Vlag1-20 (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De velden Vlag1 tot en met Vlag20 geven aan of een taak, resource of toewijzing is gemarkeerd voor een verdere actie of type identificatie. Als u een taak wilt markeren, klikt u op Ja in het Vlagveld. Als een taak niet gemarkeerd moet zijn, klikt u op Nee. De vlagvelden zijn standaard ingesteld op Nee.

De velden Vlag1 tot en met 20 zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Ja/Nee

Vlag1-20 (taakvelden)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Aanbevolen gebruik    Gebruik een van de aangepaste Vlagvelden als u Ja/Nee-waarden in taakgegevens wilt opnemen. Voeg een aangepast Vlagveld aan een taakblad toe als u bepaalde taken wilt markeren voor weergave, filtering, opmaak of bewerking. U kunt het Vlagveld ook gebruiken om aangepaste opmaak op te geven voor de Gantt-balken van speciale taken.

Voorbeeld    U wilt gespecialiseerde boekhoudgegevens bijhouden voor bepaalde taken. U voegt een Vlagveld toe en klikt op Ja in dit veld voor elke taak die moet worden gemarkeerd. Vervolgens filtert u op dit Vlagveld zodat u uitsluitend met de taken die met Ja zijn gemarkeerd kunt werken.

Opmerkingen    In het dialoogvenster Aangepaste velden kunt u waardenlijsten, formules en grafische indicatoren voor een Vlagveld definiëren. Als u een formule opgeeft, wordt dit veld een alleen-lezen veld.

U kunt de gemaakte aangepaste velden ook kopiëren naar andere projectbestanden. Verder kunt u in het dialoogvenster Beheer aangepaste kenmerken verwijderen die u aan het aangepaste veld hebt toegewezen,

Vlag1-20 (resourcevelden)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Aanbevolen gebruik    Gebruik een van deze Vlagvelden wanneer u Ja/Nee-gegevens aan resourcegegevens wilt toevoegen. Voeg een aangepast vlagveld aan een resourceblad toe wanneer u bepaalde resources wilt markeren omdat u deze wilt bekijken, filteren, opmaken of bewerken.

Voorbeeld    U wilt contractresources bekijken die zich in verschillende groepen bevinden. U kunt een aangepast Vlagveld toevoegen en in het veld voor elke contractresource die u wilt bekijken op Ja klikken. Vervolgens kunt u op dat vlagveld filteren zodat u alleen de resources te zien krijgt die met Ja zijn gemarkeerd.

Opmerkingen     In het dialoogvenster Aangepaste velden kunt u waardenlijsten, formules en grafische indicatoren voor een Vlagveld definiëren. Als u een formule opgeeft, wordt dit een alleen-lezen veld. Bovendien kunt u dit dialoogvenster Velden aanpassen gebruiken om het Vlagveld een nieuwe naam te geven die de gegevens beschrijft die u definieert of om eventuele aangepaste kenmerken te verwijderen die u aan een aangepast veld hebt toegewezen.

In het dialoogvenster Beheer kunt u de door u gemaakte aangepaste velden naar andere projectbestanden kopiëren.

Vlag1-20 (toewijzingsvelden)

Type invoer    Ingevoerd

Aanbevolen gebruik    Gebruik een van de aangepaste vlagvelden als u Ja/Nee-gegevens wilt toevoegen aan de toewijzingsinformatie. Voeg een Vlagveld toe aan het bladgedeelte van de weergaven Taakgebruik of Resourcegebruik als u bepaalde toewijzingen wilt markeren voor weergave, filteren, opmaak of bewerking.

Voorbeeld    U wilt toewijzingen aan aannemers bekijken. Voeg een aangepast Vlagveld toe en klik daarin op Ja voor elke toewijzing aan een aannemer. Vervolgens kunt u filteren op dat vlagveld en alleen de toewijzingen weergeven die zijn gemarkeerd met Ja.

Opmerkingen    In het dialoogvenster Aangepaste velden kunt u waardenlijsten, formules en grafische indicatoren voor een Vlagveld definiëren. Als u een formule opgeeft, wordt dit veld een alleen-lezen veld.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×