Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.
Wiskundige vergelijkingen oplossen met de Wiskunde-assistent in OneNote

Schrijf of typ een wiskundig probleem en Wiskunde-assistent in OneNote lost dit voor u op door u te helpen snel de oplossing te vinden of u stapsgewijs te leren om zelf tot de oplossing te komen. Na het oplossen van de vergelijking zijn er vele opties om meer wiskundekennis op te doen met Wiskunde-assistent.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar als u een Microsoft 365-abonnement hebt. Als u een Microsoft 365-abonnee bent, controleer dan of u de nieuwste versie van Office hebt.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Stap 1: Voer de vergelijking in

Schrijf of typ de vergelijking in het tabblad Tekenen. Gebruik het hulpmiddel Lasso selecteren om een cirkel rond de vergelijking te tekenen. Selecteer vervolgens Wiskunde. Hiermee opent u het deelvenster Wiskunde-assistent.

Meer informatie: Maak uw vergelijking met inkt of tekst. 

Typ het aantal vragen voor de oefentest.

Stap 2: Los de vergelijking op.

Ga op een van de volgende manieren te werk om de huidige vergelijking op te lossen:

Klik of tik het vakje Selecteer een actie aan en kies vervolgens de gewenste actie van Wiskunde-assistent. De beschikbare keuzen in de vervolgkeuzelijst zijn afhankelijk van de geselecteerde vergelijking.

Meer informatie: controleer het tabblad Ondersteunde vergelijkingen en probleemtypen die worden ondersteund door wiskundeassistent

U kunt de oplossing bekijken die door OneNote wordt weergegeven onder de actie die u hebt geselecteerd. In het onderstaande voorbeeld wordt voor de geselecteerde optie Oplossen voor x de oplossing weergegeven.

De knop Stappen weergeven in het taakvenster Wiskunde

 • Als u wilt zien hoe OneNote het probleem heeft opgelost, klikt of tikt u op Stappen weergeven en selecteert de details van wat u wilt bekijken. De beschikbare keuzen in de vervolgkeuzelijst zijn afhankelijk van de geselecteerde vergelijking.

 • Als u de stappen van de oplossing hardop wilt laten voorlezen, selecteert u Insluitende lezer Pictogram voor Insluitende lezer om deze te starten vanuit OneNote.

 • Genereer een oefentoets om dit type vergelijking te blijven oefenen.

Waarschuwing:  Het genereren van de oefentoets is momenteel niet beschikbaar omdat we bezig zijn om de ervaring te optimaliseren. De mogelijkheid om oefenquizzen te genereren, komt later dit jaar terug. 


Oplossingsstappen in het taakvenster Wiskunde-assistent

Tip: U kunt de oplossingsstappen naar elke gewenste plek op de pagina slepen.

Probleemtypen die worden ondersteund door wiskundeassistent

Wanneer u Wiskunde-assistent in OneNote gebruikt, ziet u dat de vervolgkeuzelijst Een actie selecteren onder de vergelijking verandert, afhankelijk van de geselecteerde vergelijking. Hier zijn enkele van de probleemtypen die worden ondersteund, afhankelijk van de vergelijking die u probeert op te lossen.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar als u een Microsoft 365-abonnement hebt. Als u een Microsoft 365-abonnee bent, controleer dan of u de nieuwste versie van Office hebt.

Matrices

Voor een lijst met reële getallen worden alle onderstaande opties ondersteund.
 

 • Evalueren

 • Sorteren

 • gemiddelde

 • Mediaan

 • modus

 • Som

 • Product

 • Grootste veelvoorkomende factor

 • Least Common Multiple

 • Variantie

 • Standaarddeviatie

 • Minima

 • Maxima

  Een lijst met matrices in wiskundeassistent.

  Voor polynomen zijn de ondersteunde acties Greatest Common Factor en Least Common Multiple. U kunt ook kiezen voor Graph in 2D om de grafieken van al uw functies weer te geven.

  Lijst met matrices in wiskundeassistent

Expressies

Voor elke expressie zijn de beschikbare acties:

 • Evalueren

 • Controleren

 • Uitvouwen (indien van toepassing)

 • Factor (indien van toepassing)

 • Grafiek in 2D (alleen beschikbaar als er een variabele is)

 • Onderscheid maken (alleen beschikbaar als er een variabele is)

 • Integreren (alleen beschikbaar als er een variabele is)

  Een lijst met expressies in Wiskunde-assistent

Vergelijkingen en ongelijkheden

Voor vergelijkingen en ongelijkheden zijn de volgende acties beschikbaar:

 • Oplossen voor {uw variabele}

 • Beide zijden in 2D in grafiek: elk van de zijden van de gelijkheid of ongelijkheid wordt weergegeven als een afzonderlijke functie.

 • Grafiek in 2D — Een grafiek van de vergelijkings- of ongelijkheidsoplossingen

 • Ongelijkheid in de grafiek : markeert het oplossingsgebied in de grafiek

  Een vergelijking met een vervolgkeuzelijst met manieren om deze op te lossen.

Systemen

Het is belangrijk om een gelijk aantal vergelijkingen en variabelen te hebben om ervoor te zorgen dat de juiste functies beschikbaar zijn. Systemen kunnen op twee verschillende manieren worden geschreven: 

 1. Een onder elkaar, met of zonder een grote accolade ervoor

  Een systeemvergelijking geschreven met vierkante haken

 2. In één regel gedeeld door een komma


  Een systeemvergelijking geschreven met een komma

Derivaten en integralen

Derivaten kunnen worden geschreven met d/dx vóór de functie of met een priemteken.Voorbeeld van derivaten en integralenvergelijking De beschikbare acties voor derivaten en integralen zijn:

 • Evalueren

 • Grafiek in 2D

 • Onderscheiden

 • Integreren (alleen voor derivaten)

  Voorbeeldvergelijking met oplossingsopties voor derivaten en integralen

Matrices

Matrices kunnen worden geschreven met vierkante of ronde haken. De volgende acties worden ondersteund voor matrices:

 • Evalueren

 • Determinant berekenen

 • Matrix omkeren

 • Trace berekenen

 • Matrix transponeren

 • Matrixgrootte

 • Reduce Matrix
Oplossingsopties voor Matrices Matrixvergelijkingen worden momenteel niet ondersteund.

Grafiek in polaire coördinaten

Om een functie in polaire coördinaten in kaart te brengen, moet r worden uitgedrukt als een functie van theta.

Grafiekvoorbeeld voor polaire coördinaten

Complexe modus

Opmerking: Selecteer Instellingen om te schakelen tussen reële getallen en complexe getallen.

Voor complexe expressies en getallen die imaginaire eenheid i bevatten, zijn de volgende acties beschikbaar.

 • Evalueren

 • Echt deel

 • Imaginair deel

 • Conjugate

 • Modulus

 • Argument

 • Onderscheid maken (alleen als er een variabele is)

 • Integreren (alleen als er een variabele is)

  Oplossingsopties voor complexe modus

Meer informatie

Een wiskundetoets maken in Microsoft Forms

Een wiskundetoets genereren met de wiskunde assistent in OneNote

Wiskundige vergelijkingen oplossen met de wiskunde-assistent in OneNote

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×