Verschillen tussen de open document Text-indeling (. ODT) en de Word-indeling (. docx) die wordt gebruikt in Word voor Internet

Wanneer u een bestand in de open document Text-indeling (. ODT) bewerkt met behulp van Word voor het web en het vervolgens opnieuw opent in Word 2010, ziet u mogelijk enkele opmaak verschillen tussen de oorspronkelijke versie en de bewerkte versie. Ook ziet u mogelijk ook opmaak verschillen wanneer u een open document-tekstbestand opent inWord voor het web. Dit komt door de verschillende functies die door de bestandsindelingen worden ondersteund.

Opmerking: De verschillen die u ziet wanneer u met de twee bestandsindelingen werkt, blijven over het algemeen beperkt tot de opmaak. De gegevens en inhoud worden geconverteerd, maar de opmaak van en de interactie met de gegevens en inhoud kunnen verschillen tussen de indelingen.

Wat gebeurt er als ik een document bewerk in de OpenDocument-tekstindeling?

In de volgende tabel ziet u welke Word voor het web functiegebieden (gedeeltelijk) worden ondersteund in de open document-indeling (. ODT).

  • Ondersteund    Deze functie wordt alleen ondersteund door de Word voor het web en de open document-tekstindeling. Inhoud, opmaak en gebruiksmogelijkheden blijven behouden.

  • Gedeeltelijk ondersteund    De Word voor het web en de open document-tekstindeling ondersteunen deze functie, maar het is mogelijk dat de opmaak en bruikbaarheid van invloed zijn. Er gaan geen tekst of gegevens verloren, maar er kunnen verschillen zijn in de opmaak van de tekst of gegevens en in de manier waarop u met tekst of graphics werkt.

Zie de tabel met grafische functies verderop in dit artikel voor informatie over grafische functies die volledig, gedeeltelijk of niet worden ondersteund in de OpenDocument-indeling.

Gebied

Functie

Onder-steunings-niveau

Opmerkingen

Samenwerking

Afdruk samenvoegen

Ondersteund

De verbinding met de gegevensbron moet opnieuw tot stand worden gebracht als het document wordt bewerkt in een andere ODF-toepassing.

Inhoud

Kruisverwijzingen

Ondersteund

Inhoud

Vergelijkingseditor

Ondersteund

Inhoud

Vergelijkingen

Ondersteund

Inhoud

Voetnoten/eindnoten

Ondersteund

Aangepaste scheidingstekens worden niet ondersteund.

Inhoud

Koptekst/voettekst

Ondersteund

Inhoud

Index

Ondersteund

Indexen met meerdere kolommen worden niet ondersteund.

Inhoud

Eindemarkering invoegen

Gedeeltelijk ondersteund

Bepaalde eigenschappen die aan doorlopende sectie-einden zijn gekoppeld, zoals boven- en ondermarges, kopteksten/voetteksten, randen en regelnummering, kunnen verloren gaan.

Inhoud

Office Art

Ondersteund

Zie de tabel met grafische functies voor meer informatie.

Inhoud

Paginanummering

Ondersteund

Inhoud

Afbeeldingen

Ondersteund

Afbeeldingen in een document dat is gemaakt met OpenOffice, worden niet weergegeven.

Inhoud

Tabellen

Gedeeltelijk ondersteund

Tabellen met meer dan 64 kolommen worden niet ondersteund.

Inhoud

Tekstvakken

Gedeeltelijk ondersteund

Tekstvakken kunnen niet worden genest.

Inhoud

Inhoudsopgave

Gedeeltelijk ondersteund

Gegevens in de inhoudsopgave die met een SEQ-veld zijn gemarkeerd, gaan verloren.

Bewerken

AutoCorrectie

Ondersteund

Bewerken

Knippen/ kopiëren/ plakken

Ondersteund

Bewerken

Slepen en neerzetten

Ondersteund

Bewerken

Enveloppen en etiketten

Ondersteund

Bewerken

Selectie

Ondersteund

Bewerken

Ongedaan maken/ opnieuw/ herhalen

Ondersteund

Bestands-bewerkingen

WSS-integratie

Ondersteund

Opmaak

Randen en arcering

Ondersteund

Arceringspatronen worden niet ondersteund.

Randstijlen voor afbeeldingen worden niet ondersteund. Deze worden geconverteerd naar een ononderbroken lijn.

Opmaak

Opsommingstekens en nummering

Ondersteund

Afstand tussen het nummer/opsommingsteken en de tekst wijkt mogelijk iets af.

Afstand tussen de lijstitems is aangepast aan de regelafstand van het document.

Standaard opsommingstekens in Open Office zien worden weergegeven wanneer. ODT-bestand wordt geopend in Word voor het web.

Opmaak

Decoratieve initialen

Ondersteund

Ankers naar bepaalde gebieden in de marge worden niet ondersteund.

Opmaak

Markeerstift

Ondersteund

Wanneer u het document opslaat, wordt de markering geconverteerd naar een tekenachtergrondkleur.

Opmaak

Horizontale lijnen

Ondersteund

Opmaak

Alinea

Ondersteund

Opmaak

Opmaak weergeven

Ondersteund

Opmaak

Stijlen

Ondersteund

Als u het document opslaat in ODT-indeling, neemt het aantal stijlen toe. Alle opmaak in het ODF-bestand is gebaseerd op stijlen.

Opmaak

Tabs

Ondersteund

Positionele tabs worden niet ondersteund.

Opmaak

Tekstkolommen

Ondersteund

Bepaalde eigenschappen die aan de sectie zijn gekoppeld, gaan mogelijk verloren, zoals boven- en ondermarges, kopteksten/voetteksten, randen en regelnummering.

Opmaak

Tekstrichting

Gedeeltelijk ondersteund

De volgende indelingen voor tekst richtingen worden ondersteund:

van rechts: van rechts naar links en van boven naar beneden

van: van links naar rechts en van boven naar beneden

van: van boven naar beneden; van rechts naar links

De tekstrichting in een tabelcel wordt niet ondersteund.

Opmaak

Positie

Gedeeltelijk ondersteund

De positie van bepaalde tekstvakken, frames en vormen kan afwijken, afhankelijk van het type anker dat wordt gebruikt.

Infrastructuur

Bladwijzers

Ondersteund

Infrastructuur

Velden

Gedeeltelijk ondersteund

Velden die niet worden ondersteund, worden geconverteerd naar tekst zonder opmaak.

Velden die worden ondersteund, blijven behouden als velden.

SEQ -velden worden niet ondersteund en beïnvloeden de werking van inhoudsopgaven en bijschriften.

Infrastructuur

Hyperlinks

Ondersteund

In OpenOffice-documenten wordt geen stijl voor hyperlinks toegepast, maar de hyperlinks werken wel.

Infrastructuur

OLE

Gedeeltelijk ondersteund

Objecten die zijn ingesloten in een document dat is gemaakt in OpenOffice, worden niet weergegeven. Het afbeeldingstype wordt niet ondersteund en de koppeling is relatief.

Internationaal

IME

Ondersteund

Internationaal

Twee regels in één

Ondersteund

Afdrukken

Ondersteund

Controle

Automatische taaldetectie

Ondersteund

Controle

Taaleigenschappen

Ondersteund

Controle

Spelling

Ondersteund

Tekstgebieden die zijn gemarkeerd met 'Geen spelling- of grammaticacontrole uitvoeren', raken deze eigenschap kwijt. De spelling en grammatica van de tekst worden wel gecontroleerd.

Grafische functies

In de volgende tabel ziet u welke grafische functies (gedeeltelijk) worden ondersteund in de OpenDocument-tekstindeling (.odt).

  • Ondersteund     Deze functie wordt alleen ondersteund door de Word voor het web en de open document-indeling. Graphics waarvoor deze functie is gebruikt, zien er over het algemeen hetzelfde uit en werken hetzelfde in beide indelingen.

  • Gedeeltelijk ondersteund     Deze functie wordt alleen ondersteund door de Word voor het web en de open document-indeling, maar afbeeldingen kunnen er anders uitzien dan in de indelingen. Er gaan meestal geen gegevens verloren, maar er kunnen verschillen zijn in de opmaak van de graphics en in de manier waarop u ermee werkt.

Basisvormen

Ondersteuningsniveau

Opmerkingen

Vormen

Ondersteund

Tekstvakken

Ondersteund

Deze worden ondersteund, behalve voor objecten in tekstvakken die gedeeltelijk worden ondersteund voor Word 2010. SmartArt-graphics, vormen of tekstvakken in een tekstvak worden niet ondersteund en gaan verloren als u het bestand opent.

WordArt

Ondersteund

Opties voor 3D-vormen

Ondersteund

Afbeeldingen

Ondersteund

Deze worden ondersteund, behalve voor de invoeg- en koppelingsoptie, die niet worden ondersteund in ODF.

Objecten in grafieken

Ondersteund

Deze worden geconverteerd naar een groep die de grafiek en de objecten bevat. Aangezien Word 2010 geen ondersteuning biedt voor een groep die een grafiek bevat, wordt de groepering van de objecten opgeheven als u het bestand opent in Word 2010.

Aantekening in inkt

Ondersteund

De aantekening in inkt wordt geconverteerd naar een EMF-afbeelding (Enhanced Metafile).

Groep objecten

Gedeeltelijk ondersteund

Sommige objecten kunnen niet samen worden gegroepeerd in Word 2010, zodat de objecten niet worden gegroepeerd wanneer u het open document-bestand opent. Dit omvat alle items die zijn gegroepeerd met een grafiek en een afbeelding, gegroepeerd met een shape, tekstvak of OLE-object.

Zichtbaarheid van objecten

Gedeeltelijk ondersteund

Onzichtbare objecten worden zichtbaar wanneer u het bestand hebt opgeslagen en het vervolgens weer opent in Word 2010.

Objectranden

Ondersteund

Niet alle randstijlen worden ondersteund. Randstijlen die niet worden ondersteund, worden opgeslagen in de standaardrandstijl (een zwarte ononderbroken lijn).

Opvullingen van objecten

Ondersteund

Deze worden ondersteund, behalve voor een opvulling met een kleurovergang die meer dan twee kleurovergangsbeëindigingen heeft. Hierbij gaan alle kleurovergangsbeëindigingen na de eerste twee verloren.

Lijnopmaak

Ondersteund

Niet alle lijn- en lijneindestijlen worden ondersteund in de ODS-indeling. Stijlen die niet worden ondersteund, worden opgeslagen in de standaardstijl (respectievelijk een zwarte ononderbroken lijn en een geopende pijl).

Afbeeldingskleuren wijzigen

Gedeeltelijk ondersteund

Sommige kleurwijzigingen hebben een equivalent in de ODS-indeling, zoals zwart-wit. Andere kleurwijzigingen hebben geen equivalent en worden geconverteerd. De afbeelding ziet er hetzelfde uit, maar de kleurwijziging kan niet meer worden gewijzigd of verwijderd.

Afbeeldingsstijlen

Gedeeltelijk ondersteund

Randen worden gedeeltelijk ondersteund, maar kunnen er anders uitzien.

Naar boven

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×