Woorden toevoegen of bewerken in een woordenlijst voor spellingscontrole

Belangrijk: Als u een woord toevoegt aan een aangepaste woordenlijst in een Office-programma, wordt dat woord beschikbaar gemaakt voor spellingcontrole in alle Office-programma’s.

Alle aangepaste woordenlijsten worden beheerd via het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten en alle aangepaste woordenlijsten die u wilt gebruiken, moeten zijn ingeschakeld (geselecteerd) in dit dialoogvenster. Volg deze stappen om het dialoogvenster te openen en kies vervolgens een specifieke taak hieronder.

Het dialoogvenster Aangepaste woordenlijst

Het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten openen

 1. Open de controleopties:

  • In de meeste Office-programma's: Ga naar Bestand > Opties > Controle.

  • In Outlook: Ga naar Bestand > Opties > Mail > Spelling en AutoCorrectie > Controle.

 2. Controleer of het selectievakje Alleen suggesties uit de hoofdwoordenlijst is uitgeschakeld.

 3. Selecteer Aangepaste woordenlijsten.

  U vindt hier alle woordenlijsten, met de standaardwoordenlijst bovenaan.

Opmerking: Als u snel een woord wilt toevoegen aan een woordenlijst, klikt u met de rechtermuisknop op het woord in een document, en selecteert u Toevoegen aan woordenlijst. Het woord wordt toegevoegd aan de standaardwoordenlijst.

 1. Open het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten door de stappen uit te voeren die worden beschreven in de voorgaande sectie.

 2. Selecteer de woordenlijst die u wilt bewerken. Zorg dat u het selectievakje niet uitschakelt.

 3. Selecteer Woordenlijst bewerken.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een woord wilt toevoegen, typt u het woord in het vak Woord(en) en klikt u op Toevoegen.

  • Als u een woord wilt verwijderen, selecteert u het woord in het vak Woordenlijst en klikt u op Verwijderen.

  • Als u een woord wilt bewerken, verwijdert u het en voegt u het vervolgens toe met de gewenste spelling.

  • Als u alle woorden wilt verwijderen, klikt u op Alles verwijderen.

  De woordenlijst bewerken

Als je wilt dat deze aangepaste woordenlijst de standaardwoordenlijst is waarin alle nieuwe woorden die je toevoegt worden opgeslagen, raadpleeg je De aangepaste woordenlijst wijzigen waaraan woorden worden toegevoegd door de spellingcontrole hieronder.

Selecteer de koppen hieronder voor meer informatie

Als de spellingcontrole bepaalde woorden als verkeerd gespeld markeert, maar u wilt dat deze woorden worden genegeerd, kunt u deze toevoegen aan de standaard aangepaste woordenlijst. Zie ‘De aangepaste woordenlijst wijzigen waaraan woorden worden toegevoegd met de spellingcontrole’ voor het wijzigen van de aangepaste standaardwoordenlijst waarin deze woorden worden toegevoegd hieronder.

 • Tijdens de automatische spelling- en grammaticacontrole, klikt u met de rechtermuisknop op het woord met de rode golvende lijn, en klik vervolgens op Toevoegen aan woordenlijst.

 • Bij het uitvoeren van de spelling- en grammaticacontrole, klikt u op Toevoegen of Toevoegen aan woordenlijst voor het gemarkeerde woord.

Opmerking: Als de optie Toevoegen aan woordenlijst niet beschikbaar is, moet je ervoor zorgen dat je een standaard aangepaste woordenlijst hebt geselecteerd in het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten. Zie de sectie De aangepaste woordenlijst wijzigen waaraan woorden worden toegevoegd door de spellingcontrole voor informatie over het selecteren van een standaard aangepaste woordenlijst.

Zie Spelling en grammatica controleren voor meer informatie.

 1. Open het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten door de stappen uit te voeren die hierboven worden beschreven in de sectie Het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten openen.

 2. Selecteer Nieuw.

 3. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor de aangepaste woordenlijst.

 4. Selecteer Opslaan.

 5. Als u de nieuwe woordenlijst wilt gebruiken voor een andere taal, selecteert u, terwijl de nieuwe woordenlijst is geselecteerd in de Lijst van woordenlijsten, de taal in het menu Taal voor woordenlijst.

Als u wilt dat uw nieuwe aangepaste woordenlijst de standaard woordenlijst is, waarin alle woorden die u toevoegt, worden opgeslagen, raadpleegt u de volgende taak De aangepaste woordenlijst wijzigen waaraan woorden worden toegevoegd door de spellingcontrole.

Als je nieuwe woorden toevoegt tijdens de spellingcontrole, worden die toegevoegd aan de standaard aangepaste woordenlijst, die bovenaan de lijst staat bij het openen van het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten. U kunt de standaard aangepaste woordenlijst voor alle Office-programma's wijzigen:

 1. Open het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten door de stappen uit te voeren die hierboven worden beschreven in de sectie Het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten openen.

 2. Ga in het vak Lijst van woordenlijsten op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de standaardwoordenlijst voor alle talen wilt wijzigen, klikt u op de naam van de woordenlijst onder Alle talen.

  • Als u de standaardwoordenlijst voor een bepaalde taal wilt wijzigen, klikt u op de naam van de woordenlijst onder de kop van de desbetreffende taal.

 3. Selecteer Standaard wijzigen.

  Opmerking: Als er onder een kop slechts één woordenlijst staat, moet dit de standaardwoordenlijst zijn. In dit geval is de knop niet beschikbaar.

De volgende keer dat u de spellingcontrole uitvoert, gebruikt het programma de standaard aangepaste woordenlijsten die u hebt geselecteerd.

Als u een nieuwe aangepaste woordenlijst maakt, wordt de woordenlijst standaard ingesteld op Alle talen, wat betekent dat de woordenlijst wordt gebruikt als u de spelling van een tekst controleert in welke taal dan ook. U kunt een aangepaste woordenlijst echter aan een bepaalde taal koppelen, zodat het programma de woordenlijst alleen gebruikt als u de spelling van tekst in die taal controleert.

 1. Open het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten door de stappen uit te voeren die hierboven worden beschreven in de sectie Het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten openen.

 2. Klik in het vak Lijst van woordenlijsten op de woordenlijst die u wilt wijzigen.

 3. Klik in het menu Taal voor woordenlijst op de taal waarvoor de woordenlijst moet worden gebruikt.

In het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten worden de beschikbare aangepaste woordenlijsten weergegeven die het programma kan gebruiken voor de spellingcontrole. Als de woordenlijst die u wilt gebruiken, bijvoorbeeld een woordenlijst die u hebt aangeschaft bij een ander bedrijf, is geïnstalleerd op uw computer maar niet in het vak Lijst van woordenlijsten voorkomt, kunt u deze toevoegen.

 1. Open het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten door de stappen uit te voeren die hierboven worden beschreven in de sectie Het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten openen.

 2. Selecteer Toevoegen.

 3. Zoek de map met de gewenste aangepaste woordenlijst en dubbelklik op het woordenlijstbestand.

Als je wilt dat deze aangepaste woordenlijst de standaardwoordenlijst is waarin alle nieuwe woorden die u toevoegt worden opgeslagen, raadpleegt je de sectie De aangepaste woordenlijst wijzigen waaraan woorden worden toegevoegd door de spellingcontrole hierboven.

 1. Ga naar Word > Voorkeuren.

 2. Selecteer onder Ontwerpfuncties en taalprogramma's de optie Spelling en grammatica.

  Klik op Spelling en grammatica om de instellingen voor de spelling- en grammaticacontrole te wijzigen.
 3. Als u aangepaste woordenlijsten wilt gebruiken, controleert u of het selectievakje Alleen suggesties uit de hoofdwoordenlijst is uitgeschakeld.

 4. Selecteer Woordenlijsten.

 5. Selecteer de woordenlijst die u wilt bewerken.

  Zorg ervoor dat u niet per ongeluk het selectievakje voor de woordenlijst uitschakelt.

 6. Selecteer Bewerken.

  De aangepaste woordenlijst wordt als een document geopend voor bewerken.

 7. Breng de gewenste wijzigingen aan en sla het document vervolgens op.

Opmerking: Wanneer u een aangepaste woordenlijst bewerkt, wordt de spellingcontrole in Word gestopt terwijl u typt. Wanneer u klaar bent met het wijzigen van een aangepaste woordenlijst, en u wilt dat de spellingcontrole in Word tijdens het typen wordt hervat, gaat u naar het dialoogvenster Spelling en grammatica, dat wordt weergegeven in stap 2 hierboven, en selecteert u Spelling controleren tijdens het typen.

 1. Open het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten door de bovenstaande stappen te volgen.

 2. Zorg ervoor dat in Aangepaste woordenlijsten het selectievakje is ingeschakeld naast elke aangepaste woordenlijst die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

 1. Open het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten door de bovenstaande stappen te volgen.

 2. Selecteer Nieuw.

 3. Typ in het vak Opslaan als een naam voor de aangepaste woordenlijst.

 4. Selecteer Opslaan.

 5. Als u de nieuwe woordenlijst wilt gebruiken voor een andere taal, selecteert u, terwijl de nieuwe woordenlijst is geselecteerd in het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten, de taal uit de lijst met Talen.

 6. Selecteer OK.

In het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten worden de beschikbare aangepaste woordenlijsten weergegeven die Word kan gebruiken voor de spellingcontrole. Als de woordenlijst die u wilt gebruiken, bijvoorbeeld een woordenlijst die u hebt aangeschaft bij een ander bedrijf, is geïnstalleerd op uw computer maar niet in het vak Aangepaste woordenlijsten voorkomt, kunt u deze toevoegen.

 1. Open het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten door de bovenstaande stappen te volgen.

 2. Selecteer Toevoegen.

 3. Zoek de map met de aangepaste woordenlijst die u wilt toevoegen en dubbelklik op het woordenlijstbestand.

Als u meer hulp wenst bij het installeren van een woordenlijst van derden, raadpleegt u de installatie-instructies voor de woordenlijst.

Als u een nieuwe aangepaste woordenlijst maakt, wordt de woordenlijst standaard ingesteld op Alle talen, wat betekent dat de woordenlijst wordt gebruikt als u de spelling van een tekst controleert in welke taal dan ook. U kunt een aangepaste woordenlijst echter aan een bepaalde taal koppelen, zodat het programma de woordenlijst alleen gebruikt als u de spelling van tekst in die taal controleert.

 1. Open het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten door de bovenstaande stappen te volgen.

 2. Selecteer de woordenlijst die u wilt wijzigen in het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten.

 3. Klik in de lijst met Talen op de taal waarvoor de woordenlijst moet worden gebruikt.

Als u de spelling van een document controleert, kunt u een woord dat wordt aangemerkt als onjuist gespeld, toevoegen aan een aangepaste woordenlijst. Het woord wordt dan automatisch toegevoegd aan de standaard aangepaste woordenlijst in Microsoft Word.

 1. Open het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten door de bovenstaande stappen te volgen.

 2. Selecteer in Spelling en grammatica een woordenlijst in de lijst met Aangepaste woordenlijsten.

 3. Sluit het dialoogvenster Spelling en grammatica.

  Opmerking: Als er onder een kop slechts één woordenlijst staat, moet dit de standaardwoordenlijst zijn. In dit geval is de knop niet beschikbaar.

De volgende keer dat u de spellingcontrole uitvoert, gebruikt het programma de standaard aangepaste woordenlijsten die u hebt geselecteerd.

Wanneer u een verkeerd gespeld woord hebt, kunt u er met de rechtermuisknop op klikken en dit negeren. Het woord wordt echter niet toegevoegd aan de woordenlijst, en wordt gemarkeerd als u Word voor het web een volgende keer gebruikt.

Zie ook

Spelling en grammatica in Word

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×