Wat is het lograpport Gebruikersactiviteit?

Het lograpport Gebruikersactiviteit laat zien wanneer gebruikers bepaalde acties hebben uitgevoerd in OneDrive voor werk of school. Hieronder volgen beschrijvingen van de gebeurtenissen die zijn vastgelegd in uw lograpport Gebruikersactiviteiten.

Interne gebruikers zijn gebruikers binnen uw Microsoft 365-abonnement en externe gebruikers zijn gebruikers die geen deel uitmaken van uw lijst met gebruikers in Microsoft 365.

Opmerking: Momenteel wordt de bètaversie van het lograpport OneDrive voor werk of school Gebruikersactiviteiten gebruikt. De gegevens zijn correct, maar het uiterlijk van dit rapport en het onderliggende schema kunnen in de loop van de tijd veranderen.

Samenwerkingsactiviteiten

 • AccessInvitationAccepted:    Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer een gebruiker een uitnodiging van een externe gebruiker accepteert voor toegang tot een bestand of een map.

 • AccessInvitationCreated:    Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer een gebruiker een externe gebruiker uitnodigt voor toegang tot een bestand of een map.

 • AccessInvitationExpired:    Deze gebeurtenis wordt automatisch na zeven dagen vastgelegd wanneer er geen actie is ondernomen na een uitnodiging aan een externe gebruiker.

 • AccessInvitationRevoked:    Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer een gebruiker een uitnodiging aan een externe gebruiker voor toegang tot een bestand of een map intrekt.

 • AccessInvitationUpdated:    Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer een gebruiker een bestaande uitnodiging aan een externe gebruiker bijwerkt.

 • AccessRequestApproved:    Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer een gebruiker een interne gebruiker goedkeurt voor toegang tot een bestand of een map.

 • AccessRequestCreated:    Deze gebeurtenis wordt vastgelegd als een interne gebruiker toegang vraagt tot een bestand of map van een andere gebruiker waarvoor hij of zij geen machtigingen heeft.

 • AccessRequestExpired:    Deze gebeurtenis wordt automatisch na zeven dagen vastgelegd wanneer er door de gebruiker geen actie is ondernomen op een toegangsaanvraag.

 • AccessRequestRejected:    Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer een gebruiker de aanvraag van een interne gebruiker voor toegang tot een bestand of een map weigert.

Bestandstoegang en -beheer

 • FileCheckedIn:    Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer een gebruiker een bestand incheckt dat eerder uitgecheckt was.

 • FileCheckedOut:    Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer een gebruiker een bestand uitcheckt. Hiermee wordt tevens voorkomen dat andere gebruikers wijzigingen opslaan.

 • FileCheckedOutDiscarded:    Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer een gebruiker de vergrendeling van een eerder uitgecheckt bestand verwijdert.

 • FileCopied:    Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer een gebruiker een kopie maakt van een bestand in een documentbibliotheek.

 • FileDeleted:    Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer de gebruiker een bestand verwijdert van de OneDrive voor werk of school-clients.

 • FileDownloaded:    Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer de gebruiker een kopie downloadt van een bestand naar zijn of haar harde schijf.

 • FileModified:    Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer een gebruiker een bestand opslaat of als een bestand automatisch wordt opgeslagen.

 • FileMoved:    Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer een gebruiker een bestand van de documentbibliotheek verplaatst naar een andere map in de documentbibliotheek.

 • FileRenamed:    Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer een gebruiker de naam van een bestand wijzigt.

 • FileRestored:    Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer een gebruiker zijn of haar bestand herstelt uit de prullenbak van de site.

 • FileUploaded:    Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer een gebruiker een bestand uploadt naar een documentbibliotheek.

 • FileViewed:    Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer een gebruiker een bestand van Office Online-apps bekijkt. Andere vastgelegde weergavegebeurtenissen worden tijdens de bètaperiode toegevoegd.

Bestanden delen

 • SharedLinkCreated:    Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer een gebruiker een koppeling voor bekijken of bewerken maakt.

 • SharedLinkDisabled:    Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer een gebruiker een koppeling voor delen uitschakelt, dat wil zeggen dat de eerder gemaakte koppeling niet meer toegankelijk zal zijn.

 • SharingRevoked:    Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer een gebruiker de machtiging voordelen van een bestand of map intrekt aan een aangewezen gebruiker, met andere woorden, wat de aangewezen gebruiker geen toegang heeft tot de resource.

 • SharingSet:    Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer een gebruiker een machtiging voor het delen van een bestand of map maakt of bijwerkt.

Bekende problemen

 • In de lograpporten Gebruikersactiviteit kan momenteel geen onderscheid worden gemaakt tussen een client- en serverbesturingssysteem. In het rapport staat bijvoorbeeld de naam van het clientbesturingssysteem vermeld, maar de gebruiker kan OneDrive voor werk of school hebben geopend via het serverbesturingssysteem. Dit komt doordat het rapport de aanvraag van de string User Agent parseert voor het extraheren van het apparaat, het besturingssysteem en de toepassingsinformatie. Met het rapport wordt een waarde opgehaald als 'Windows NT 6.2' voor het besturingssysteem, en dit kan 'Windows 8' of Windows Server 2012 zijn.

 • In de kolom Naam bovenliggende map wordt de waarde momenteel weergegeven met een extra backslash. Op dit moment wordt 'Documenten\/Afbeeldingen' weergegeven in plaats van 'Documenten/Afbeeldingen'. Er wordt aan een oplossing voor dit probleem gewerkt.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×