Werkelijke einddatum (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In het veld Werkelijke einddatum worden de datum en de tijd weergegeven waarop een taak of toewijzing daadwerkelijk is voltooid.

De velden Werkelijke einddatum zijn opgedeeld in verschillende categorieën.

Gegevenstype Datum

Werkelijke einddatum (taakveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Het veld Werkelijke einddatum bevat de waarde 'N.v.t.' totdat alle resterende taken zijn voltooid of totdat u het veld % voltooid voor de taak of het veld %  werk voltooid voor de taak of de toewijzing instelt op 100. Zodra het veld %  werk voltooid de waarde 100 bevat, wordt de statusdatum of de geplande einddatum ingevoerd in het veld Werkelijke einddatum. Als u de werkelijke einddatum opgeeft, wordt de geplande einddatum gewijzigd in de werkelijke einddatum.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werkelijke einddatum toe aan het werkbladgedeelte van de weergaven Taakgebruik of Resourcegebruik als u de werkelijke einddatums voor toewijzingen wilt weergeven, filteren of bewerken. Als u de werkelijke hoeveelheid werk en het percentage voltooid werk opgeeft, kunt u automatisch de werkelijke einddatum laten berekenen aan de hand van de statusdatum of de geplande einddatum. U kunt in dit veld ook de werkelijke einddatum typen.

Voorbeelden    Janny heeft zojuist een toegewezen taak voltooid. U voegt in de weergave Taakgebruik de velden % werk voltooid en Werkelijke einddatum toe. Ook typt u de waarde 100 in het veld % voltooid. Vervolgens wordt de datum in het veld Einddatum opnieuw berekend en wordt de waarde 'N.v.t.' in het veld Werkelijke einddatum vervangen door de statusdatum of de geplande einddatum.

Jan heeft ook een toegewezen taak voltooid. U typt in het veld Werkelijke hoeveelheid werk een waarde voor de tijd die Jan aan deze taak heeft besteed. Deze waarde komt overeen met de aan Jan toegewezen waarde voor de totale hoeveelheid werk. Vervolgens wordt de datum in het veld Einddatum opnieuw berekend en wordt de waarde 'N.v.t.' uit het veld Werkelijke einddatum vervangen door de statusdatum.

In het laatste voorbeeld heeft Chris afgelopen vrijdag een toegewezen taak voltooid. U typt de datum van afgelopen vrijdag in het veld Werkelijke einddatum. Hierdoor wordt, ongeacht de waarden in het veld %  werk voltooid of het veld Werkelijke hoeveelheid werk, het veld Werkelijke einddatum ingesteld op de datum van afgelopen vrijdag en wordt het veld %  werk voltooid ingesteld op 100.

Opmerkingen    Als u opgeeft dat een taak 100 procent is voltooid, wordt de werkelijke einddatum automatisch aangepast op basis van de huidige statusdatum of de geplande einddatum. Welke datum wordt gebruikt, is afhankelijk van uw berekeningsvoorkeuren. U kunt deze voorkeuren controleren en instellen in het dialoogvenster Projectopties.

Verder kunt u in het dialoogvenster Projectgegevens de statusdatum instellen op een andere datum dan de huidige datum.

Werkelijke einddatum (resourceveld)

Veldtype    Null

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werkelijke einddatum toe aan de weergave Resourcegebruik als u de werkelijke einddatums voor toewijzingen wilt weergeven. Er wordt geen informatie in het resourceveld Werkelijke einddatum weergegeven. Door toevoeging van het veld wordt echter wel de bijbehorende informatie uit het toewijzingsveld Werkelijke einddatum beschikbaar.

Voorbeeld    U bekijkt werkelijke einddatums voor taken die aan verschillende resources zijn toegewezen. U voegt het veld Werkelijke einddatum toe aan de weergave Resourcegebruik. Er wordt geen informatie weergegeven in het veld Werkelijke einddatum naast de resourcenamen. De werkelijke einddatums voor de bijbehorende toewijzingen worden echter wel in de toewijzingsvelden Werkelijke einddatum onder elke resourcenaam weergegeven.

Werkelijke einddatum (toewijzingsveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Het veld Werkelijke einddatum bevat de waarde 'N.v.t.' totdat er geen resterend werk meer is of u het veld %  voltooid of %  werk voltooid hebt ingesteld op 100. Als het werk 100  procent is voltooid, wordt het veld Werkelijke einddatum ingesteld op de statusdatum of de geplande einddatum. Als u de werkelijke einddatum zelf opgeeft, wordt de geplande einddatum gewijzigd in de werkelijke einddatum.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werkelijke einddatum aan een taakweergave toe als u de werkelijke einddatums van taken wilt weergeven, bewerken of hierop wilt filteren. Als u de totale werkelijke hoeveelheid werk of het percentage voltooid opgeeft, kunt u de werkelijke einddatum automatisch laten berekenen op basis van de statusdatum of de planning voor de taak. U kunt de werkelijke einddatum ook zelf invoeren in dit veld als u meer controle over de gegevens in dit veld wilt hebben.

Voorbeelden    De taak 'Schatting opstellen' is zojuist voltooid. U voegt het veld % voltooid aan de weergave Vergelijkend Gantt-diagram toe en geeft 100 in het veld op. De datum in het veld Einddatum wordt nu opnieuw berekend en de waarde 'N.v.t.' in het veld Werkelijke einddatum wordt gewijzigd in de statusdatum of de geplande einddatum.

De taak 'Voorstel uitwerken' is nu eveneens voltooid. In het veld Werkelijke hoeveelheid werk geeft u op hoeveel tijd de toegewezen resources hebben besteed aan deze taaktoewijzing, die overeenkomt met de totale hoeveelheid werk voor de taak. De datum in het veld Einddatum wordt opnieuw berekend en de waarde N.v.t. in het veld Werkelijke einddatum wordt gewijzigd in de statusdatum of de geplande einddatum.

De taak 'Besprekingen met klanten' werd afgelopen vrijdag voltooid. In het veld Werkelijke einddatum geeft u de datum van afgelopen vrijdag op. Het veld Werkelijke einddatum bevat dus de datum van afgelopen vrijdag, ongeacht de waarden in de velden %  voltooid, %  werk voltooid en Werkelijke hoeveelheid werk. De velden %%  voltooid en %%  werk voltooid worden ingesteld op 100 en de waarde in het veld Werkelijke hoeveelheid werk is hetzelfde als de waarde in het veld Werk.

Opmerkingen    Als u opgeeft dat een taak 100 procent is voltooid, wordt de werkelijke einddatum automatisch aangepast op basis van de huidige statusdatum of de geplande einddatum. Welke datum wordt gebruikt, is afhankelijk van uw berekeningsvoorkeuren. U kunt deze voorkeuren controleren en instellen in het dialoogvenster Projectopties.

Verder kunt u in het dialoogvenster Projectgegevens de statusdatum instellen op een andere datum dan de huidige datum.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×