WaardeInstellen, macroactie

Gebruik de macroactie WaardeInstellen om de waarde van een veld, besturingselement of eigenschap van Access in te stellen in een formulier, een formuliergegevensblad of een rapport.

Opmerking: U kunt de macroactie WaardeInstellen niet gebruiken om de waarde in te stellen van een Access-eigenschap die een object oplevert.

Opmerking: Deze actie is niet toegestaan als de database niet wordt vertrouwd.

Instelling

De macroactie WaardeInstellen heeft de volgende argumenten.

Actieargument

Beschrijving

Item

De naam van het veld, het besturingselement of de eigenschap waarvan u de waarde wilt instellen. Typ de naam van het veld, het besturingselement of de eigenschap in het vak Item in het gedeelte Actieargumenten van het macro-ontwerpvenster. U moet de volledige syntaxis gebruiken om naar dit item te verwijzen, zoals naambesturingselement (voor een besturingselement in het formulier of rapport van waaruit de macro is aangeroepen) of Forms! formuliernaam!naam van besturingselement. Dit is een verplicht argument.

Expressie

De expressie die in Access wordt gebruikt om de waarde voor dit item in te stellen. U moet altijd de volledige syntaxis gebruiken om te verwijzen naar objecten in de expressie. Als u bijvoorbeeld de waarde in een besturingselement Salaris van een werknemersformulier met 10 procent wilt verhogen, gebruikt u Forms!Employees!Salary*1.1. Dit is een verplicht argument.

Opmerking: Typ geen gelijkteken (=) vóór de expressie in dit argument. Als u dat doet, wordt de expressie geëvalueerd in Access en wordt deze waarde vervolgens als de expressie gebruikt in dit argument. Dit kan leiden tot onverwachte resultaten als de expressie bestaat uit een tekenreeks.

Als u bijvoorbeeld ='Tekenreeks1' typt voor dit argument, wordt de expressie eerst als Tekenreeks1 geëvalueerd. Vervolgens wordt Tekenreeks1 gebruikt als de expressie in dit argument, waarbij er vanuit wordt gegaan dat het formulier of rapport van waaruit de macro is aangeroepen een besturingselement of eigenschap met de naam Tekenreeks1 bevat.

Opmerking: Klik in een Access-database (.mdb of .accdb) op de knop Bouwen om met de opbouwfunctie voor expressies een expressie te maken voor deze argumenten.

Opmerkingen

U kunt deze actie gebruiken om een waarde in te stellen voor een veld of besturingselement in een formulier, een formuliergegevensblad of een rapport. U kunt de actie ook gebruiken om in elke weergave een waarde op te geven voor bijna alle eigenschappen van een besturingselement, formulier of rapport. Als u wilt weten of een bepaalde eigenschap kan worden ingesteld met een macro en in welke weergaven dit kan, raadpleegt u het Help-onderwerp voor die eigenschap in Visual Basic Editor.

U kunt ook de waarde instellen voor een veld in de onderliggende tabel van een formulier, zelfs als het formulier geen besturingselement heeft dat afhankelijk is van het veld. Gebruik de syntaxis Forms!formuliernaam!veldnaam in het vak Item om de waarde voor een dergelijk veld in te stellen. U kunt ook verwijzen naar een veld in de onderliggende tabel van een rapport via de syntaxis Reports!rapportnaam!veldnaam. Het rapport moet dan wel een besturingselement bevatten dat afhankelijk is van dit veld, of er moet in een berekend besturingselement in het rapport worden verwezen naar het veld.

Als u de waarde van een besturingselement op een formulier instelt, worden de validatieregels op formulierniveau van het besturingselement niet geactiveerd door de macroactie WaardeInstellen. Wel is het zo dat de validatieregels op tabelniveau van het onderliggende veld worden geactiveerd als het besturingselement een afhankelijk besturingselement is. De macroactie WaardeInstellen resulteer ook in herberekening van het item, maar dit hoeft niet altijd direct te gebeuren. Gebruik de macroactie SchermBijwerken om het scherm direct bij te werken en de herberekening meteen te voltooien. De waarde die u in een besturingselement instelt met behulp van de macroactie WaardeInstellen wordt ook niet beïnvloed door het instellen van een invoermasker in de eigenschap Invoermasker van het besturingselement of van het onderliggende veld.

Als u de waarde van een besturingselement wilt wijzigen, kunt u de actie WaardeInstellen gebruiken in een macro die is opgegeven met de gebeurteniseigenschap AfterUpdate van het besturingselement. U kunt de actie WaardeInstellen echter niet gebruiken in een macro die is opgegeven met de gebeurteniseigenschap BeforeUpdate van een besturingselement om de waarde van het besturingselement te wijzigen. U kunt de actie WaardeInstellen overigens wel gebruiken om de waarde van andere besturingselementen te wijzigen. U kunt de actie WaardeInstellen ook gebruiken in een macro die is opgegeven met de eigenschap BeforeUpdate of AfterUpdate van een formulier om de waarde van een van de besturingselementen in de huidige record te wijzigen.

Opmerking: U kunt de macroactie WaardeInstellen niet gebruiken om de waarde van de volgende besturingselementen in te stellen:

  • Afhankelijke besturingselementen en berekende besturingselementen in rapporten.

  • Berekende besturingselementen in formulieren.

Tips

U kunt de macroactie WaardeInstellen gebruiken om een formulier te verbergen of weer te geven in de formulierweergave. Typ Forms!formuliernaam.Visible in het vak Item en Nee of Ja in het vak Expressie. Als u de eigenschap Visible van een modaal formulier instelt op Nee, wordt het formulier verborgen en is het niet meer modaal. Als u de eigenschap instelt op Ja, wordt het formulier opnieuw weergegeven en is het weer modaal.

Als u de actie WaardeInstellen gebruikt in een macro om de waarde van een besturingselement te wijzigen of om nieuwe gegevens toe te voegen, worden gebeurtenissen zoals BeforeUpdate, BeforeInsert en Change niet geactiveerd, hoewel dit gebeurtenissen zijn die optreden wanneer u via de gebruikersinterface gegevens in deze besturingselementen wijzigt of invoert. Deze gebeurtenissen worden evenmin geactiveerd als u de waarde van het besturingselement instelt met behulp van een VBA-module (Visual Basic for Applications).

Deze actie is niet beschikbaar in een VBA-module. Stel de waarde rechtstreeks in VBA in.

Voorbeeld

De waarde van een besturingselement instellen met een macro

De volgende macro opent het formulier Producten toevoegen met een knop op het formulier Leveranciers. Dit toont het gebruik van de macroacties Echo, SluitenFormulierOpenen, WaardeInstellen, en NaarBesturingselementGaan. Met de actie WaardeInstellen stelt u het besturingselement Leverancier-id in het formulier Producten in op de huidige leverancier op het formulier Leveranciers. Met de actie NaarBesturingselementGaan verplaatst u daarna de focus naar het veld Categorie-id, waar u gegevens voor het nieuwe product kunt gaan invoeren. Deze macro moet worden gekoppeld aan de knop Producten toevoegen in het formulier Leveranciers.

Actie

Argumenten: instelling

Opmerking

Echo

Echo ingeschakeld: nee

Bijwerken van scherm stoppen tijdens het uitvoeren van de macro.

Sluiten

Objecttype: Formulier

Objectnaam: Productlijst

Opslaan: nee

Sluit het formulier Productlijst.

FormulierOpenen

Formuliernaam: Producten

Weergave: Formulier

Gegevensmodus: Toevoegen

Venstermodus: Normaal

Open het formulier Producten.

WaardeInstellen

Item: [Formulieren]![Producten]![Leverancier-id]

Expressie: Leverancier-id

Stel het besturingselement Leverancier-id in op de huidige leverancier in het formulier Leveranciers.

NaarBesturingselementGaan

Naam van besturingselement: Categorie-id

Ga naar het besturingselement Categorie-id.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×