Werkelijke overuren (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De velden Werkelijke overuren bevatten de werkelijke hoeveelheid overuren die al zijn gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

De velden Werkelijke overuren zijn opgedeeld in verschillende categorieën.

Gegevenstype    Duur

Werkelijke overuren (taakveld)

Berekeningswijze    Op het moment dat u een taak maakt, bevat het veld Werkelijke overuren de waarde nul. Wanneer de toegewezen resources voor de taak werkelijke overuren rapporteren, worden deze gegevens in het veld Werkelijke overuren ingevoerd.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werkelijke overuren toe aan een taakblad als u gegevens over werkelijke overuren voor taken wilt weergeven of hierop wilt filteren. Voeg dit veld toe aan de weergave Taakgebruik als u gegevens over werkelijke overuren voor toewijzingen aan bepaalde taken wilt weergeven of hierop wilt filteren. U kunt dit veld in combinatie met het veld Werkelijke kosten van overuren gebruiken terwijl een taak wordt uitgevoerd om te zien of u binnen het budget voor overuren blijft. U kunt deze gegevens ook analyseren nadat het project is voltooid om de kosten en het personeel voor toekomstige projecten te plannen.

Voorbeeld    Voor de taak 'Voorstel uitwerken' zijn 10 overuren gepland. Als u het veld Werkelijke overuren weergeeft, kunt u zien dat de toegewezen resources tot dusverre 6 werkelijke overuren hebben gerapporteerd.

Werkelijke overuren (resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Als u een resource toevoegt, bevat het veld Werkelijke overuren de waarde nul. Zodra de resource werkelijke overuren voor toegewezen taken rapporteert, worden deze overuren in het veld Werkelijke overuren ingevuld.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werkelijke overuren toe aan een resourceblad om gegevens van overuren voor resources weer te geven of hierop te filteren. Voeg dit veld toe aan de weergave Resourcegebruik als u wilt zien hoe de werkelijke overuren worden besteed aan de specifieke toewijzingen van de resources. U kunt dit veld samen met het veld Werkelijke kosten van overuren gebruiken om de kosten voor overuren van resources te analyseren. Na afronding van het project vindt u deze informatie wellicht nuttig om de kosten en bezetting van toekomstige projecten te plannen.

Voorbeeld    In het veld Werkelijke overuren ziet u dat Jan in totaal 30 uur aan overuren voor alle toegewezen taken heeft gerapporteerd.

Werkelijke overuren (toewijzingsveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Als u voor het eerst een taak toewijst aan een resource, bevat het veld Werkelijke overuren de waarde 0. Pas als de resource werkelijke overuren meldt, wordt deze waarde ingevoerd in het veld Werkelijke overuren.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werkelijke overuren toe aan het werkbladgedeelte van de weergave Taakgebruik als u de overuren voor toewijzingen aan specifieke taken wilt weergeven of filteren. Voeg dit veld toe aan het werkbladgedeelte de weergave Resourcegebruik als u de overuren voor toewijzingen aan specifieke resources wil weergeven of filteren. Tijdens de uitvoering van een taak kunt u de gegevens in dit veld en het veld Werkelijke kosten van overuren gebruiken om te zien of u het budget voor overuren niet overschrijdt. Gebruik de gegevens in dit veld ook bij de planning van kosten en personeel voor toekomstige projecten.

Voorbeeld    U hebt Janny 10 overuren voor de taak 'Offerte schrijven' toegewezen. In het veld Werkelijke overuren kunt u zien dat Janny tot nu toe 6 overuren heeft gemeld.

Werkelijke overuren (tijdgebonden taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Op het moment dat u een taak maakt, bevat het veld Werkelijke overuren de waarde nul. Wanneer de toegewezen resources voor de taak werkelijke overuren rapporteren, worden deze gegevens in het veld Werkelijke overuren ingevoerd.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werkelijke overuren toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik als u voor specifieke taken de gegevens over de overuren voor een bepaalde periode wilt bekijken. Als een taak nog wordt uitgevoerd, kunt u dit veld samen met het veld Werkelijke kosten van overuren gebruiken om na te gaan of u binnen het budget voor overuren blijft. U kunt deze gegevens ook evalueren nadat het project is voltooid, zodat u voor toekomstige projecten de kosten en resources beter kunt inplannen.

Voorbeeld    Er zijn 10 overuren ingepland voor de taak 'Voorstel schrijven'. Als u het veld Werkelijke overuren bekijkt, ziet u dat de toegewezen resources tot nog toe 6 overuren hebben gerapporteerd, waarbij dagelijks 2 overuren zijn verdeeld over de maandag, dinsdag en woensdag.

Werkelijke overuren (tijdgebonden resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Als u een resource toevoegt, bevat het veld Werkelijke overuren de waarde nul. Zodra de resource werkelijke overuren voor toegewezen taken rapporteert, worden deze overuren in het veld Werkelijke overuren ingevuld.

Aanbevolen gebruik    Voeg dit veld toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik als u wilt zien hoe de werkelijke overuren worden besteed aan de specifieke toewijzingen van de resources. U kunt dit veld in combinatie met het veld Werkelijke kosten van overuren gebruiken als u de kosten van de overuren voor de resources wilt analyseren. U kunt deze gegevens ook analyseren nadat het project is voltooid om de kosten en het personeel voor toekomstige projecten te plannen.

Voorbeeld    U wilt weten hoeveel overuren Jan heeft gemaakt in de afgelopen week. Als u het tijdgebonden veld Werkelijke overuren weergeeft, ziet u dat Jan de afgelopen vijf dagen 3 overuren per dag heeft gerapporteerd voor alle toegewezen taken.

Werkelijke overuren (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Als u voor het eerst een resource toewijst aan een taak, bevat het veld Werkelijke overuren de waarde 0. Pas als de toegewezen resource werkelijke overuren meldt, wordt deze waarde ingevoerd in het veld Werkelijke overuren, verdeeld over de tijd.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werkelijke overuren toe aan het tijdgebonden deel van de weergave Taakgebruik als u de gegevens over de daadwerkelijke overuren wilt bekijken of bewerken voor toewijzingen aan specifieke taken gedurende een periode. Voeg dit veld aan het tijdgebonden deel van de weergave Resourcegebruik toe als u de gegevens over de werkelijke overuren wilt bekijken of bewerken voor toewijzingen aan specifieke resources gedurende een periode. U kunt dit veld gebruiken in combinatie met het veld Werkelijke kosten van overuren als u tijdens de uitvoering van een taak wilt nagaan of het budget voor overuren niet wordt overschreden. U kunt deze gegevens bovendien bekijken wanneer de taak is voltooid en deze als hulpmiddel gebruiken bij de planning van kosten en personeel voor toekomstige projecten.

Voorbeeld    U hebt aan Janny 10 overuren voor de taak 'Offerte schrijven' toegewezen. In het veld Werkelijke overuren kunt u zien dat Janny tot nu toe 6 overuren heeft gemeld. Deze zijn verdeeld over de drie dagen, dus 2 uur per dag.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×