Wijzigingen in bepaalde delen van een beveiligd document toestaan

U kunt een document als alleen-lezen markeren en nog steeds wijzigen toestaan aan geselecteerde onderdelen.

U kunt deze niet-beperkte onderdelen beschikbaar maken voor iedereen die het document opent, of u kunt bepaalde personen toestemming verlenen zodat zij de niet-beperkte onderdelen van het document kunnen wijzigen.

Een document beveiligen en de onderdelen markeren die kunnen worden gewijzigd

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Beveiligen op Bewerking beperken.

  Het pictogram Bewerking beperken wordt weergegeven op het tabblad Controleren

 2. Schakel in het gebied Bewerkingsbeperkingen het selectievakje Alleen bewerkingen van dit type toestaan in het document in.

 3. Klik in de lijst met bewerkingsbeperkingen op Geen wijzigingen (alleen-lezen).

 4. Selecteer het deel van het document dat mag worden gewijzigd.

  Selecteer bijvoorbeeld een blok alinea's, een kop, een zin of een woord.

  Tip: Als u meerdere delen van het document tegelijk wilt selecteren, selecteert u het gewenste deel en houdt u Control ingedrukt terwijl u de andere delen selecteert.

 5. Voer onder Uitzonderingen een van de volgende handelingen uit:

  • Schakel het selectievakje Iedereen in de lijst Groepen in als iedereen het document mag openen om het geselecteerde onderdeel te bewerken.

  • Als alleen bepaalde personen het geselecteerde onderdeel mogen bewerken, klikt u op Meer gebruikers en typt u de gebruikersnamen.

   Neem ook uw eigen naam op als u zelf dat deel van het document wilt kunnen bewerken. Scheid de namen met een puntkomma.

   Belangrijk: Als u van plan bent om het document te beveiligen met gebruikersverificatie in plaats van een wachtwoord, moet u ervoor zorgen dat u als gebruikersnaam een e-mailadres invoert.

  • Klik op OK en schakel de selectievakjes in naast de namen van de personen die het geselecteerde onderdeel mogen bewerken.

   Opmerking: Als u meerdere personen selecteert, worden deze personen als een item toegevoegd in het vak Groepen, zodat u ze snel opnieuw kunt selecteren.

 6. Ga door met het selecteren van delen van het document en wijs gebruikersmachtigingen toe om ze te bewerken.

 7. Klik onder Afdwingen starten op Ja, afdwingen van beveiliging starten.

 8. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een wachtwoord wilt toewijzen aan het document zodat gebruikers die het wachtwoord kennen, de beveiliging kunnen verwijderen en aan het document kunnen werken, typt u een wachtwoord in het vak Nieuw wachtwoord opgeven (optioneel) en bevestigt u het wachtwoord.

   Opmerking: Gebruik deze optie als u wilt dat anderen op hetzelfde moment kunnen werken aan het document.

   Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie bevatten van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet vermengd. Sterk wachtwoord: Y6dh!et5. Zwak wachtwoord: Huis27. Wachtwoorden moeten acht lettertekens of langer zijn. Een wachtwoordzin met veertien of meer lettertekens is nog beter. .

   Zorg dat u het wachtwoord onthoudt. Als u het wachtwoord vergeet, kan dit niet worden hersteld door Microsoft. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft op een veilige plaats, niet nabij de gegevens die erdoor worden beschermd.

  • Klik op Gebruikersverificatie als u het document wilt versleutelen zodat alleen geverifieerde eigenaars van het document de beveiliging kunnen opheffen.

   Opmerking: Als u het document versleutelt, kunnen anderen niet op hetzelfde moment aan het document werken.

Een beveiligde document ontgrendelen

Als u alle beveiliging van een document wilt opheffen, moet u mogelijk het wachtwoord kennen dat is toegepast op het document. Het kan ook zo zijn dat u in de lijst moet staan als geverifieerde eigenaar van het document.

Als u een geverifieerde eigenaar bent van het document of als u het wachtwoord kent om de documentbeveiliging op te heffen, gaat u als volgt te werk:

 1. Ga naar het tabblad Controleren in de groep Beveiligen en klik op Bewerking beperken.

  Het pictogram Bewerking beperken wordt weergegeven op het tabblad Controleren

 2. Klik in het taakvenster Bewerking beperken op Beveiliging stoppen.

 3. Typ het wachtwoord als u wordt gevraagd een wachtwoord in te voeren.

Wijzigingen aanbrengen in een document met beperkte toegang

Wanneer u een beveiligd document opent, beperkt Word wat u kunt wijzigen op basis van het feit of de eigenaar van het document u heeft gemachtigd om een bepaald deel van het document te wijzigen.

Het taakvenster Bewerking beperken bevat knoppen waarmee u naar de locaties in het document kunt gaan die u mag wijzigen.

De opties voor bewerken worden weergegeven in het deelvenster Bewerking beperken.

Als u niet bent gemachtigd om delen van het document te bewerken, is bewerken in Word niet mogelijk en wordt het bericht Het doorzoeken van het document is voltooid weergegeven wanneer u op de knoppen in het taakvenster Bewerking beperken klikt.

Onderdelen zoeken die u kunt bewerken

Als u het taakvenster Bewerking beperken sluit en vervolgens probeert iets te wijzigen waar dit niet is toegestaan, wordt het volgende bericht weergegeven op de statusbalk:

Deze wijziging is niet toegestaan omdat de selectie is vergrendeld.

Ga als volgt te werk als u wilt terugkeren naar het taakvenster en een gebied wilt zoeken dat u wel mag bewerken:

 1. Ga naar het tabblad Controleren in de groep Beveiligen en klik op Bewerking beperken.

  Het pictogram Bewerking beperken wordt weergegeven op het tabblad Controleren

 2. Klik op Het volgende deel zoeken dat ik kan bewerken of Alle delen weergeven die ik kan bewerken.

Zie ook

Information Rights Management in Office

Opmaakwijzigingen toestaan of beperken

Beveiliging in uw document, werkmap of presentatie toevoegen of verwijderen

Wat is Bestandsblokkering?

Ondersteuning voor Office 2010 is beëindigd op 13 oktober 2020

Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om vanaf elk apparaat te werken en blijf ondersteuning ontvangen.

Nu upgraden

Wat wilt u doen?

Beveiliging toevoegen en de onderdelen markeren die kunnen worden gewijzigd

 1. Ga naar het tabblad Controleren in de groep Beveiligen en klik op Bewerking beperken.

  Office 2010-lint

 2. Schakel in het gebied Bewerkingsbeperkingen het selectievakje Alleen bewerkingen van dit type toestaan in het document in.

 3. Klik in de lijst met bewerkingsbeperkingen op Geen wijzigingen (alleen-lezen).

 4. Selecteer het deel van het document dat mag worden gewijzigd.

  Selecteer bijvoorbeeld een blok alinea's, een kop, een zin of een woord.

  Tip: Als u meerdere delen van het document tegelijk wilt selecteren, selecteert u het gewenste deel en houdt u Control ingedrukt terwijl u de andere delen selecteert.

 5. Voer onder Uitzonderingen een van de volgende handelingen uit:

  • Schakel het selectievakje Iedereen in de lijst Groepen in als iedereen het document mag openen om het geselecteerde onderdeel te bewerken.

  • Als alleen bepaalde personen het geselecteerde onderdeel mogen bewerken, klikt u op Meer gebruikers en typt u de gebruikersnamen.

   Neem ook uw eigen naam op als u zelf dat deel van het document wilt kunnen bewerken. Scheid de namen met een puntkomma.

   Belangrijk: Als u van plan bent om het document te beveiligen met gebruikersverificatie in plaats van een wachtwoord, moet u ervoor zorgen dat u als gebruikersnaam een e-mailadres invoert, geen Microsoft Windows- of Windows Vista-gebruikersaccount.

  • Klik op OK en schakel de selectievakjes in naast de namen van de personen die het geselecteerde onderdeel mogen bewerken.

   Opmerking: Als u meerdere personen selecteert, worden deze personen als een item toegevoegd in het vak Groepen, zodat u ze snel opnieuw kunt selecteren.

 6. Ga door met het selecteren van delen van het document en wijs gebruikersmachtigingen toe om ze te bewerken.

 7. Klik onder Afdwingen starten op Ja, afdwingen van beveiliging starten.

 8. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een wachtwoord wilt toewijzen aan het document zodat gebruikers die het wachtwoord kennen, de beveiliging kunnen opheffen, typt u een wachtwoord in het vak Nieuw wachtwoord opgeven (optioneel) en bevestigt u het wachtwoord.

   Opmerking: U moet deze optie gebruiken als u van plan bent om het document te publiceren, zodat meerdere personen tegelijk aan het document kunnen werken.

   Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie bevatten van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet vermengd. Sterk wachtwoord: Y6dh!et5. Zwak wachtwoord: Huis27. Wachtwoorden moeten acht lettertekens of langer zijn. Een wachtwoordzin met veertien of meer lettertekens is nog beter.

   Het is van essentieel belang dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u het wachtwoord vergeet, kan dit niet worden opgezocht door Microsoft. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft op een veilige plaats, ver weg van de gegevens die erdoor worden beschermd.

  • Klik op Gebruikersverificatie als u het document wilt versleutelen zodat alleen geverifieerde eigenaars van het document de beveiliging kunnen opheffen.

   Opmerking: Door het document te versleutelen, voorkomt u dat een document door meer dan één persoon tegelijk wordt gewijzigd.

   Zie Information Rights Management in Office 2010 voor meer informatie over gebruikersverificatie.

Een beveiligde document ontgrendelen

Als u alle beveiliging van een document wilt opheffen, moet u mogelijk het wachtwoord kennen dat is toegepast op het document. Het kan ook zo zijn dat u in de lijst moet staan als geverifieerde eigenaar van het document.

Als u een geverifieerde eigenaar bent van het document of als u het wachtwoord kent om de documentbeveiliging op te heffen, gaat u als volgt te werk:

 1. Ga naar het tabblad Controleren in de groep Beveiligen en klik op Bewerking beperken.

  Office 2010-lint

 2. Klik in het taakvenster Opmaak en bewerking beperken op Beveiliging stoppen.

 3. Typ het wachtwoord als u wordt gevraagd een wachtwoord in te voeren.

Wijzigingen aanbrengen in een document met beperkte toegang

Wanneer u een beveiligd document opent, beperkt Microsoft Word 2010 wat u kunt wijzigen op basis van het feit of de eigenaar van het document u heeft gemachtigd om een bepaald deel van het document te wijzigen.

Het taakvenster Opmaak en bewerking beperken bevat knoppen waarmee u naar de gebieden in het document kunt gaan die u mag wijzigen.

Het taakvenster Opmaak en bewerking beperken

Als u niet bent gemachtigd om delen van het document te bewerken, is bewerken in Word niet mogelijk en wordt het bericht 'Het doorzoeken van het document is voltooid.' weergegeven wanneer u op de knoppen in het taakvenster Opmaak en bewerking beperken klikt.

Het taakvenster Opmaak en bewerking beperken openen

Als u het taakvenster sluit en vervolgens probeert iets te wijzigen waar dit niet is toegestaan, wordt het volgende bericht weergegeven op de statusbalk:

Deze wijziging is niet toegestaan omdat de selectie is vergrendeld.

Ga als volgt te werk als u wilt terugkeren naar het taakvenster en een gebied wilt zoeken dat u wel mag bewerken:

 1. Ga naar het tabblad Controleren in de groep Beveiligen en klik op Bewerking beperken.

  Office 2010-lint

 2. Klik op Het volgende deel zoeken dat ik kan bewerken of Alle delen weergeven die ik kan bewerken.

Zie ook

Information Rights Management in Office

Opmaakwijzigingen toestaan of beperken

Beveiliging in uw document, werkmap of presentatie toevoegen of verwijderen

Wat is Bestandsblokkering?

Wat wilt u doen?

Beveiliging toevoegen en de onderdelen markeren die kunnen worden gewijzigd

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Beveiligen op Document beveiligen en klik op Opmaak en bewerking beperken.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Schakel in het gebied Bewerkingsbeperkingen het selectievakje Alleen bewerkingen van dit type toestaan in het document in.

 3. Klik in de lijst met bewerkingsbeperkingen op Geen wijzigingen (alleen-lezen).

 4. Selecteer het onderdeel in het document waarvoor u geen beperking wilt hebben.

  Selecteer bijvoorbeeld een blok alinea's, een kop, een zin of een woord.

  Tip: Als u meerdere delen van het document tegelijk wilt selecteren, selecteert u het gewenste deel en houdt u Control ingedrukt terwijl u de andere delen selecteert.

 5. Voer onder Uitzonderingen een van de volgende handelingen uit:

  • Schakel het selectievakje Iedereen in de lijst Groepen in als iedereen het document mag openen om het geselecteerde onderdeel te bewerken.

  • Als alleen bepaalde personen het geselecteerde onderdeel mogen bewerken, klikt u op Meer gebruikers en typt u de gebruikersnamen. Scheid de namen door middel van puntkomma's. Klik op OK en selecteer de selectievakjes naast de namen van de personen die het onderdeel mogen bewerken dat u hebt geselecteerd.

   Belangrijk: Als u van plan bent om het document te beveiligen met gebruikersverificatie in plaats van een wachtwoord, moet u ervoor zorgen dat u als gebruikersnaam een e-mailadres invoert, geen Microsoft Windows- of Windows Vista-gebruikersaccount.

   Opmerking: Als u meerdere personen selecteert, worden deze personen als een item toegevoegd in het vak Groepen, zodat u ze snel opnieuw kunt selecteren.

 6. Ga door met het selecteren van delen van het document en wijs gebruikersmachtigingen toe om ze te bewerken.

 7. Klik onder Afdwingen starten op Ja, afdwingen van beveiliging starten.

 8. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een wachtwoord wilt toewijzen aan het document zodat gebruikers die het wachtwoord kennen, de beveiliging kunnen opheffen, typt u een wachtwoord in het vak Nieuw wachtwoord opgeven (optioneel) en bevestigt u het wachtwoord.

   Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie bevatten van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet vermengd. Sterk wachtwoord: Y6dh!et5. Zwak wachtwoord: Huis27. Wachtwoorden moeten acht lettertekens of langer zijn. Een wachtwoordzin met veertien of meer lettertekens is nog beter.

   Het is van essentieel belang dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u het wachtwoord vergeet, kan dit niet worden opgezocht door Microsoft. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft op een veilige plaats, ver weg van de gegevens die erdoor worden beschermd.

  • Klik op Gebruikersverificatie als u het document wilt versleutelen zodat alleen geverifieerde eigenaars van het document de beveiliging kunnen opheffen.

Een beveiligde document ontgrendelen

Toestemming wijzigingen aan te brengen aan het document is niet hetzelfde als toestemming de beveiliging van het document op te heffen. Ook bij een document waarvoor iedereen toestemming heeft de inhoud te wijzigen, mogen alleen geverifieerde eigenaren of personen die het juiste wachtwoord kennen, de beveiliging opheffen.

Als u een geverifieerde eigenaar bent van het document of als u het wachtwoord kent om de documentbeveiliging op te heffen, gaat u als volgt te werk:

 • Klik op het tabblad Controleren in de groep Beveiligen op Document beveiligen en klik op Opmaak en bewerking beperken.

  Afbeelding van Word-lint

 • Klik in het taakvenster Opmaak en bewerking beperken op Beveiliging stoppen.

Wijzigingen aanbrengen in een document met beperkte toegang

Als iemand een beveiligd document opent, beperkt Microsoft Office Word 2007 het maken van wijzigingen op basis van het feit of de persoon in kwestie toestemming heeft wijzigingen aan te brengen aan een bepaald deel van het document. Als het document is geopend, geeft het taakvenster Opmaak en bewerking beperken knoppen weer waarmee u naar de bewerkbare gebieden in het document kunt gaan. Als er toestemming is gegeven aan iedereen om wijzigingen aan bepaalde onderdelen van het document aan te brengen, dan kan iedereen die het document opent, naar die onderdelen gaan die ze kunnen wijzigen door op Het volgende deel zoeken dat ik kan bewerken te klikken.

Het taakvenster Opmaak en bewerking beperken

Als er alleen aan bepaalde personen toestemming is gegeven voor het wijzigen van bepaalde onderdelen, kunnen alleen die personen naar de onderdelen gaan die ze mogen wijzigen. Voor de rest geldt dat Office Word 2007 het bewerken beperkt en wordt het bericht 'Het doorzoeken van het document is voltooid.' weergegeven wanneer iemand op de knoppen in het taakvenster Opmaak en bewerking beperken klikt.

Het taakvenster Opmaak en bewerking beperken openen

Als u het taakvenster sluit en vervolgens iets wilt wijzigen waar dit niet is toegestaan, wordt in Word 2007 het volgende bericht op de statusbalk weergegeven:

Deze wijziging is niet toegestaan omdat de selectie is vergrendeld.

Ga als volgt te werk als u wilt terugkeren naar het taakvenster en een plek wilt zoeken die u wel mag bewerken:

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Beveiligen op Document beveiligen en klik op Opmaak en bewerking beperken.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Klik op Het volgende deel zoeken dat ik kan bewerken of Alle delen weergeven die ik kan bewerken.

Zie ook

Beveiliging in uw document, werkmap of presentatie toevoegen of verwijderen

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×