Delen en samenwerken

Wijzigingen bijhouden

Wijzigingen bijhouden in Word

Als u Wijzigingen bijhouden inschakelt kunnen u en uw collega’s wijzigingen aanbrengen die makkelijk te herkennen zijn. De wijzigingen zijn suggesties die u kunt beoordelen en ze vervolgens verwijderen of permanent aanbrengen.

Indruk maken met Aankondigingen

Tip: Video niet in uw taal? Selecteer Ondertiteling Knop Ondertiteling .

Wijzigingen bijhouden in- en uitschakelen

 • Ga naar het tabblad controleren , ga naar bijhouden en selecteer Wijzigingen bijhouden.

  Wijzigingen bijhouden in het deelvenster bijhouden

  • Wanneer het bijhouden van wijzigingen is ingeschakeld, worden de verwijderingen gemarkeerd met een doorhaling en worden toevoegingen gemarkeerd met een onderstreping. De wijzigingen van verschillende auteurs worden aangegeven met verschillende kleuren.

  • Wanneer u wijzigingen bijhouden uitschakelt, worden de wijzigingen niet meer gemarkeerd, maar de gekleurde onderstrepingen en van de wijzigingen worden pas doorgevoerd in het document totdat de wijzigingen worden geaccepteerd of genegeerd.

Opmerking: Als de functie Wijzigingen bijhouden niet beschikbaar is, moet u mogelijk de documentbeveiliging uitschakelen. Ga naar controleren > beperkt bewerkenen selecteer beveiliging stoppen. (Mogelijk moet u het wachtwoord voor het document opgeven.)

Opmerkingen of bijgehouden wijzigingen weergeven of verbergen

Alle wijzigingen in de tekst weergeven

De standaardinstelling in Word is om verwijderde tekst en opmerkingen weer te geven in ballonnen in de marges van het document. U kunt de weergave echter aanpassen om opmerkingen in de tekst weer te geven en alle verwijderde tekst als doorgehaalde tekst weer te geven in plaats van in ballonnen.

 1. Ga naar het tabblad controleren en ga naar bijhouden.

 2. Selecteer Markeringen weergeven.

  Markeringen weergeven in het deelvenster bijhouden

 3. Wijs ballonnen aan en selecteer alle revisies in de tekst weergeven.

Inline-opmerkingen weergeven als Scherminfo.

 • Wijs een opmerking aan in het document. De opmerking wordt weergegeven als scherminfo.

  Inline-opmerking met scherminfo

Wijzigingen weergeven op type bewerking of op revisor

 1. Ga op het tabblad controleren naar bijhouden en selecteer Markeringen weergeven.

  Markeringen weergeven in het deelvenster bijhouden

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer het type wijziging dat u wilt weergeven.

   Selecteer bijvoorbeeld opmerkingen, invoegingen en verwijderingenof opmaak. Het vinkje naast het item geeft aan dat het item is geselecteerd.

   Opties in de lijst markeringen weergeven

   Belangrijk: Zelfs als u een type markering verbergt door de bijbehorende optie uit te schakelen in het menu Markeringen weergeven, wordt de markering automatisch weergegeven wanneer u of een revisor het document opnieuw opent.

  • Wijs specifieke personenaan en schakel alle selectievakjes uit, behalve de namen van de revisoren waarvan u de wijzigingen en opmerkingen wilt weergeven.

   Opmerking: Als u alle selectievakjes voor alle revisoren in de lijst wilt in-of uitschakelen, selecteert u alle revisoren.

Wijzigingen en opmerkingen van specifieke revisoren weergeven

Een editor of revisor wil meestal ook zien hoe een document wordt weergegeven nadat de voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt. Met deze procedure kan een editor of revisor het document weergeven zoals het er uiteindelijk uit komt te zien.

 1. Ga naar >bijhouden> weergeven ter revisie.

    Wijzigingen bijhouden voor alle markeringen

 2. Kies de gewenste optie:

  • Als u de wijzigingen wilt bekijken aangegeven met een rode lijn in de kantlijn, kiest u Eenvoudige markeringen.

  • Voor een gedetailleerde weergave van de wijzigingen, kiest u Alle markeringen.

  • Om te zien hoe het document eruitziet als u alle voorgestelde wijzigingen permanent aanbrengt, kiest u Geen markeringen.

  • Om het originele document te zien als alle voorgestelde wijzigingen zijn verwijderd, kiest u Oorspronkelijk.

Bijgehouden wijzigingen en opmerkingen verbergen tijdens het afdrukken

Als u wijzigingen verbergt, worden deze niet verwijderd uit het document. Als u de opmaak van een document wilt verwijderen, gebruikt u de opdrachten accepteren en weigeren in de groep wijzigingen .

 1. Ga naar bestand > > instellingenafdrukken> alle pagina's afdrukken.

 2. Selecteer onder info over documentde optie markeringen afdrukken om het vinkje te verwijderen.

  De optie markeringen afdrukken

Bijgehouden wijzigingen controleren, accepteren, negeren en verbergen

Een overzicht van bijgehouden wijzigingen bekijken

Met het revisievenster kunt u snel zorgen dat alle bijgehouden wijzigingen in het document zijn verwijderd. Bovenaan het revisievenster ziet u het exacte aantal bijgehouden wijzigingen en opmerkingen in uw document.

U kunt het revisievenster ook gebruiken om lange opmerkingen te lezen die niet in een opmerkingballon passen.

Opmerking: Het revisievenster, in tegenstelling tot het document of de opmerkingen bellen, is niet het beste programma voor het aanbrengen van wijzigingen in uw document. In plaats van tekst of opmerkingen te verwijderen of andere wijzigingen aan te brengen in het revisievenster, moet u alle wijzigingen in het document aanbrengen. De wijzigingen worden vervolgens zichtbaar in het revisievenster.

 1. Ga op het tabblad controleren naar bijhouden en selecteer Revisievenster.

  Revisievenster in het deelvenster bijhouden

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het overzicht wilt weergeven aan de zijkant van het scherm, selecteert u Revisievenster verticaal.

  • Als u het overzicht onderaan het scherm wilt weergeven, selecteert u het Revisievenster horizontaal.

Het revisievenster bevat standaard de bovenkant van de hoeveelheid revisies in het document. Als u het aantal en het type van de wijzigingen wilt zien, selecteert u het Carat naast het aantal revisies.

Revisievenster met gedetailleerde versies

Elke bijgehouden wijziging in de volgorde bekijken

 1. Klik of tik aan het begin van het document.

 2. Ga op het tabblad controleren naar wijzigingen.

 3. Selecteer accepteren of negeren. Wanneer u wijzigingen accepteert of negeert, wordt Word naar de volgende wijziging verplaatst.

  Deelvenster wijzigingen

 4. Herhaal deze stap totdat er niet meer bijgehouden wijzigingen of opmerkingen in uw document zijn.

Tip: Als u wijzigingen in het document wilt bekijken zonder deze te accepteren of te negeren, selecteert u volgende of vorige.

Eén wijziging accepteren of negeren

In plaats van wijzigingen in de volgorde te wijzigen, kunt u één wijziging accepteren of negeren. Wanneer u de wijziging accepteert of afwijst, wordt in Word niet naar de volgende wijziging in het document overgaan.

 • Klik met de rechtermuisknop op de wijziging en selecteer de optie om de wijziging te accepteren of te weigeren.

  Klik met de rechtermuisknop op wijzigen

Wijzigingen per type bewerking of per revisor bekijken

 1. Klik of tik aan het begin van het document.

 2. Ga naar het tabblad controleren en ga naar bijhouden.

  Markeringen weergeven in het deelvenster bijhouden

 3. Voer een van de volgende handelingen uit in de lijst Markeringen weergeven :

  • Schakel alle selectievakjes uit, behalve de selectievakjes naast de typen wijzigingen die u wilt bekijken.

  • Wijs specifieke personenaan en schakel vervolgens alle selectievakjes uit, behalve de namen van de revisoren waarvan u de wijzigingen wilt weergeven of kies alle revisoren om de selectievakjes voor alle revisoren in de lijst in of uit te schakelen.

 4. Ga op het tabblad controleren naar wijzigingen.

 5. Selecteer accepteren of negeren. Wanneer u wijzigingen accepteert of negeert, wordt Word naar de volgende wijziging verplaatst.

  Deelvenster wijzigingen

 6. Herhaal dit tot u alle wijzigingen in het document hebt bekeken.

Alle wijzigingen tegelijk accepteren

 1. Ga naar > wijzigingen controleren.

 2. Selecteer in de lijst accepteren de optie alle wijzigingen accepteren of alle wijzigingen accepteren en stoppen met bijhouden.

  Alle wijzigingen accepteren

Alle wijzigingen tegelijk accepteren of weigeren

 1. Ga op het tabblad controleren naar wijzigingen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer alle wijzigingen accepterenin de vervolgkeuzelijst accepteren .

  • Selecteer in de vervolgkeuzelijst negeren de optie alle wijzigingen negeren.

   Alle wijzigingen negeren

Opmerkingen verwijderen

 1. Selecteer een opmerking.

 2. Ga naar het tabblad controleren , ga naar opmerkingenen selecteer verwijderen.

  Knop een opmerking verwijderen

 3. Klik op volgende of vorige om naar een andere opmerking te gaan.

Alle opmerkingen verwijderen

 1. Selecteer een opmerking.

 2. Ga naar opmerkingenop het tabblad controleren .

 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst verwijderen de optie alle opmerkingen in document verwijderen.

  Alle opmerkingen verwijderen
   

Oefenen met wijzigingen bijhouden en andere samenwerkingsfuncties in Word door deze samenwerking te downloaden in de leer handleiding van Word.

Wanneer bijgehouden wijzigingen zijn ingeschakeld, worden de wijzigingen door auteurs van het document gemarkeerd. Dit is handig wanneer u samenwerkt met andere auteurs, omdat u kunt zien welke auteurs een bepaalde wijziging hebben aangebracht.

Wijzigingen bijhouden inschakelen

 • Schakel op het tabblad controleren de optie Wijzigingen bijhoudenin.

  Wijzigingen bijhouden inschakelen is gemarkeerd

In Word worden wijzigingen in het document weergegeven door een lijn in de marge weer te geven. Als u overschakelt naar de weergave Alle markeringen, ziet u wijzigingen inline en in ballonnen.

Markeringen zijn gemarkeerd bij de marge

Wanneer iemand een opmerking toevoegt, wordt deze weergegeven in een ballon.

Een opmerking in de marge is gemarkeerd

Wijzigingen inline weergeven

Ga als volgt te werk als u wijzigingen in de tekst wilt weergeven in plaats van in tekstballonnen:

 1. Selecteer op het tabblad controleren de optie Opties voor markeringen

 2. Wijs ballonnen aan en selecteer alle revisies in de tekst weergeven.

  Alle revisies in de tekst weergeven is gemarkeerd

Wijzigingen bijhouden ingeschakeld laten

Als u wilt voorkomen dat anderen wijzigingen bijhouden uitschakelen, kunt u wijzigingen bijhouden vergrendelen met een wachtwoord.

Belangrijk: Zorg ervoor dat u het wachtwoord onthoudt, zodat u Wijzigingen bijhouden kunt uitschakelen wanneer u de wijzigingen wilt accepteren of negeren.

Wijzigingen bijhouden vergrendelen met een wachtwoord

 1. Selecteer in het menu extra de optie document beveiligen.

 2. Selecteer onder beveiligingde optie beveiligingsopties en selecteer vervolgens bijgehouden wijzigingen

  Sectie Beveiliging is gemarkeerd

 3. Voer in het vak wachtwoord een wachtwoord in en selecteer OK.

 4. Voer uw wachtwoord opnieuw in en selecteer OK.

U kunt wijzigingen bijhouden niet uitschakelen en kunt u geen wijzigingen accepteren of negeren.

Wijzigingen bijhouden ontgrendelen

 1. Selecteer in het menu extra de optie document beveiligen.

 2. Schakel onder beveiligingde optie beveiligingsopties uit.

 3. Voer uw wachtwoord in en selecteer OK.

Wijzigingen bijhouden is nog steeds ingeschakeld, maar u kunt wel wijzigingen accepteren en negeren.

Wijzigingen bijhouden uitschakelen

 • Schakel op het tabblad Controleren de optie Wijzigingen bijhouden uit.

Er worden geen nieuwe wijzigingen meer gemarkeerd, maar alle wijzigingen die al zijn bijgehouden, zijn nog steeds zichtbaar in het document. Zie de bijgehouden wijzigingen en opmerkingen verwijderenvoor meer informatie.

Bijgehouden wijzigingen in-of uitschakelen

Wanneer bijgehouden wijzigingen zijn ingeschakeld, worden de wijzigingen door auteurs van het document gemarkeerd. Dit is handig wanneer u samenwerkt met andere auteurs, omdat u kunt zien welke auteurs een bepaalde wijziging hebben aangebracht.

 1. Open het document dat u wilt bewerken.

 2. Ga naar het tabblad controleren en klik onder bijhoudenop Wijzigingen bijhouden om wijzigingen bijhouden in te schakelen.

  Tabblad Controleren, groep Bijhouden

  Tips: 

  • De wijzigingen van afzonderlijke revisoren hebben allemaal een andere kleur. Als er meer dan acht revisoren zijn, worden in Word de kleuren opnieuw gebruikt.

  • Als u een bepaalde kleur aan uw eigen bijgehouden wijzigingen wilt toewijzen, selecteert u in het menu Word de optie Voorkeurenen selecteert u vervolgens onder uitvoer en delende optie Wijzigingen bijhouden Knop Voorkeuren voor bijgehouden wijzigingen in Word . Selecteer in de vakken voor Kleur de gewenste kleur.

  • Voor elke wijziging worden in de tekstballon ook de naam van de revisor, de datum en tijd waarop de wijzigingen zijn aangebracht, en het soort wijziging (bijvoorbeeld Verwijderd) weergegeven. Als u geen tekstballonnen weergeeft, verschijnt deze informatie zodra u de muisaanwijzer boven een wijziging houdt.

  • De opties voor Wijzigingen markeren in het menu Extra > Wijzigingen bijhouden (Wijzigingen markeren op het scherm, Wijzigingen markeren in afgedrukt document) en de opties in het snelmenu van het tabblad Controleren (Uiteindelijke weergegeven opmaak, Uiteindelijk, Oorspronkelijke weergegeven opmaak, Origineel) zijn geen opgeslagen instellingen. Als u niet wilt dat de bijgehouden wijzigingen worden weergegeven wanneer u het document opnieuw opent, moet u de wijzigingen accepteren of negeren. Als u de revisies wilt vastleggen, slaat u een kopie van het document op voordat u de wijzigingen accepteert of negeert.

Bijgehouden wijzigingen weergeven op type of op revisor

U kunt de opmerkingen, opmaak, invoegingen en verwijderingen weergeven of verbergen en opmerkingen weergeven voor uitsluitend de geselecteerde revisoren.

 • Ga naar het tabblad controleren en ga naar bijhouden.

 • Selecteer de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst Markeringen weergeven .

  Tabblad Controleren, groep Bijhouden

  Tip: Als u een gearceerde achtergrond wilt weergeven achter een gebied waar in de rechtermarge bijgehouden wijzigingen of opmerkingen worden weergegeven, selecteert u in het snelmenu Opmaakcodes weergeven de optie Aandachtspunten. Dit gearceerde gebied wordt ook in uw document afgedrukt om de documenttekst duidelijk af te scheiden van de bijgehouden wijzigingen of opmerkingen.

Bijgehouden wijzigingen in tekstballonnen uitschakelen

Invoegingen, verwijderingen, opmerkingen, de naam van de revisor en een tijdstempel worden standaard weergegeven in tekstballonnen in de marges van uw document. U kunt de instellingen zodanig wijzigen dat bijgehouden wijzigingen in de hoofdtekst van het document worden weergegeven.

 1. Ga naar >bijhouden van wijzigingen, selecteer Voorkeurenin het snelmenu Opmaakcodes weergeven .

  Tabblad Controleren, groep Bijhouden

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

Bewerking

Werkwijze

Bijgehouden wijzigingen weergeven in de hoofdtekst van het document in plaats van in tekstballonnen

Schakel het selectievakje Wijzigingen weergeven met ballonnen uit.

De naam van de revisor en het tijd- en datumstempel in ballonnen verbergen

Schakel het selectievakje Knoppen voor revisor, tijdstempel en actie opnemen uit.

Opmerking: Als de tekstballonnen zijn uitgeschakeld, wordt becommentarieerde tekst tussen haakjes gezet, gemarkeerd door een kleur en geïdentificeerd met de initialen van de revisor. Opmerkingen worden weergegeven in een klein pop-upvenster wanneer u de aanwijzer boven de becommentarieerde tekst houdt, behalve wanneer uw document in publicatieweergave staat.

De opmaak van bijgehouden wijzigingen wijzigen

U kunt aanpassen hoe revisiemarkeringen eruitzien en werken in Word.

 1. Ga naar het tabblad controleren en ga naar bijhouden.

 2. Selecteer Voorkeurenin de vervolgkeuzelijst Markeringen weergeven .

  Tabblad Controleren, groep Bijhouden

 3. Selecteer de gewenste opties. In de volgende tabel ziet u een aantal veelgebruikte opmaakopties.

Handeling

Werkwijze

De kleur en andere opmaak wijzigen die in Word worden gebruikt om wijzigingen aan te geven

Selecteer onder Markeringen de opmaakopties die u in de snelmenu's wilt opnemen.

Verwijderingen aangeven zonder de verwijderde tekst weer te geven

Selecteer onder markeringenin het snelmenu verwijderingen de optie # of ^.

Verwijderde tekst wordt vervangen door het teken # of ^.

Het uiterlijk van wijzigingslijnen wijzigen

Selecteer de gewenste opties onder Markeringen in de snelmenu's Gewijzigde regels en Kleuren.

Verplaatste tekst bijhouden

Selecteer onder verplaatsende optie verplaatsingen bijhoudenen selecteer vervolgens in de snelmenu's verplaatst van, verplaatst naaren kleur de gewenste opties.

De kleur wijzigen die in Word wordt gebruikt om wijzigingen in tabelcellen te markeren

Selecteer de gewenste optie onder Tabelcellen markeren in de snelmenu's Cellen ingevoegd, Cellen verwijderd, Cellen samengevoegd en Cellen splitsen.

Bijgehouden wijzigingen en opmerkingen controleren

U kunt alle bijgehouden wijzigingen achtereenvolgens controleren, accepteren of negeren, alle wijzigingen tegelijk accepteren of negeren, alle opmerkingen tegelijk verwijderen of alle items van een bepaalde revisor controleren.

 1. Als de revisiemarkeringen in het document niet zichtbaar zijn, wijst u in het menu extra de optie Wijzigingen bijhoudenaan, selecteert u Wijzigingen markerenen schakelt u het selectievakje Wijzigingen markeren op het scherm in.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

Als u dit wilt doen

Doet u op het tabblad Controleren het volgende

En daarna het volgende

De volgende wijziging controleren

Selecteer volgende onder wijzigingen

Selecteer accepteren of negeren.

De vorige wijziging controleren

Selecteer vorige onder wijzigingen

Selecteer accepteren of negeren.

Alle wijzigingen tegelijk accepteren

Klik onder wijzigingenop de pijl naast accepteren

Selecteer alle wijzigingen in document accepteren.

Alle wijzigingen tegelijk negeren

Klik onder wijzigingenop de pijl naast negeren

Selecteer alle wijzigingen in document negeren.

Alle opmerkingen tegelijk verwijderen

Klik onder opmerkingenop de pijl naast verwijderen

Selecteer alle opmerkingen in document verwijderen.

Items van een bepaalde revisor bekijken

Selecteer onder bijhoudende optie Markeringen weergeven .

Wijs Revisoren aan en schakel alle selectievakjes uit behalve dat van de revisor waarvan u de wijzigingen wilt controleren.

Als u de selectievakjes voor alle revisoren in de lijst wilt in-of uitschakelen, klikt u op alle revisoren.

Opmerking: Als u de aanwijzer boven een bijgehouden wijziging houdt, verschijnt Scherminfo met de naam van de auteur, de datum en de tijd van de wijziging en het type wijziging dat is aangebracht.

Bijgehouden wijzigingen afdrukken

Het is soms handig om bijgehouden wijzigingen op te nemen in de afgedrukte versie van een document.

 1. Open het document met de bijgehouden wijzigingen die u wilt afdrukken.

 2. Selecteer afdrukkenin het menu bestand .

 3. Selecteer in het snelmenu kopieën & pagina's de optie Microsoft Word.

  Tip: Als u het snelmenu kopieën & pagina's niet ziet, selecteert u de blauwe pijl-omlaag rechts naast het snelmenu printer .

 4. Selecteer in het snelmenu afdrukken de optie document met markeringen.

Wijzigingen bijhouden inschakelen

U kunt de webversie van Word instellen voor het bijhouden van wijzigingen voor alle gebruikers die samenwerken aan een document of de wijzigingen bijhouden. 

 1. Ga naar het tabblad controleren en ga naar bijhouden.

 2. Voer in de vervolgkeuzelijst Wijzigingen bijhouden een van de volgende handelingen uit:

  • Als u alleen de wijzigingen in het document wilt bijhouden, selecteert u alleen ik.

     Schakel wijzigingen bijhouden in voor alleen mijn werkzaamheden.

  • Als u wijzigingen wilt bijhouden in het document dat door alle gebruikers is gemaakt, selecteert u voor iedereen.

   Schakel wijzigingen bijhouden voor iedereen in.

Wijzigingen bijhouden uitschakelen

 1. Ga naar het tabblad controleren en ga naar bijhouden.

 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Wijzigingen bijhouden de optie uit.


  Wijzigingen bijhouden uitschakelen.

Wijzigingen controleren, accepteren of negeren

U kunt elke bijgehouden wijziging op volgorde bekijken en bepalen of u de wijziging wilt accepteren of weigeren.

 1. Klik of tik aan het begin van het document.

 2. Ga naar het tabblad controleren en ga naar bijhouden.

 3. Selecteer accepteren of negeren. Wanneer u wijzigingen accepteert of negeert, wordt Word naar de volgende wijziging verplaatst.

  Deelvenster bijhouden met opdrachten voor accepteren, negeren, vorige en volgende.

  Tip: Als u wijzigingen in het document wilt bekijken zonder deze te accepteren of te negeren, selecteert u volgende of vorige.

 4. Herhaal dit tot u alle wijzigingen in het document hebt bekeken.

Eén wijziging accepteren of negeren

In plaats van wijzigingen in de volgorde te wijzigen, kunt u één wijziging accepteren of negeren. Wanneer u de wijziging accepteert of afwijst, wordt in Word niet naar de volgende wijziging in het document overgaan.

 • Klik met de rechtermuisknop op de wijziging en selecteer de optie om de wijziging te accepteren of te weigeren.

  Klik met de rechtermuisknop om een wijziging te accepteren of te negeren.

Wijzigingen bijhouden in Word voor iPad

Wijzigingen bijhouden in- of uitschakelen

 1. Tik op het tabblad controleren .

 2. Tik op het besturingselement naast Wijzigingen bijhouden om wijzigingen bijhouden in of uit te schakelen.

  Wijzigingen bijhouden in- of uitschakelen

Opmerkingen of bijgehouden wijzigingen weergeven of verbergen

Markeringen weergeven of verbergen
 1. Tik op het tabblad controleren op het pictogram weergeven ter revisie .

  Voor revisie weergeven

 2. Tik in de lijst weergeven ter revisie op de gewenste optie:

  • Alle markeringen (inline) Hiermee wordt het uiteindelijke document met bijgehouden wijzigingen in de tekst weergegeven

  • Geen markeringen toont het definitieve document zonder bijgehouden wijzigingen

  • Met Origineel ziet u het oorspronkelijke document zonder bijgehouden wijzigingen

Bijgehouden wijzigingen weergeven op type
 1. Tik op het tabblad controleren op het pictogram weergeven ter revisie .

 2. Tik in de lijst weergeven ter revisie op Markeringen weergeven.

  Afbeelding van het toewijzen van resources

 3. Tik in de lijst Markeringen weergeven op de gewenste optie:

  • Met inkt toont of verbergt u markeringen die zijn gemaakt door digitale inkt in het document.

  • Bij het invoegen & verwijdering worden ingevoegde of verwijderde tekst weergegeven of verborgen.

  • Opmaakwijzigingen worden weer gegeven of verborgen.

  • Revisies weergeven in ballonnen toont de wijzigingen in ballonnen in de rechtermarge.

  • Alleen opmaak in ballonnen weergeven Hiermee worden alleen opmaakwijzigingen in de tekst van ballonnen weergegeven en blijven de andere wijzigingen behouden als inline-tracering.

Bijgehouden wijzigingen weergeven op revisor

Als het document meerdere revisoren bevat, worden de wijzigingen in Word standaard weergegeven. U kunt echter alleen de wijzigingen weergeven die zijn aangebracht door bepaalde kijkers.

 1. Tik op het tabblad controleren op het pictogram weergeven ter revisie .

 2. Tik in de lijst weergeven ter revisie op Markeringen weergeven.

 3. Tik in de lijst Markeringen weergeven op revisoren.

 4. Tik in de lijst andere auteurs op de namen van de revisoren van wie u de wijzigingen wilt weergeven of tik op alle revisoren.

Wijzigingen en opmerkingen controleren, accepteren of negeren

Wijzigingen accepteren
 1. Tik tweemaal op een wijziging in het document om deze te selecteren.

 2. Tik op het tabblad controleren op het pictogram accepteren .

  Menu wijzigingen accepteren

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Tik op accepteren & verplaatsen naar volgende om de wijziging te accepteren en naar de volgende wijziging in het document te gaan.

  • Tik op verwijdering accepteren, invoegen accepterenof wijziging accepteren om de geselecteerde wijziging te accepteren, met contextuele tekst aangegeven en niet naar de volgende wijziging in het document te gaan.

  • Tik op Alles accepteren weergegeven om alle wijzigingen te accepteren die zichtbaar zijn, maar geen wijzigingen die zijn verborgen. Als u bijvoorbeeld alleen de wijzigingen wilt weergeven die zijn aangebracht door een bepaalde revisor, tikt u op Alles accepteren weer geven alleen de wijzigingen van die revisor accepteren.

  • Tik op Alles accepteren om alle wijzigingen in het document te accepteren.

  • Tik op Alles accepteren & bijhouden van wijzigingen stoppen om alle wijzigingen in het document te accepteren en wijzigingen bijhouden uit te schakelen.

 4. Als u wilt overstappen op een andere wijziging zonder deze te accepteren of te weigeren, tikt u op het pictogram vorige of volgende .

Wijzigingen negeren
 1. Tik tweemaal op een wijziging in het document om deze te selecteren.

 2. Tik op het tabblad controleren op het pictogram negeren .

  Menu wijzigingen negeren

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Tik op negeren & verplaatsen naar volgende om de wijziging te negeren en naar de volgende wijziging in het document te gaan.

  • Tik op verwijdering negeren, Invoegen negerenof wijziging negeren om de geselecteerde wijziging te negeren, op het type contextuele te typen en niet naar de volgende wijziging in het document te gaan.

  • Tik op alle weergeven als u alle wijzigingen wilt negeren die zichtbaar zijn, maar geen wijzigingen die zijn verborgen. Als u bijvoorbeeld alleen de wijzigingen wilt weergeven die zijn aangebracht door een bepaalde revisor, tikt u op Alles negeren weer geven alleen de wijzigingen die door die revisor zijn aangebracht, worden genegeerd.

  • Tik op Alles negeren om alle wijzigingen in het document te negeren.

  • Tik op Alles negeren & bijhouden van wijzigingen stoppen om alle wijzigingen in het document te negeren en wijzigingen bijhouden uit te schakelen.

 4. Als u wilt overstappen op een andere wijziging zonder deze te accepteren of te weigeren, tikt u op het pictogram vorige of volgende .

Opmerkingen verwijderen
 1. Tik tweemaal op een opmerking in het document om deze te selecteren.

 2. Tik op het tabblad controleren .

  Opmerkingen menu van tabblad controleren

 3. Tik op het pictogram verwijderen om de opmerking te verwijderen of klik op het pictogram verwijderen en houd de muisknop ingedrukt totdat de lijst verwijderen wordt weergegeven en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Tik op verwijderen om alleen de geselecteerde opmerking te verwijderen.

  • Tik op Alles verwijderen om alle opmerkingen in het document te verwijderen.

 4. Als u wilt overschakelen naar een andere opmerking zonder deze te verwijderen, tikt u op het pictogram vorige of volgende .

Wijzigingen bijhouden in Word voor iPhone

Wijzigingen bijhouden in- of uitschakelen

 1. Tik boven aan het pictogram op het penknop om het lint te openen.

 2. Tik op het tabblad controleren .

  Tabblad controleren

 3. Tik op het besturingselement naast Wijzigingen bijhouden om wijzigingen bijhouden in of uit te schakelen.

  Wijzigingen bijhouden in- of uitschakelen

Markeringen weergeven of verbergen

 1. Tik op het tabblad controleren op weergeven voor revisie.

  Voor revisie weergeven

 2. Tik op de gewenste optie:

  • Alle markeringen (inline) Hiermee wordt het uiteindelijke document met bijgehouden wijzigingen in de tekst weergegeven

  • Geen markeringen toont het definitieve document zonder bijgehouden wijzigingen

  • Met Origineel ziet u het oorspronkelijke document zonder bijgehouden wijzigingen

Bijgehouden wijzigingen weergeven op type
 1. Tik op het tabblad controleren op weergeven voor revisie.

 2. Tik op Markeringen weergeven.

  Markeringen weergeven

 3. Tik in de lijst Markeringen weergeven op de gewenste optie:

  • Met inkt toont of verbergt u markeringen die zijn gemaakt door digitale inkt in het document.

  • Bij het invoegen & verwijdering worden ingevoegde of verwijderde tekst weergegeven of verborgen.

  • Opmaakwijzigingen worden weer gegeven of verborgen.

Bijgehouden wijzigingen weergeven op revisor

Als het document meerdere revisoren bevat, worden de wijzigingen in Word standaard weergegeven. U kunt echter alleen de wijzigingen weergeven die zijn aangebracht door bepaalde kijkers.

 1. Tik op het tabblad controleren op weergeven voor revisie.

 2. Tik op Markeringen weergeven.

 3. Tik op revisoren.

 4. Tik in de lijst andere auteurs op de namen van de revisoren van wie u de wijzigingen wilt weergeven of tik op alle revisoren.

Wijzigingen en opmerkingen controleren, accepteren of negeren

Wijzigingen accepteren
 1. Tik tweemaal op een wijziging in het document om deze te selecteren.

 2. Tik op het tabblad controleren op accepteren.

  Bijgehouden wijzigingen accepteren

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Tik op accepteren & verplaatsen naar volgende om de wijziging te accepteren en naar de volgende wijziging in het document te gaan.

  • Tik op verwijdering accepteren, invoegen accepterenof wijziging accepteren om de geselecteerde wijziging te accepteren, met contextuele tekst aangegeven en niet naar de volgende wijziging in het document te gaan.

  • Tik op Alles accepteren weergegeven om alle wijzigingen te accepteren die zichtbaar zijn, maar geen wijzigingen die zijn verborgen. Als u bijvoorbeeld alleen de wijzigingen wilt weergeven die zijn aangebracht door een bepaalde revisor, tikt u op Alles accepteren weer geven alleen de wijzigingen van die revisor accepteren.

  • Tik op Alles accepteren om alle wijzigingen in het document te accepteren.

  • Tik op Alles accepteren & bijhouden van wijzigingen stoppen om alle wijzigingen in het document te accepteren en wijzigingen bijhouden uit te schakelen.

Wijzigingen negeren
 1. Tik tweemaal op een wijziging in het document om deze te selecteren.

 2. Tik op het tabblad controleren op negeren.

  Bijgehouden wijzigingen negeren

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Tik op negeren & verplaatsen naar volgende om de wijziging te negeren en naar de volgende wijziging in het document te gaan.

  • Tik op verwijdering negeren, Invoegen negerenof wijziging negeren om de geselecteerde wijziging te negeren, op het type contextuele te typen en niet naar de volgende wijziging in het document te gaan.

  • Tik op alle weergeven als u alle wijzigingen wilt negeren die zichtbaar zijn, maar geen wijzigingen die zijn verborgen. Als u bijvoorbeeld alleen de wijzigingen wilt weergeven die zijn aangebracht door een bepaalde revisor, tikt u op Alles negeren weer geven alleen de wijzigingen die door die revisor zijn aangebracht, worden genegeerd.

  • Tik op Alles negeren om alle wijzigingen in het document te negeren.

  • Tik op Alles negeren & bijhouden van wijzigingen stoppen om alle wijzigingen in het document te negeren en wijzigingen bijhouden uit te schakelen.

Opmerkingen verwijderen
 1. Tik tweemaal op een opmerking in het document om deze te selecteren.

 2. Tik op het tabblad controleren op verwijderen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Tik op verwijderen om alleen de geselecteerde opmerking te verwijderen.

  • Tik op Alles verwijderen om alle opmerkingen in het document te verwijderen.

   Opmerkingen verwijderen

 3. Als u wilt overschakelen naar een andere opmerking zonder deze te verwijderen, tikt u op het pictogram vorige of volgende .

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×