U kunt de functie Markeringen bijhouden op het tabblad Controleren in Visio eenvoudig voorgestelde wijzigingen in een tekening voorstellen en weergeven.

Tabblad Revisie van het lint

In dit artikel

Informatie over markeringen

Markeringen starten of stoppen

Markeringen weergeven of verbergen

Informatie over markeringen

Als Markeringen bijhouden is ingeschakeld, worden vormen, inktvormen of opmerkingen die u of uw revisoren toevoegen, bijgepraat op afzonderlijke markerings-overlays zonder de oorspronkelijke tekening te wijzigen. Zoals in de volgende afbeelding wordt weergegeven, krijgt elke persoon automatisch een aparte kleur en een apart tabblad toegewezen. Wanneer u de tekening bekijkt, kunt u alle wijzigingen tegelijk zien.

Een tekening met aantekeningen-overlaytabs in verschillende kleuren.

Met aantekeningen-overlays blijven aantekeningen gescheiden van de oorspronkelijke tekening.

1. Deze laag bevat alle markeringen van één revisor.

2. Deze laag bevat markeringen door een tweede revisor.

3. De oorspronkelijke tekening blijft ongewijzigd.

4. Wanneer u de tekening bekijkt, kunt u elke markeringslaag en de oorspronkelijke tekening zien.

U kunt een afzonderlijke kopie van de tekening delen met elke revisor of de oorspronkelijke tekening beschikbaar maken voor een groep revisoren door de tekening op te slaan in een netwerk delen of de tekening op een intranetsite te plaatsen. Met behulp van een netwerk delen, intranetsite of andere toegankelijke centrale locatie kunt u de markeringen van alle revisoren vastleggen in één bestand.

Notities: 

 • Shapes worden weergegeven op de markerings-overlay in de toegewezen kleur voor die overlay. Als een revisor een tekstkleur, opvulkleur of lijnkleur op een vorm past, worden deze kleuren niet weergegeven in de overlay voor markeringen.

 • Opmerkingen kunnen niet worden afgedrukt.

 • Markeringen worden niet weergegeven op een tekening die is opgeslagen als webpagina.

Bovenaan pagina

Markeringen starten of stoppen

Voor elke revisor die een tekening opent wanneer Markeringen bijhouden actief is, wordt een markerings overlay gemaakt en wordt een kleur toegewezen.

Opmerking: Als u snel wilt zien of Markeringen bijhouden actief is, bekijkt u de tekst boven aan het taakvenster Controleren. Als de tekst Huidige revisor zegt,is de oorspronkelijke tekening beveiligd en kunt u markeringen bijhouden. Anders wordt het bijhouden van markeringen gestopt en kunt u wijzigingen aanbrengen in de oorspronkelijke tekening.

Voor de eerste keer beginnen met het bijhouden van markeringen

 • Klik op het tabblad Controleren in de groep Markeringen op Markeringen bijhouden.

 • Het taakvenster Controleren wordt geopend en er wordt een markerings overlay voor u gemaakt.

Opmerking: Wanneer Markeringen bijhouden actief is, kunt u alleen wijzigingen aanbrengen in de overlay voor markeringen. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de oorspronkelijke tekening, stopt u het bijhouden van markeringen en klikt u vervolgens op het tabblad Origineel.

Als 'Markeringen bijhouden' ontbreekt op het lint

Recente versies van Visio hebben de functie Markeringen bijhouden niet zichtbaar op het lint, maar u kunt deze eenvoudig toevoegen. Zie Waar is markeringen bijhouden? voor meer informatie.

Traceringsopmerking opnieuw starten

 • Klik in het taakvenster Controleren op Markeringen bijhouden.

 • De tekst boven aan het taakvenster wordt gewijzigd in Huidige revisoren u kunt wijzigingen aanbrengen in de overlay voor markeringen.

Opmerking: Wanneer Markeringen bijhouden opnieuw wordt gestart, kunt u alleen wijzigingen aanbrengen in de overlay voor markeringen. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de oorspronkelijke tekening, stopt u het bijhouden van markeringen en klikt u vervolgens op het tabblad Origineel.

Markeringen stoppen

 • Klik in het taakvenster Controleren op Markeringen bijhouden.

 • De tekst boven aan het taakvenster wordt gewijzigd in Het bijhouden van markeringen is uitgeschakelden u kunt wijzigingen aanbrengen in de oorspronkelijke tekening.

Bovenaan pagina

Markeringen weergeven of verbergen

 1. Open het taakvenster Controleren als het nog niet is geopend:

  • Klik op het tabblad Controleren in de groep Markeringen op Revisievenster.

 2. Als het bijhouden van markeringen is gestopt en u de namen van revisoren niet ziet onder Markeringen overlaystonen, klikt u op het tabblad Controleren op Markeringen tonen.

 3. Ga als volgt te werk onder Markerings overlays weergeven in het taakvenster Controleren:

  • Als u markerings-overlays voor alle revisoren wilt laten zien, klikt u op Alles tonen.

  • Als u markerings-overlays voor alle revisoren wilt verbergen, klikt u op Alles verbergen.

  • Als u markerings-overlays voor een afzonderlijke revisor wilt weergeven of verbergen, schakelt u het selectievakje naast de naam van de revisor in of uit.

Opmerking: Als Markeringen bijhouden actief is, kunt u uw eigen markerings-overlay niet verbergen.

Bovenaan pagina

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×