Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.
Visio-tekeningen weergeven of afdrukken met Visio Viewer

Met Visio Viewer kunt u Visio-tekeningen openen, weergeven of afdrukken, zelfs als Visio niet is geïnstalleerd. U kunt met Visio Viewer echter geen Visio-tekening bewerken, opslaan of maken. Daarvoor moet een volledige versie van Visio zijn geïnstalleerd. Als u diagrammen in een volledige versie van Visio maakt en bewerkt en deze diagrammen verzendt naar iemand die geen Visio heeft, kan die persoon Visio Viewer gebruiken om het diagram weer te geven.

Als u een beheerder bent die een groep gebruikers ondersteunt die kunnen profiteren van het gebruik van Visio Viewer, moet u er rekening mee houden dat u groepsbeleid kunt gebruiken om 'Microsoft Edge met IE-modus' voor uw organisatie te configureren. Zie InternetExplorerIntegrationLocalFileExtensionAllowList in het artikel 'Microsoft Edge – Policies' voor meer informatie.

Onze aanbevolen tool is de Visio Online Viewer

Voor personen die geen Visio-licentie hebben, raden we u aan Visio voor het web te gebruiken om Visio bestanden weer te geven. Zodra u zich hebt aangemeld bij uw Microsoft 365-account, kunt u toegang krijgen tot elk Visio bestand dat is opgeslagen in OneDrive of SharePoint en vervolgens het bestand daar selecteren om het te openen. Het bestand wordt geopend in uw browser in Visio voor het web, zodat u een alleen-lezenweergave van het bestand krijgt. 

Waar vind ik Visio Viewer

Download de meest recente versie van Visio Viewer via het Microsoft Downloadcentrum.

Notities: 

 • Visio Viewer 2010 kan Visio-tekeningen (.vsd-bestanden) openen die zijn opgeslagen in Visio 2000, 2002, 2003, 2007 en 2010. Visio Viewer 2010 kan ook Visio XML-tekeningen (.vdx-bestanden) openen die zijn opgeslagen in Visio 2002, 2003 en 2007.

 • Visio Viewer 2013 kan Visio-tekeningen (.vsd-bestanden) openen die zijn opgeslagen in Visio 2000, 2002, 2003, 2007, 2010 en 2013. Visio Viewer 2013 kan ook Visio XML-tekeningen (.vdx-bestanden) openen die zijn opgeslagen in Visio 2002, 2003 en 2007.

 • Visio Viewer 2016 kan Visio-tekeningen (.vsd-bestanden) openen die zijn opgeslagen in Visio 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013 en 2016. Visio Viewer 2016 kan ook Visio XML-tekeningen (.vdx-bestanden) openen die zijn opgeslagen in Visio 2002, 2003 en 2007.

Uw systeem voor ons instellen Visio Viewer met Microsoft Edge in de IE-modus

Achter de schermen heeft Visio Viewer de hulp nodig van een Microsoft-webbrowser om Visio tekeningen weer te geven. Internet Explorer 11 wordt niet meer ondersteund in Microsoft 365. Maar als Microsoft Edge in de IE-modus is ingesteld op uw pc, werkt Visio Viewer zoals bedoeld.

Vereisten

 • Internet Explorer 11 is geïnstalleerd en ingeschakeld als een Windows-functie op de pc. (Dit is nodig omdat Microsoft Edge Internet Explorer gebruikt tijdens het uitvoeren in de IE-modus.)

 • De Visio desktop-app is niet geïnstalleerd op uw pc. (Visio Viewer is alleen voor gebruik op pc's waarop de Visio-desktop-app niet is geïnstalleerd.)

 • Visio Viewer is geïnstalleerd op de pc.

Deze informatie toevoegen aan het register

Sla het volgende codeblok op als een REG-bestand en importeer het in het register. Het koppelt 'Microsoft Edge aan de IE-modus' aan het .vsdx-bestandstype. Het wijzigen van het register moet met grote zorg worden uitgevoerd. Zie Registersubsleutels en -waarden toevoegen, wijzigen of verwijderen met behulp van een REG-bestand voor instructies.

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.vsdx\OpenWithProgids] 
"MSEdgeIEModeVSDX"=hex(0):

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\MSEdgeIEModeVSDX] 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\MSEdgeIEModeVSDX\Application] 
"ApplicationCompany"="Microsoft Corporation" 
"ApplicationName"="Microsoft Edge with IE Mode" 
"ApplicationIcon"="C:\\Program Files (x86)\\Microsoft\\Edge\\Application\\msedge.exe,4" 
"AppUserModelId"="" 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\MSEdgeIEModeVSDX\DefaultIcon] 
@="C:\\Program Files (x86)\\Microsoft\\Edge\\Application\\msedge.exe,4" 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\MSEdgeIEModeVSDX\shell] 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\MSEdgeIEModeVSDX\shell\open] 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\MSEdgeIEModeVSDX\shell\open\command] 
@="\"C:\\Program Files (x86)\\Microsoft\\Edge\\Application\\msedge.exe\" -ie-mode-file-url -- \"%1\"" 


De juiste instelling van 'Microsoft Edge met IE-modus' en Visio Viewer bevestigen

Nadat u de bovenstaande procedure hebt uitgevoerd, opent u Bestandenverkenner en navigeert u naar een Visio.vsd/.vsdx-bestand. 

Het bestandspictogram moet er nu als volgende uitzien: 

Wanneer het registerproces is voltooid, verandert het pictogram van het VSDX-bestand in een Microsoft Edge symbool.

En wanneer u met de rechtermuisknop op het bestandspictogram klikt, moet het menu een optie Openen metvoor Microsoft Edge met de IE-modus bevatten, zoals wordt weergegeven in deze afbeelding:

Wanneer u met de rechtermuisknop op een VSDX-bestandspictogram klikt, bevat het menu een optie voor het openen van bestanden voor 'Microsoft Edge met IE-modus'.

Het pictogram bestand en de optie hierboven geven aan dat Visio Viewer correct is ingesteld in uw systeem om weer te geven. VSDX-bestanden. 

Een tekening bekijken in Visio Viewer

Wanneer u een tekening met Visio Viewer opent, wordt de tekening weergegeven in een browservenster. Als de tekening uit meerdere pagina's bestaat, zijn de pagina's beschikbaar als tabbladen aan de onderkant van de viewer.

De tekening verplaatsen

 1. Zoek de tekening die u wilt openen.

 2. Dubbelklik op de tekening om deze te openen.

  Notities: 

  • Visio Viewer geeft geen stencils, deelvensters, linialen, hulplijnen en begeleidingspunten weer. Visio Viewer ondersteunt ook geen ingesloten DGN-tekeningen, gedraaide pagina's, meer dan één hyperlink die aan een vorm is gekoppeld, hyperlinks die aan de pagina zijn gekoppeld en eigenschappen van een tekenpagina.

  • Aangepaste opvulstijlen, lijnstijlen en sommige regeleinden zien er in Visio Viewer mogelijk niet hetzelfde uit als wanneer u de tekening opent met Visio.

 • Klik op de tekening en sleep om de tekening te verplaatsen in het browservenster, of gebruik de schuifbalken of pijltoetsen.

  Tip: Als u niet wilt slepen, kunt u ook op de schuifbalken klikken of op de pijltjestoetsen drukken om uw tekening te verplaatsen. U kunt ook de wielknop draaien om omhoog en omlaag te pannen of op SHIFT drukken en aan het wieltje draaien om naar links en rechts te pannen.

 • Als u wilt inzoomen op een specifiek gebied in de tekening, drukt u op Ctrl+Shift en sleept u een rechthoek rond het gebied dat u wilt vergroten.

 • U centreert de pagina in de browser door met de rechtermuisknop op de tekening te klikken, te klikken op In- en uitzoomen en vervolgens te klikken op Hele pagina.

 • Als u naar een andere pagina in de tekening wilt gaan, klikt u onder in het tekenvenster op de paginatab.

In- en uitzoomen

Voer een van de volgende opties uit om op uw tekening in en uit te zoomen:

 • Klik met de rechtermuisknop en klik vervolgens op Inzoomen om op uw tekening in te zoomen. Of klik op de knop Inzoomen Bijschrift 4 op de Visio Viewer werkbalk. U kunt ook op Alt+F7 drukken.

 • Als u wilt inzoomen op een specifiek gebied in de tekening, drukt u op Ctrl+Shift en sleept u een rechthoek rond het gebied dat u wilt vergroten.

 • Als u wilt inzoomen op een specifiek punt in de tekening, drukt u op Ctrl+Shift en klikt u op het punt dat u wilt vergroten.

 • Klik met de rechtermuisknop op de tekening en klik vervolgens op Uitzoomen om op uw tekening uit te zoomen. Of klik op de knop Uitzoomen Bijschrift 4 op de Visio Viewer werkbalk. U kunt ook op Alt+Shift+F7 drukken.

 • Als u wilt uitzoomen op een bepaald punt in de tekening, drukt u op Ctrl+Shift en klikt u met de rechtermuisknop op het punt waarop u wilt uitzoomen.

 • Als u de tekening wilt in- of uitzoomen met een zoompercentage, klikt u met de rechtermuisknop op de tekening, klikt u op In- en uitzoomen en vervolgens op een zoompercentage of kiest u een zoompercentage in het zoomvak in- en uitzoomen op de Visio Viewer werkbalk.

 • Als u wilt uitzoomen en de hele pagina in het Visio Viewer venster wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op de tekening, klikt u op In- en uitzoomen en vervolgens op Hele pagina of klikt u op de knop Pagina in- en uitzoomen Knop op de werkbalk Visio Viewer.

Uw tekening centreren in het venster van Visio Viewer

Voer een van de volgende opties uit om uw tekening in uw browservenster te centreren:

 • Klik met de rechtermuisknop op de tekening, klik op In- en uitzoomen en klik vervolgens op Hele pagina.

 • Klik op de knop Pagina in- en uitzoomen Knop op de werkbalk Visio Viewer.

 • Sleep uw tekening naar het midden van het browservenster.

Een hyperlink volgen

 1. Plaats de aanwijzer over een vorm die een hyperlink bevat.

 2. Klik op de vorm.

Opmerking: Klik op de knop Terug in uw browser om terug te keren naar uw Visio-tekening nadat u een hyperlink hebt gevolgd die in hetzelfde venster wordt geopend.

Naar een andere pagina gaan

Voer een van de volgende opties uit om naar een andere pagina in uw tekening te gaan:

 • Klik onder in het tekenvenster op de paginatab van de pagina waar u naartoe wilt gaan.

 • Klik met de rechtermuisknop op de tekening, klik op Naar pagina gaan en klik vervolgens op de gewenste pagina.

Sneltoets U kunt ook op Ctrl+Page Down drukken om naar de volgende pagina te gaan en Ctrl+Page Up om naar de vorige pagina te gaan.

Shapegegevens weergeven die in een shape zijn opgeslagen

 • Dubbelklik op een shape in de Visio-tekening.

Shapegegevens worden weergegeven op het tabblad Eigenschappen van shape van het dialoogvenster Eigenschappen. Als dit tabblad leeg is, bevat de shape geen gegevens.

Een tekening afdrukken vanuit Visio Viewer

Wanneer u een Visio tekening afdrukt met Visio Viewer, wordt deze afgedrukt vanuit uw webbrowser, niet vanuit Visio.

 1. Stel de weergave van het diagram in het browservenster in op dezelfde zoomfactor en hetzelfde middelpunt als u op de afgedrukte pagina wilt gebruiken.

  Als u de gehele tekening wilt afdrukken, geeft u de gehele tekening in het browservenster weer en plaatst u de tekening in het midden van het venster. (Klik met de rechtermuisknop op de tekening > In- en uitzoomen > Hele pagina.)

 2. Open de opties voor pagina-instelling van de browser om de printerinstellingen op te geven. 

 3. Gebruik de optie Afdrukvoorbeeld van de browser om te kijken hoe het diagram eruitziet wanneer dit wordt afgedrukt.

  Als het diagram er niet naar wens uitziet, sluit u het dialoogvenster Afdrukvoorbeeld, plaatst u het diagram opnieuw in het midden en wijzigt u de zoominstelling op basis van de gewenste weergave van het diagram op de pagina.

  Notities: 

  • Als u instellingen in het dialoogvenster Afdrukvoorbeeld wijzigt wanneer u de afdruk voorbereidt, wordt de tekening mogelijk onjuist afgedrukt. Wijzig geen instellingen in dit dialoogvenster om dit probleem te vermijden. Als u uw printerinstellingen moet wijzigen, dient u ze voordat u afdrukt te wijzigen via het dialoogvenster Pagina-instelling.

  • Wanneer u een Visio tekening afdrukt met Visio Viewer, wordt deze afgedrukt vanuit uw webbrowser, niet vanuit Visio. Afdrukken vanuit een browser betekent dat uw tekening er mogelijk niet precies hetzelfde uitziet als wanneer u deze afdrukt vanuit Visio; U hebt minder controle over het afdrukproces en u kunt slechts één pagina tegelijk afdrukken.

  • Wanneer u Visio tekeningen vanuit uw webbrowser afdrukt, worden dezelfde zoomfactor en hetzelfde middelpunt gebruikt in het browservenster op de afgedrukte pagina, dus wat u op uw monitor ziet, is een benadering van wat er wordt afgedrukt. Controleer echter altijd het afdrukvoorbeeld voordat u uw tekening afdrukt, zodat u er zeker van bent dat deze wordt afgedrukt zoals u dat wilt.

De eigenschappen van de tekening en de viewer tijdelijk wijzigen

 1. Klik op de werkbalk Visio Viewer op de knop Eigenschappen Parameterexpressie.

 2. Gebruik de opties op het tabblad Weergave, het tabblad Lagen en het tabblad Opmerkingen om onderdelen van de tekening en de viewer te verbergen en weer te geven.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×