Verborgen namen gevonden

Tijdens het uitvoeren van Documentcontrole zijn er verborgen namen in uw werkmap aangetroffen. Met deze namen kan verborgen informatie over Oplosser-scenario's worden opgeslagen. Als u bijvoorbeeld de invoegtoepassing Oplosser gebruikt voor het uitvoeren van een scenario, kunnen er gegevens over de berekeningsparameters en andere gevoelige gegevens zoals verborgen namen in de werkmap worden opgeslagen.

Belangrijk: Microsoft biedt programmeervoorbeelden voor slechts één afbeelding, zonder garanties die geheel of impliciet zijn aangegeven. Dit geldt ook voor maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpmiddelen voor het maken en gebruiken van debug-procedures. Microsoft ondersteuningstechnici kunnen u helpen de functionaliteit van een bepaalde procedure te uitleggen, maar deze voorbeelden worden niet gewijzigd om extra functionaliteit te bieden of een constructie procedure te bieden aan uw specifieke vereisten.

Probleem

Deze verborgen namen in de cache kunnen niet worden verwijderd met Documentcontrole.

Aanbevolen oplossing

Voer de volgende macro uit om verborgen namen te verwijderen. In de macro wordt een berichtvak weergegeven met drie items: (1) of de gedefinieerde naam zichtbaar is of verborgen is, (2) de gedefinieerde naam en (3) waarnaar de naam verwijst (de celverwijzing in de werkmap). U kunt Ja of Nee kiezen om alle gedefinieerde namen te verwijderen of om elke gedefinieerde naam te behouden.

Opmerking: Als u deze macro gebruikt om verborgen namen te verwijderen, werken invoegtoepassingen (zoals Oplosser) of macro's mogelijk niet zoals verwacht en gaan verborgen gegevens die eraan zijn gekoppeld verloren. Deze macro heeft ook invloed op elke gedefinieerde naam die verborgen is, niet alleen de namen die zijn toegevoegd door Oplosser.

Let op: Als de naam van uw werkbladen spaties bevat, wordt er mogelijk een fout weergegeven wanneer u de gedefinieerde naam probeert te verwijderen.

Verborgen namen verwijderen

' Module to remove all hidden names on active workbook
  Sub Remove_Hidden_Names()

    ' Dimension variables.
    Dim xName As Variant
    Dim Result As Variant
    Dim Vis As Variant

    ' Loop once for each name in the workbook.
    For Each xName In ActiveWorkbook.Names

      'If a name is not visible (it is hidden)...
      If xName.Visible = True Then
        Vis = "Visible"
      Else
        Vis = "Hidden"
      End If

      ' ...ask whether or not to delete the name.
      Result = MsgBox(prompt:="Delete " & Vis & " Name " & _
        Chr(10) & xName.Name & "?" & Chr(10) & _
        "Which refers to: " & Chr(10) & xName.RefersTo, _
        Buttons:=vbYesNo)

      ' If the result is true, then delete the name.
      If Result = vbYes Then xName.Delete

      ' Loop to the next name.
    Next xName

  End Sub

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×