Tabellen toevoegen

Velden combineren met het gegevenstype Berekend

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

Probeer het zelf

Gebruik berekende velden voor het samenvoegen van gegevens uit afzonderlijke velden, zoals voor- en achternaam; of voor het berekenen van datums, zoals besteldatum plus vijf dagen.

U kunt berekende velden gebruiken voor:

 • het berekenen van waarden die niet in uw gegevens voorkomen.

 • het opgeven van criteria voor query's.

Combineer bijvoorbeeld voor- en achternamen om deze volledig in een naamveld weer te geven, bijvoorbeeld:

[Voornaam] + " " + [Achternaam]

De plustekens (+) combineren de waarde in het veld Voornaam met een spatie (tussen aanhalingstekens) en de waarde in het veld Achternaam.

U kunt ook de hoeveelheid, de prijs en de btw berekenen voor een artikel in een bestelling om de totaalprijs weer te geven, bijvoorbeeld:

([Hoeveelheid]*[Prijs per eenheid])+([Hoeveelheid]*[Prijs per eenheid]*[Btw])

Opmerking: De berekening kan geen velden uit andere tabellen of query's omvatten. De resultaten van de berekening zijn alleen-lezen, maar kunnen worden gebruikt als waarden in andere berekende velden.

Berekende velden geven resultaten weer op basis van het gegevenstype dat u hebt gekozen.

Gegevenstype

Resultaten

Voorbeeld

Tekst

Geeft berekende gegevens weer als een teksttekenreeks, precies zoals deze zijn getypt in de velden waarnaar wordt verwezen.

U kunt volledige namen weergeven als u de waarden uit de velden Voornaam en Achternaam combineert met een spatie ertussen. Als u ervoor wilt zorgen dat namen goed worden gesorteerd, verwijdert u De, Een en Het aan het begin van een boektitel.

Getal

Geeft berekende waarden weer als een getal, dat kan worden gebruikt in andere wiskundige berekeningen.

Als u het minimumvoorrraadniveau wilt weergegeven, trekt u de gemiddelde brekage af van de gemiddelde kwartaalverkoop.

Valuta

Geeft berekende gegevens weer in de geselecteerde notatie voor valuta.

Als u het totaalbedrag in de opgegeven valuta wilt weergeven, vermenigvuldigt u de hoeveelheid bestellingen met de prijs per eenheid.

Ja/Nee

Geeft berekende gegevens weer als Ja of Nee. Slaat gegevens op als een Booleaanse waarde.

Als u Ja wilt weergeven als de totale korting groter is dan het minimum dat voor verzenden is vereist en Nee als dat niet zo is, vermenigvuldigt u het totaal aantal bestellingen met de korting en valideert u de uitkomst tegen het minimumaankoopbedrag waarbij u gratis mag verzenden.

Datum/tijd

Geeft berekende gegevens weer als een datum- of tijdstempel.

Als u de geschatte afleverdatum wilt weergeven, voegt u de geschatte verzendtijd toe aan de besteltijd.

 1. Selecteer een tabel.

  Een tabel in Access selecteren
 2. Selecteer Klikken om toe te voegen > Berekend veld en selecteer vervolgens een gegevenstype.

  Een nieuw veld toevoegen met het gegevenstype Berekend veld
 3. Voer een berekening voor het veld in en klik op OK.

  De berekening in het nieuwe berekende veld maken

  Typ zelf de expressie of selecteer expressie-elementen, velden en waarden om ze in het bewerkveld van de expressie te plaatsen.

  Opmerking: Begin in een berekend veld de expressie niet met een gelijkteken (=).

 4. Typ in de koptekst van het veld een naam voor het berekende veld en druk vervolgens op Enter.

  Een veld in een Access-tabel een naam geven

  Opmerking: Als u de uitvoer van een berekend veld wilt wijzigen of bewerken, selecteert u de kolom. Selecteer vervolgens Velden > Expressie wijzigen.

Als u een berekend veld aan een tabel hebt toegevoegd, wordt de berekening uitgevoerd telkens als u gegevens toevoegt of wijzigt.

Wilt u meer zien?

Leren hoe u een expressie maakt

Training voor Excel

Training voor Outlook

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×