Beheer afspraken, plannen, budgetten en eenvoudig met Microsoft 365.

Werken met rasterlijnen en uitlijnen op het raster in PowerPoint

Met rasterlijnen kunt u visuele aanwijzingen krijgen wanneer u gaat opmaken in PowerPoint.

Met de standaard horizontale en verticale rasterlijnen kunt u een raster van één inch vierkante kanten maken. U kunt dat raster formaat niet wijzigen. Met behulp van de optie afstand kunt u de afstand tussen de stippen die de rasterlijnen bevatten, wijzigen. Met deze instelling kunt u de precisie voor uitlijning van objecten aanpassen.

Uitlijningsopties inschakelen

 1. Selecteer weergave op het lint en selecteer vervolgens in de groep weergeven de optie startpictogram voor het dialoogvenster.

  Statpictogram voor dialoogvenster in de groep Weergeven

  Het dialoogvenster Raster en hulplijnen verschijnt.

 2. Als u de vormen of objecten wilt uitlijnen op het dichtstbijzijnde snijpunt van lijnen in het raster, schakelt u onder Uitlijnen het selectievakje Objecten op raster uitlijnen in.

  PowerPoint-dialoogvenster Raster en hulplijnen

 3. Als u het raster op het scherm wilt weergeven, schakelt u onder Rasterinstellingenhet selectievakje raster weergeven op scherm in.

Zie de liniaaleenheden wijzigen van inches in centimetersals u de maateenheden in PowerPoint wilt wijzigen.

Uitlijningsopties uitschakelen

 1. Selecteer beelden klik in de groep weergeven op het startpictogram voor het dialoogvenster Pictogramafbeelding .

  Het dialoogvenster Raster en hulplijnen verschijnt.

 2. Schakel het selectievakje Objecten op raster uitlijnenuit.

Deze instellingen als standaard instellen voor alle presentaties

Selecteer als standaard instellenals u de huidige instellingen in het dialoogvenster raster en hulplijnen standaard voor alle presentaties wilt weergeven.

Info over rasters en hulplijnen

 • U kunt de uitlijningsopties tijdelijk negeren door Alt ingedrukt te houden terwijl u een object op de dia sleept.

 • Als u hulplijnen op uw scherm wilt weergeven, schakelt u onder Instellingen voor hulplijnen het selectievakje Hulplijnen voor tekenen weergeven op het scherm in.

  Hulplijnen voor tekenen vormen een paar punten, één verticaal en één horizontaal, die in het midden van de dia snijden. Wanneer u hulplijnen tekent, worden objecten uitgelijnd op deze lijnen wanneer ze binnen een bepaalde drempel van een paar pixels worden versleept.

 • Wanneer u slimme hulplijnen weergeven... is ingeschakeld, worden gidsen weergegeven om u te helpen bij het uitlijnen van een object ten opzichte van andere personen.

 • Als het selectievakje objecten op raster uitlijnen is ingeschakeld, kunt u een vrije vorm met rechte lijnen tekenen wanneer u een vrije vorm Knopafbeelding .

Zie ook

Rasterlijnen in Word, PowerPoint of Excel weergeven of verbergen

De liniaaleenheden wijzigen van inches in centimeters

Uitlijnen op raster in- of uitschakelen

 • Selecteer > gidsenweergeven > Uitlijnen op raster.

Dynamische hulplijnen in- of uitschakelen

 • Selecteer > gidsenweergeven > dynamische hulplijnen.

Opties voor raster en hulplijnen

Tip: Voor verfijnde controle bij het plaatsen van objecten op een dia houdt u Command ingedrukt terwijl u sleept.

Hulplijnen toevoegen of verwijderen

Met hulplijnen voor tekenen kunt u vormen en objecten positioneren op dia's. Hulplijnen voor tekenen kunnen worden weergegeven of verborgen en u kunt ze toevoegen of verwijderen. Wanneer u een hulplijn sleept, wordt de afstand tot het midden van de dia aangegeven naast de aanwijzer. Hulplijnen voor tekenen zijn niet zichtbaar tijdens een diavoorstelling en worden niet afgedrukt in een presentatie.

(Deze informatie over het toevoegen en verwijderen van gidsen is niet van toepassing op PowerPoint voor Mac 2011.)

 • Als u hulplijnen wilt weergeven of verbergen, selecteert u Hulplijnen op het tabblad Weergave.

 • Als u een hulplijn wilt toevoegen, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op de dia klikt of klikt u met de rechtermuisknop, wijst u hulplijnenaan en klikt u op verticale hulplijn toevoegen of horizontale hulplijn toevoegen.

 • Als u een hulplijn wilt verwijderen, drukt u op CTRL + klik of klikt u met de rechtermuisknop op de lijn en selecteert u verwijderen in het menu.

 • U kunt de kleur van een hulplijn wijzigen, zodat u kleuren kunt gebruiken om verschillende betekenissen te benadrukken of om een hulplijn op de achtergrond uit te laten springen. Klik met de rechtermuisknop op de hulplijn, selecteer kleuren kies de gewenste optie. (Deze functie is beschikbaar in PowerPoint 2019 voor Mac en PowerPoint voor Microsoft 365 voor Mac.)

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×