Zoomen voor PowerPoint om uw presentatie tot leven te brengen

Als u uw presentaties dynamischer en interessanter wilt maken, kunt u zoomen voor PowerPoint.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

Als u een zoom wilt toevoegen, gaat u naar Invoegen > Zoomen.

Als u de hele presentatie op één dia wilt samenvatten, kiest u Overzichtszoom

Als u alleen geselecteerde dia's wilt laten zien, kiest u Diazoom

Als u slechts één sectie wilt laten zien, kiest u Sectiezoom

Hiermee worden andere zoomtypen weergegeven die kunnen worden geselecteerd wanneer u kiest voor Invoegen > Zoom: Overzichtszoom, Diazoom en Sectiezoom.

Overzicht

Wanneer u een zoom maakt in PowerPoint, kunt u van en naar specifieke dia's, secties en gedeelten van uw presentatie springen in een volgorde die u tijdens de presentatie bepaalt.

Zoomen voor PowerPoint is alleen beschikbaar op Windows- in Microsoft 365 en PowerPoint 2019.

Overzichtszoom

Een overzichtszoom is als een landingspagina waar u de stukken van uw presentatie in één keer kunt zien. Wanneer u presenteert, kunt u de zoom gebruiken om van de ene plaats in uw presentatie naar de andere te gaan in elke like volgorde. U kunt creatief worden, stukken overslaan of delen van de diavoorstelling terugkijken zonder de voortgang van uw presentatie te onderbreken.

Overzichtszoom wordt nu ondersteund voor Microsoft 365 abonnees in PowerPoint voor Microsoft 365 voor Mac vanaf versie 16.19.18110915.

 1. Ga naar Invoegen > Zoom.

  Hiermee wordt de knop Zoom weergegeven op het tabblad Invoegen in PowerPoint.

 2. Selecteer Overzichtszoom.

  Hiermee worden andere zoomtypen weergegeven die kunnen worden geselecteerd wanneer u kiest voor Invoegen > Zoom: Overzichtszoom, Diazoom en Sectiezoom.

 3. Het dialoogvenster Overzichtszoom invoegen wordt geopend.

  Selecteer dia's die u wilt opnemen in de samenvattingszoom. Dit worden de eerste dia's van uw overzichtszoomsecties. Zie Uw dia's ordenen in secties PowerPoint voor meer informatie over het gebruik van secties in PowerPoint secties.

  Hiermee wordt het dialoogvenster Overzichtzoom invoegen weergegeven in PowerPoint voor een presentatie zonder bestaande secties.

  Als u al secties in uw presentatie hebt, is de eerste dia van elke sectie standaard vooraf geselecteerd. Als u bepaalde secties niet wilt opnemen in de zoom, moet u de selectie ervan deselecteren. Als u vervolgens PowerPoint secties wilt wegwerken die u niet in de overzichtszoomhebt opgeslagen, moet u het selectievakje naast Ongebruikte secties in uw presentatie behouden uit. De dia's in de secties die u wilt negeren, maken nog steeds deel uit van uw presentatie.

  Hiermee wordt het dialoogvenster Overzichtzoom invoegen weergegeven in PowerPoint met geselecteerde secties.

  Hiermee wordt het selectievakje naast 'Ongebruikte secties behouden' ingeschakeld weergegeven.

 4. Nadat u alle dia's hebt geselecteerd die u wilt gebruiken voor de overzichtszoom, selecteert u Invoegen. De samenvattingszoom wordt gemaakt en wordt weergegeven als een nieuwe dia net vóór de eerste dia die u hebt opgenomen in de overzichtszoom.

  Hiermee wordt de dia Overzichtssectie van een overzichtszoom in PowerPoint weergegeven.

Nadat u een overzichtszoom hebt gemaakt, wilt u mogelijk nog steeds secties van uw presentatie toevoegen of verwijderen. Als u wijzigingen hebt aangebracht sinds u eerst de overzichtszoom hebt aangebracht die u wilt vastleggen, hoeft u niet helemaal opnieuw te beginnen. Werk alleen de samenvattingszoom bij.

 1. Selecteer de zoom en selecteer vervolgens het tabblad Opmaak op het lint.

  Hiermee wordt Zoomhulpmiddelen weergegeven op het tabblad Opmaak van het lint in PowerPoint.

 2. Selecteer Samenvatting bewerken,kies de secties die u wilt hebben in de overzichtszoom en selecteer vervolgens Bijwerken.

  Opmerking: U kunt in deze weergave geen secties toevoegen of verwijderen uit uw presentatie, alleen vanuit de samenvattingszoom.

Diazoom

Een diazoom kan u helpen uw presentatie dynamischer te maken, zodat u vrijelijk tussen dia's kunt navigeren in elke volgorde die u kiest zonder de stroom van uw presentatie te onderbreken. Ze zijn een goede optie voor kortere presentaties zonder veel secties, maar u kunt diazoomen gebruiken voor veel verschillende presentatiescenario's.

Met diazoomen kunt u inzoomen op meerdere gegevens, terwijl u het gevoel hebt dat u op hetzelfde canvas blijft.

 1. Ga naar Invoegen > Zoom.

  Hiermee wordt de knop Zoom weergegeven op het tabblad Invoegen in PowerPoint.

 2. Selecteer Diazoom.

  Hiermee worden andere zoomtypen weergegeven die kunnen worden geselecteerd wanneer u kiest voor Invoegen > Zoom: Overzichtszoom, Diazoom en Sectiezoom.

 3. Het dialoogvenster Diazoom wordt geopend. Selecteer de dia's die u wilt gebruiken in de diazoom.

 4. Wanneer u alle dia's hebt geselecteerd die u wilt gebruiken, selecteert u Invoegen. De diazoom wordt gemaakt.

Tip: Als u wilt, kunt u snel een diazoom maken door de dia die u wilt selecteren in het deelvenster Miniaturen te selecteren en deze naar de dia te slepen waar u de dia op wilt laten inzoomen. Op deze manier kunt u diazoomen maken en deze snel wijzigen en ze rangschikken zoals u wilt door te klikken en te slepen.

De diazoom is standaard een voorbeeldminiatuurafbeelding van de dia, maar u kunt een nieuwe afbeelding kiezen op uw pc of op internet om de sectie of dia weer te geven die u gaat gebruiken.

 1. Selecteer de zoom en selecteer vervolgens het tabblad Opmaak op het lint.

  Hiermee wordt Zoomhulpmiddelen weergegeven op het tabblad Opmaak van het lint in PowerPoint.

 2. Selecteer Afbeelding wijzigen om in plaats van de miniatuur een nieuwe afbeelding op internet of op uw pc te kiezen.

  Hiermee wordt de groep Zoomopties weergegeven op het tabblad Opmaak voor een sectie of diazoom in PowerPoint.

 3. Kies of zoek op internet naar een afbeelding. Wanneer u de gewenste afbeelding hebt geselecteerd, kiest u Invoegen.

  Hiermee wordt het dialoogvenster Afbeelding invoegen weergegeven in PowerPoint.

U kunt ook verschillende weergaven voor uw zoomstijlen kiezen in zoomstijlen: u kunt de rand wijzigen, visuele effecten toevoegen of kiezen uit een van de rand- en effectcombinaties in de galerie.

Hiermee worden verschillende zoomstijlen en -effecten weergegeven die u kunt selecteren op het tabblad Opmaak in PowerPoint.

Sectiezoom

Een sectiezoom is een koppeling naar een sectie die al in uw presentatie staat. U kunt deze zoom gebruiken om terug te keren naar secties die u wilt benadrukken of om te benadrukken hoe bepaalde delen van uw presentatie verband houden. Zie Uw dia's ordenen in secties PowerPoint voor meer informatie over het gebruik van secties in PowerPoint secties.

 1. Ga naar Invoegen > Zoom.

  Hiermee wordt de knop Zoom weergegeven op het tabblad Invoegen in PowerPoint.

 2. Selecteer Sectiezoom.

  Hiermee worden andere zoomtypen weergegeven die kunnen worden geselecteerd wanneer u kiest voor Invoegen > Zoom: Overzichtszoom, Diazoom en Sectiezoom.

 3. Selecteer de sectie die u wilt gebruiken als een sectiezoom.

 4. Selecteer Invoegen. De sectiezoom wordt gemaakt.

Tip: Als u wilt, kunt u snel een sectiezoom maken door gewoon de beste sectienaam te selecteren in het deelvenster Miniaturen en deze naar de dia te slepen waar u een sectie op wilt laten inzoomen.

De sectiezoom is standaard een voorbeeldminiatuurafbeelding van de dia, maar u kunt een nieuwe afbeelding kiezen op uw pc of op internet om de sectie of dia weer te geven die u gaat gebruiken.

 1. Selecteer de zoom en selecteer vervolgens het tabblad Opmaak op het lint.

  Hiermee wordt Zoomhulpmiddelen weergegeven op het tabblad Opmaak van het lint in PowerPoint.

 2. Selecteer Afbeelding wijzigen om in plaats van de miniatuur een nieuwe afbeelding op internet of op uw pc te kiezen.

  Hiermee wordt de groep Zoomopties weergegeven op het tabblad Opmaak voor een sectie of diazoom in PowerPoint.

 3. Kies of zoek op internet naar een afbeelding. Wanneer u de gewenste afbeelding hebt geselecteerd, kiest u Invoegen.

  Hiermee wordt het dialoogvenster Afbeelding invoegen weergegeven in PowerPoint.

U kunt ook verschillende weergaven voor uw zoomstijlen kiezen in zoomstijlen: u kunt de rand wijzigen, visuele effecten toevoegen of kiezen uit een van de rand- en effectcombinaties in de galerie.

Hiermee worden verschillende zoomstijlen en -effecten weergegeven die u kunt selecteren op het tabblad Opmaak in PowerPoint.

Laat uw zoomen opvallen met meer zoomopties

Zoom voor PowerPoint echt op wanneer u het zelf maakt. Selecteer het tabblad Opmaak van het lint om naar de Hulpmiddelen voor zoomen te gaan.U kunt ervoor kiezen om alleen het uiterlijk te maken dat u nodig hebt wanneer u presenteert.

 1. Selecteer de zoom en selecteer vervolgens het tabblad Opmaak op het lint.

  Hiermee wordt Zoomhulpmiddelen weergegeven op het tabblad Opmaak van het lint in PowerPoint.

 2. Als u wilt terugkeren naar de zoomdia nadat u secties of dia's hebt bekeken in uw overzichts-, dia- of sectiezoom, controleert u of het selectievakje Terugkeren naar zoom is ingeschakeld. Als u naar de volgende dia wilt gaan nadat u een deel van de zoom hebt bekeken, moet u deze uitvinden.

  Hiermee wordt de groep Zoomopties weergegeven op het tabblad Opmaak voor een sectie of diazoom in PowerPoint.

  (Als u werkt met een overzichtszoom of een sectiezoom, keert u standaard terug naar de zoomdia wanneer u presenteert nadat u naar de sectie bent gaan. Als u een diazoom gebruikt, gaat u standaard verder met de volgende dia nadat u de diazoom hebt bekeken.)

Een andere manier waarop u het uiterlijk van de zoom kunt wijzigen, is door ervoor te kiezen om de achtergrond van de dia waar de zoom zich voort, aan te nemen, zodat de zoom bijna niet van het hoofdpapier kan worden onderscheiden terwijl u presenteert. Selecteer Zoomachtergrond om uw overzicht, sectie of dia-zoomen te laten overvloeien naar de startdia.

 1. Selecteer de zoom en selecteer vervolgens het tabblad Opmaak op het lint.

  Hiermee wordt Zoomhulpmiddelen weergegeven op het tabblad Opmaak van het lint in PowerPoint.

 2. Selecteer Zoomachtergrond in de groep Zoomstijlen. De zoom wordt uitgevoerd op de achtergrond van de startdia.

  Hiermee worden verschillende zoomstijlen en -effecten weergegeven die u kunt selecteren op het tabblad Opmaak in PowerPoint.

Standaard wordt in uw zoomen de zoomovergang gebruikt wanneer u presenteert, waardoor de zooms zo levendig worden. Als u de zoomovergang echter niet wilt gebruiken of als u de duur van de overgang wilt wijzigen, kunt u dit doen.

 1. Selecteer de zoom en selecteer vervolgens het tabblad Opmaak op het lint.

  Hiermee wordt Zoomhulpmiddelen weergegeven op het tabblad Opmaak van het lint in PowerPoint.

 2. Controleer in de groep Zoomopties of het vak naast Zoomovergang is ingeschakeld als u de zoomovergang wilt gebruiken bij het presenteren van de zoom.

  Hiermee wordt de groep Zoomopties weergegeven op het tabblad Opmaak voor een sectie of diazoom in PowerPoint.

  Als u de zoomovergang niet wilt gebruiken tijdens de presentatie, het selectievakje naast Zoomovergang uit.

 3. Als u de tijdsinstelling van de zoomovergang wilt wijzigen, gebruikt u de pijl-omhoog en -omlaag naast de indicator Duur om te wijzigen hoe lang de zoomovergang duurt.

Vereisten

Zie de volgende tabel voor meer informatie over de minimumversienummers die nodig zijn in PowerPoint om zoomkoppelingen te maken of af te spelen.

PowerPoint-versie

Wat u kunt doen met zoomen

PowerPoint voor Microsoft 365, versie 1607 of hoger

PowerPoint 2019

Zoomen en afspelen

PowerPoint voor Microsoft 365 voor Mac, versie 16.9 of nieuwer

PowerPoint 2019 voor Mac

Zoomen afspelen

PowerPoint 2016

PowerPoint 2016 voor Mac

PowerPoint 2013

PowerPoint voor Mac 2011

PowerPoint 2010

PowerPoint 2007

Zoomen afspelen als hyperlinks zonder zoomovergang

Terug naar zoomnavigatie wordt niet ondersteund.

PowerPoint voor het web

Zoomt niet af

PowerPoint voor Android

PowerPoint voor iOS

PowerPoint Mobile voor Windows

Zoomen afspelen

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×