met velden). Als u de recordbron wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op een willekeurig veld en klikt u vervolgens op Recordbron bewerken.

 • Als u de eigenschap Recordbron van het formulier of rapport op een tabel hebt ingesteld en u sleept een veld vanuit de sectie In gerelateerde tabellen beschikbare velden van het deelvenster Lijst met velden naar het formulier of rapport, wordt Gegevensbron van het formulier of rapport gewijzigd in een SELECT-instructie waarin het veld is opgenomen dat u wilt toevoegen. Als niet kan worden vastgesteld hoe de tabellen moeten worden gerelateerd, wordt het dialoogvenster Relatie kiezen weergegeven, zodat u de juiste relatie kunt bepalen.

 • Als u een veld vanuit de sectie In andere tabellen beschikbare velden van het deelvenster Lijst met velden naar het formulier of rapport sleept, wordt het dialoogvenster Relatie opgeven weergegeven. Gebruik dit dialoogvenster om een relatie op te geven tussen de andere tabel en de gegevensbron van het formulier of rapport. Als u niet zeker weet welke velden u in dit dialoogvenster moet invoeren, kunt u op Annuleren klikken en de tabelrelaties onderzoeken.

  Meer informatie over relaties vindt u in Tabelrelaties gebruiken of Een relatie maken, bewerken of verwijderen.

  Het kan zijn dat een veld in de sectie In andere tabellen beschikbare velden van het deelvenster Lijst met velden indirect gerelateerd is aan de gegevensbron van het formulier of rapport via een van de tabellen in de sectie In gerelateerde tabellen beschikbare velden. Als dat het geval is en u een veld vanuit een van de gerelateerde tabellen naar het formulier of rapport sleept, kunnen een of meer tabellen vanuit de sectie In andere tabellen beschikbare velden naar de sectie In gerelateerde tabellen beschikbare velden worden verplaatst.

 • Als de recordbron van het formulier of rapport een SELECT-instructie of een opgeslagen query is, kunt u weergeven en bewerken van de recordbron in de opbouwfunctie voor Query's met de rechtermuisknop op elk willekeurig veld in het deelvenster Lijst met velden te klikken op Recordbron bewerken. Als de recordbron een tabel, wordt in deze opdracht de opbouwfunctie voor Query's op de tabel opent. U wordt gevraagd om als u wilt maken van een query op basis van de tabel. Klik op Ja om te wijzigen van de recordbron voor een query of op Nee om de recordbron ongewijzigd te laten.

 • U kunt een tabel in de gegevensbladweergave openen door naast de tabelnaam op Tabel bewerken te klikken of door met de rechtermuisknop op de tabelnaam te klikken in het deelvenster Lijst met velden en vervolgens op Geopende tabel in gegevensbladweergave te klikken.

 • U kunt als volgt via het deelvenster Lijst met velden een opzoekveld aan een tabel toevoegen:

  1. Klik naast de tabel waaraan u een opzoekveld wilt toevoegen op Tabel bewerken.

   De tabel wordt weergegeven in de gegevensbladweergave.

  2. Sleep een veld vanuit het deelvenster Lijst met velden naar het gegevensblad.

  3. De wizard Opzoeken wordt gestart. Volg de aanwijzingen van de wizard. Klik op de laatste pagina op Voltooien.

 • U kunt het deelvenster Lijst met velden vanaf de rechterkant van het Access-werkgebied loskoppelen door de aanwijzer op de titelbalk van het deelvenster Lijst met velden plaatsen totdat deze in een verplaatsen aanwijzer verplaatsingsaanwijzer veranderten sleept u het deelvenster Lijst met velden naar het naar links. U kunt de lijst overal in het werkgebied plaatsen, of u kunt deze aan de linkerkant van het werkgebied dokken door deze te slepen helemaal naar links.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×