Beter toegankelijke PowerPoint-presentaties maken

Beter toegankelijke dia's maken

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

Plaats de inhoud in uw PowerPoint dia's in de voorgenomen leesorde, zodat de schermlezers deze correct lezen voor gebruikers met een gezichts- of leesbeperking.

Dia's met de juiste leesrichting maken

 1. Open PowerPoint.

  Tip: Als PowerPoint al is geopend, selecteert u Bestand > Nieuw.

 2. Selecteer een bestaande diasjabloon behalve Lege presentatie en selecteer vervolgens Maken.

  Tip: Als u wilt zoeken naar bestaande toegankelijke sjablonen, typt u 'toegankelijk' in het zoekveld en drukt u op Enter.

 3. Voeg de dia-inhoud toe. Zorg ervoor dat u de standaarddia-elementen niet verwijdert of opnieuw rangschikt.

 4. Als u nieuwe toegankelijke dia's aan uw presentatie wilt toevoegen, selecteert u Start > Nieuwe dia. Selecteer in het menu Nieuwe dia een dia-indeling die het beste bij uw doeleinden past, behalve de lege indeling.

De leesorde wijzigen

Als u een aangepaste dia nodig hebt of als u de bestaande dia hebt gewijzigd, kunt u de leesorder herstellen.

 1. Selecteer Start > Schikken > Selectievenster.

  Objecten in de dia worden in omgekeerde volgorde weergegeven. Een schermlezer begint onder aan een lijst met lezen.

  Gebruikersinterface van PowerPoint met- items in het deelvenster Selectie en de knoppen Naar voren/Naar achteren.
 2. Als u de leesrichting wilt aanpassen, wijzigt u de rangschikking van de objecten in de lijst. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep een object naar een nieuwe locatie.

  • Selecteer een object en selecteer vervolgens Naar alternatieve tekst of Naar achteren alternatieve tekst .

 3. Als u de leesvolgorde wilt controleren, selecteert u de dia en drukt u herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u alle objecten in de dia hebt doorgelicht. Telkens wanneer u op de Tab-toets drukt, wordt de focus verplaatst naar het volgende object dat een schermlezer zal lezen.

Wilt u nog meer?

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gratis, kant-en-klare sjablonen downloaden

Een bestand opslaan

Training voor Excel

Training voor Word

Training voor PowerPoint

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×